Tilbud på attest af olietank.

Jeg har en ejendom i Tarm. Jeg fik udskiftet mit fyr til luft-til-vand for nogle år siden og min olietank blev i den forbindelse afblændet. Den står dog stadig på grunden (over jorden, plastik) og skal egentlig bare fjernes og attesteres. Kan I give mig et tilbud på det? Venlig hilsen Michael, Tarm

Læs mere

Afblænding af nedgravet olietank.

Afblænding af nedgravet olietank på 1500 liter ved vores indkørsel, vi har ikke været opmærksomme på at fristen var 40 år og den er overskredet pr. 31/12-21. Ud fra byggeår på hus. Venlig hilsen Sine, Tim

Læs mere

Lokalisering af olietank.

Nedgravet olietank er ganske givet blevet fjernet, men ikke registeret hos kommunen. Hvis der er en kan den så lokaliseres. Venlig hilsen Niels, Videbæk

Læs mere

Sløjfning og tømning af 1500 liters olitank.

Jeg skal have sløjfet en jordtank på 1500 liter, og den skal tømmes for rest olie-(ca. 150 liter), renses, fyldes op og forsegles. Certifikat fra jer som jeg kan sende til kommunen som bevis på at arbejdet er gjort efter forskrifterne. Venlig hilsen Ove, Ulfborg

Læs mere