Sløjfning af nedgravet olietank.

Efter at vi har skiftet til fjernvarme, skal vores jordtanke sløjfes. Enten skal den opgraves eller afblændes efter forskrifterne. Afslutningsvis skal den lovmæssig attest sendes til kommunen. Tanken er på 1500 liter og nedgravet på grunden. Umiddelbart er den tømt for olie. Venlig hilsen Mikael, Aalborg

Læs mere

Tilbud på tømning af 2 olietanke.

Vi har 2 olietank på 1200 liter, som tidligere har været anvendt til fyringsolie og traktor diesel. Der er ca. 100 – 200 liter olie tilbage, samt bundslam. Vi vil gerne have tilbud på at tømme disse 2, så de er dokumenteret tomme. Der er let adgang til begge tanke. Venlig hilsen Finn, Aalborg

Læs mere

Afsøgning af olietank.

Jeg skal have afsøgt en en grund på 820 m2 i Aalborg for, at få afklaret om der er en olietank eller ej. Med venlig hilsen Rasmus, Aalborg

Læs mere

Sløjfning af gammel olietank.

Jeg skriver idet jeg, som bestyret af boet efter min far søger en pris på, at få sløjfet en gammel olietank. Tanker har været lukket i over 30 år. Men er formentlig aldrig blevet endelig sløjfet. Venlig hilsen Dennis, Aalborg

Læs mere

Tømning og bortskaffelse af olietank 1500 liter.

Jeg vil gerne have et tilbud på at tømning og bortskaffelse af olietank 1500 liter. Derefter dokumentation og attest. Der er taget prøver af opfyldt tank og der er fundet olie i prøver. Derfor skal det fjernes og vi ( ejer min mor) og jeg ønsker tanken fjernet. Venlig hilsen Margit, Nibe

Læs mere

Tilbud på eftersyn af olietank.

Jeg henvender mig, da vi er ved at købe et hus, hvor der foreligger en nedgravet olietank på grunden. Desværre findes der ikke en officiel sløjfningsattest på den. Tanken er angiveligt sløjfet og har ikke været i brug siden 1986. Vi har dog, som en betingelse for køb af huset, brug for dokumentation for, at tanken er…

Læs mere