Sløjfning af olietank.

Vores olitank skal renses og blændes af inden årets udgang. Den skal også afmeldes inden årets udgang. Vores adresse er i Hørsholm. Venlig hilsen Christian, Hørsholm

Læs mere

Tankattest på gammel olietank.

Ifm. salg af hus i Hørsholm, mangler vi en tankattest på den gamle olietank. Vi mener at tanken blevet blændet da vi fik lagt naturgas (HNG) ind i 1986, men daværende VVS firma der foretog installation og afblænding eksisterer ikke længere, så det er ikke muligt at fremskaffe dokumentation for det. Venlig hilsen Mikkel, Hørsholm

Læs mere

Nedgravet 2500 liter tank skal sløjfes.

Hej. Jeg har en nedgravet 2500 liters oval tank. Jeg får installeret en varmepumpe i løbet af 1 mdr. eller 2. Derefter skal den sløjfes og fyldes med sand. Hvad koster det? Venlig hilsen Lars, Hørsholm

Læs mere