Tilbud på tømning, rensning og afblænding.

Vi har fået erstattet oliefyr med varmepumpe og skal bede om tilbud til tømning, rensning og afblænding af olietank på 2500 liter fra 1986. Lige nu er der ca. 525 liter tilbage. Den er nedgravet foran hoveddøren og ligger i Lejre kommune. Venlig hilsen Susanne, Lejre

Læs mere

Tankscreening af olietank.

Jeg ville gerne få konstateret om der en nedgravet olietank på min grund. Derefter sørge for opgravning og sløjfning af denne efter gældende regler. Venlig hilsen Henrik, Lejre

Læs mere

Opgravning og afmelding af olietank.

Til rette vedkommende. Vi har på vores grund en afblændet, nedgravet olietank vi gerne vil have gravet op og fjernet. Vi vil gerne bede om et tilbud på: – Opgravning af olietank.– Afskaffelse af olietank, og afmelding til Lejre kommune.– Jordforureningsprøve, for at sikre der ikke er sket forurening af jorden.– Opfyldning af hullet med…

Læs mere

Sløjfning af 2500 liter olietank.

Vi har et solgt hus i Hvalsø, og skal have afblændet olietanken (skulle have været ude af drift og samtidig have udført en miljøprøve under 2.500 liter jordtank, som ligger i indkørslen. Jeg har billede af, hvor den nogenlunde ligger. Hvad vil det koste at leje en midlertidig olietank i f.eks. op til 1år? Er…

Læs mere

Pris på tømning, rensning, afblænding og attest.

Jeg har en pt. godkendt kugletank på 2500 liter. som har 250 liter olie i. Den står i Lejre kommune. kan i hjælpe med en pris på tømning/rensning/afblænding og attest. Tank er placeret i indkørslen ca. 25m inde fra vej. Venlig hilsen Søren, Lejre

Læs mere

Installation af varmepumpe.

Jeg skal have installeret varmepumpe og har udvendig 1200 l olietank i terræn.Varmepumpeleverandøren fjerner tanken, men den skal være tømt og renset.Hvad er prisen for tømning og rensning? Skal udføres efteråret 2022. Venlig hilsen John, Hyllinge

Læs mere