Få ejendomshandlen i hus - lad os håndtere din kundes olietank

Hvem er vi?

Fensmark Service Miljø sløjfer og fjerner olietanke, både de nedgravede og overjordiske.

Vi samarbejder med kæder og uafhængige ejendomsmæglere og boligrådgivere.

vi eftersøger tanken

fensmark_miljo2_cirkel_groen_200x200

Hvis der er tvivl om tankens placering, kan vi eftersøge den med en magnetisk detektor, der søger efter jern og stål ned til 4 meters dybde.

Jordprøver

Ønsker køber en jordprøve?

Vi samarbejder med professionelle konsulenter og uafhængige miljølaboratorier. De foretager forurenings-undersøgelsen og fremsender efterfølgende en fyldestgørende rapport.

Landsdækkende service

DK_markering_400x400px

Fensmark Service Miljø ApS håndterer olietanke i hele landet.
Der gives faste priser, uanset om din kundes ejendom ligger vest eller øst for Storebælt.

Er dokumentationen i orden?

Er afklaringen omkring olietanken en af de sidste forhindringer i at ejendomshandlen kommer i hus?

Vi foretager en eftersøgning, hvis der er tvivl om hvor eller om der er en nedgravet olietank.

Når tanken er fundet, gensløjfer vi den så den er tømt, og sørger for at påfyldnings- og udluftningsrøret er fjernet.

Kontakt os gerne som noget af det første inden huset sættes til salg, for at undgå panik lige før deadline.

 

Vi klarer det hele ...
inklusive fejning

Når opgaven er løst på matriklen udsteder vi en sløjfningsattest som dokumentation for at arbejdet er udført i henhold til loven.

fensmark_miljo3_head_fejet_200x200

Vi afmelder gerne tanken hos kommunen når vi har grundejerens fuldmagt.