Tilbud på sløjfningsattest af olietank.

I forbindelse med hussalg overvejer vi, at få udarbejdet en attest på afblænding af olietank. Der foreligger en skriftlig anmeldelse heraf fra tidligere til kommunen i 1995, men ingen attest. Der er jf. angivelse tale om 6000 liter nedgravet tank. Vi har ingen grund til at betvivle angivelsen, men attest er ønskelig. Vil I kunne…

Læs mere

Attest på afblænding af olietank.

I forbindelse med hussalg overvejer vi at få attest på afblænding af olietank. Der ligger underskrevet angivelse herfor til kommunen fra 1995, men uden egentlig attest. Hvad ville pris og tidsplan for en sådan assistance fra jeres side være? Venlig hilsen Morten, Næstved

Læs mere

Sløjfning af nedgravet olietank.

En tømning og opfyldning af en nedgravet olietank der ligger i Næstved kommune. Den har ikke været anvendt siden 2014. Den ligger under en voliere ca. 2 meter fra skel, men påfyldningsrøret står udenfor volieren, på gårdspladsen, ca. 6 meter fra indgangen. Hvad ligger prisen på for det? Venlig hilsen Julie, Næstved

Læs mere

Pris på sløjfning og bortskaffelse af olietank.

Jeg har en nedgravet lovlig olietank fra 1987, på 2500 liter, som inden for en overskuelig fremtid skal sløjfes og fjernes fra grunden. Hvis jeg selv graver tanken fri, hvad koster det så at få den sløjfet og bortskaffes? Venlig hilsen Rasmus, Næstved

Læs mere