Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en olie tank fra 2006 der blev tømt i august 2021, da vi gik fra oliefyr til varmepumpe. Den er nedgravet under vores carport og vi vil helst ikke have den gravet op, bare blændet af og sløjfet så enkelt som muligt. Venlig hilsen Marie, Høje-Taastrup

Læs mere

Udarbejdelse af sløjfningsattest.

Såfremt sælger ikke har en afblændingsattest, skal denne udarbejdes for sælgers regning. VVS´er eller sælger bedes tage et billede og dokumenter, at der ikke har været læk fra olietank. Venlig hilsen Per, Taastrup

Læs mere

Tilbud på sløjfning af olietank.

Vi har fået installeret luft-til-vand varmepumpe, og dermed sløjfet oliefyret. Nu vil vi gerne have et tilbud, på sløjfning af selve olietanken fra ca. 1998 (2400 liter.) Adressen er i Reerslev. Venlig hilsen Lasse, Reerslev

Læs mere

Sløjfning og opgravning af olietank.

Vi har i forbindelse med salg af vores hus blevet mødt med krav om at få opgravet vores sløjfede jordtank, samt få taget jordbundsprøver. Tanken er sløjfet i 1988, det har vi selv gjort, hvor den blev suget tom og lukket. Da adgangsforholdene ikke er de bedste vil vores mægler prøve at høre om vi…

Læs mere

Gammel nedgravet olietank ønskes fjernet.

Jeg har en gammel olietank liggende nedgravet i forhaven og jeg vil gerne have et tilbud på hvad det koster at få den fjernet. Jeg ved desværre ikke hvor stor den er eller i hvilken stand den er. Venlig hilsen Kamilla, Taastrup

Læs mere

Hvad vil det koste, at få lavet prøver af grunden?

Vi står med en mulig hushandel, hvor vi ønsker at få taget jordbundsprøver. Der ligger en 6000 liters nedgravet olietank i forhaven. Den er sløjfer, fyldt med sand og svejset af kommunen i 1992. Det drejer sig om adressen i Taastrup. Salgsannoncen siger et grundareal på 837 kvm. Hvad vil det koste, at få lavet…

Læs mere

Pris på sløjfning af olietank.

Pris på sløjfning af olietank. Vores tank er blændet af ifb med etablering af fjernvarme, dengang er der ikke udført sløjfningsattest. Tanken er nedgravet med nem adgang til studs. Adressen er i Taastrup. Venlig hilsen Christian, Taastrup

Læs mere