Sløjfning af olietanke i Vordingborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Alle olietanke har en begrænset levetid. Der er fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten.
Læs mere på www.mst.dk om terminer for sløjfning af gamle olietanke.

Når din olietank ikke længere er i brug eller er blevet for gammel, skal den sløjfes. Det påhviler ejeren at sørge for at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfningen foregår ved at:
tømme tanken for rester.
fjerne hele tanken eller fjerne påfyldningsstuds og udluftningsrør og derefter lukke tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
en nedgravet tank der ligger på et areal hvor der køres, f.eks. en indkørsel, bør fyldes op med dertil egnet sand.
der senest 4 uger efter sløjfningen sendes en anmeldelse om sløjfning til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du straks kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen.
Du kan læse mere om forsikringsordningen på www.eof.dk
Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Team Service
Østergaardstræde 1A
4772 Langebæk

Tlf: 55 36 24 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vordingborg kommune

Sløjfning af olietank.

Vi har en olietank på vores adresse i Præstø, som vi gerne vil have sløjfet. Venlig hilsen Rikke, Præstø

Jeg ville gerne have afblændet min olietank.

Jeg ville gerne bede om, at få afblændet en olietank på min ejendom. Jeg bor i Vordingborg kommune. Venlig hilsen Casper, Vordingborg

Sløjfning samt jordprøver af olietank.

Vi er ved at overtage en bolig. Vi er blevet oplyst, at olietanken er ulovlig, og at den straks skal sløjfes. Olietanken er fritstående i udhuset på gården. Vi beder derfor om en pris på rensning, afblænding og fjernelse af olietanken fra grunden. Vi er også blevet oplyst om, at der findes en gammel nedgravet olietanke på grunden. Kan vi derfor…

Gammel olietank skal fyldes og afblændes.

Vi har en gammel olietank på, som skal fyldes og afblændes. Venlig hilsen Peter, Vordingborg

Sløjfning af gammel olietank.

Vi har en gammel olietank, som skal fyldes og blændes. Vores adresse er i Vordingborg. Venlig hilsen Walter, Vordingborg

Lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg ville gerne bede om en lokalisering, af afblændet nedgravet 2.500 liters olietank og bekræftelse af afblænding.  Venlig hilsen Morten, Vordingborg

Sløjfning af 2 olietanke.

Jeg har 2 olietanke, de skal begge sløjfes. Den ene er på 5.900 liter fra 1990, den anden er på 5.900 liter fra 1982. Venlig hilsen Marie, Vordingborg

Afblænding af 1200 liter kugletank.

Afblænding af 1200 liter kugletank og tømning for slam. Tanken er nedgravet og ligger ca. 30 meter fra vej. Venlig hilsen Henrik, Præstø

Tømning af fritstående tank.

Vi ønsker et tilbud på følgende: – Tømning af fritstående tank, ca. 4-500 liter petroleum samt 100 liter tappet i plastdunke. – Bortskaffelse af ældre tank, antager min 25 år , ca. 800 liter, metal. – tanken er ikke registreret på BBR og har ikke været tilsluttet de seneste 20 år. Venlig hilsen René, Vordingborg

Sløjfning af olietank.

Vores olietank revnede og vi fik pumpet indholdet på ca. 700 liter over i en midlertidig plast/gitter-tank. Vi får lavet en anden varmeløsning i stedet for oliefyr og står nu med olie som vi ikke har brug for. Hvad er økonomien i det? Den står i postnummer 4791 Borre. Venlig hilsen Anders, Borre