Sløjfning af olietanke i Vejle kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Her kan du læse om nogle vigtige ting, du skal huske, hvis du har en olietank på din ejendom. Du skal sikre dig, at din tank er lovlig og at den bliver sløjfet korrekt, inden den bliver for gammel. En tank som er for gammel er ikke omfattet af forsikringen og kan derfor få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis der sker et oliespild fra den.

Det er dit ansvar som grundejer, at dit tankanlæg er lovlig
Det er dit ansvar som grundejer, at oplysningerne om olietanke og opvarmningsform er korrekte i BBR

Når du tager en olietank ud af brug, skal du være opmærksom på følgende:

Du skal sørge for at tanken bliver afblændet og sløjfet.
Som tankens ejer er det dit ansvar at den bliver sløjfet lovligt. Derfor anbefaler vi at du får et autoriseret firma til at udføre arbejdet.

Du skal sørge for at tanken bliver tømt, uanset om det er en nedgravet tank eller en overjordisk tank.
Tømningen bør gøres af f.eks. et kloakservicefirma, som kan give dig en kvittering for arbejdet.

Du skal afmelde tanken i BBR.

opgravning af olietank

Hvis tanken er gravet ned, anbefaler vi, at du får gravet den op og fjernet fra grunden. Det gør vi af hensyn til forsikringen.

Som et minimum skal du få tanken afblændet, så den ikke længere kan få olie fyldt på. Det sker ved at tanken får afmonteret påfyldningsstuds og udluftningsrør, og tanken plomberes.

Du må ikke genbruge en nedgravet olietank, til andre formål.

Hvis du har en kvittering for tømning og rengøring, kan du aflevere tanken på en af vores genbrugspladser.

Hvis du samtidig skifter fra én form for opvarmning til en anden, skal du også indberette til BBR, hvad du har skiftet til.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvorfor skal jeg vide om min olietank er lovlig?
Din olietank kan blive for gammel. Hvis du ikke får den skiftet inden den bliver for gammel, er den ulovlig.

En tank som er for gammel, er ikke omfattet af forsikringen og det kan derfor få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis der sker et oliespild fra tanken.

OBS: Du har selv ansvaret for at tankanlægget, altså både tanken og rørføringen er lovligt.

Hvordan finder jeg ud af om min olietank er lovlig?
Hvis du allerede ved hvilken slags tank du har:
Se tidsfristerne hos Miljøstyrelsen

Hvis du ikke ved hvilken tank du har:
Først skal du finde ud af, om tanken er typegodkendt og hvilket år den er lavet (fabrikationsåret).

Begge oplysninger kan du finde enten i den tankattest som fulgte med tanken da du købte den, eller ved at læse det på det skilt der sidder på selve tanken. I nogle tilfælde vil firmaet som har lavet tanken også kunne hjælpe dig med at fremskaffe en tankattest på din tank.

Du kan finde tankattester i vores online arkiv, hvis de er blevet sendt ind til os.

Er der en forsikringsordning?
Ja, oliebranchens miljøpulje har en forsikringsordning.

Du skal som ejer af en villaolietanke have en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

Du kan være automatisk dækket via oliebranchens forsikringsordning. Er du i tvivl om du automatisk er dækket, så kontakt dit olieselskab.

Krav til anlægget
For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit anlæg er i forsvarlig stand og lever op til reglerne, er det en god idé at kontakte din oliefyrsteknikker. Han eller hun kan gennemgå forholdene omkring din olietank og fortælle dig, hvornår tanken skal sløjfes og om der er ting, der skal bringes i orden, for at anlægget lever op til reglerne.

Forsikringen gælder for olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

Dækningen ophører 6 måneder efter, at anlægget er taget ud af brug. Derfor anbefaler vi, at du får undersøgt om anlægget har givet anledning til en jordforurening når/hvis anlægget sløjfes.

Hvis du fyrer med bioolie, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af forsikringen. Kontakt dit forsikringsselskab for oplysninger om, hvordan du kan blive dækket.

Kontaktoplysninger

Team Jord og Varme
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Tlf: 76 81 21 33

Email: jordogvarme@vejle.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vejle kommune

Tilbud på sløjfningsattest.

Kan i fremsende et tilbud på hvad en sløjfningsattest koster at få udarbejdet igennem jer? Vi bor i Vejle kommune. Venlig hilsen Natasja, Vejle

Sløjfningsattest på olietank.

Jeg ville gerne sætte mit hus til salg. Er blevet anbefalet at få en sløjfningsattest på min olietank. Den er afblændet. Jeg bor i Vejle kommune. Venlig hilsen Malene, Vejle

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Jeg ville gerne bede om en gensløjfning af min nedgravede olietank. Jeg ved godt placeringen, så det skal i ikke bekymre jer om. Venlig hilsen Michelle, Vejle

Vi skal have sløjfet vores olietank.

Vi skal have sløjfet/nedlagt en olietank. Ville i give mig en pris? I må gerne ringe til mig, så kan vi aftale nærmere. Venlig hilsen Andreas, Vejle

Tilbud på tankeftersyn og muligvis gensløjfning.

Ønsker tilbud på et tankeftersyn. Vi har en afblændingsattest på den pågældende olietank, men ingen sløjfningsattest. Er denne ikke sløjfet, ønskes tilbud på udarbejdelse af sløjfningsattest. Venlig hilsen Tanja, Kastrup

Jeg ville gerne bede om en eftersøgning af min olietank.

Jeg ville gerne bede om en eftersøgning af min olietank. Venlig hilsen Brian, Jellinge

Fritstående olietank ønskes bortskaffet.

Hej. Jeg har en fritstående olietank, der står i min have. Den vil jeg gerne have bortskaffet. Hvad vil det koste? Venlig hilsen Benedickte, Vejle

Afhentning af en overjordisk tank.

Afhentning af en overjordisk tank. Tanken er på 1200 liter og befinder sig i Vejle. Den er fritstående, ikke tilkoblet, nemt tilgængelig. Venlig hilsen Mads, Vejle

Vores olietank skal tømmes og blændes af.

Vi har fået varmepumpe så vores olietank skal tømmes og blændes af, tanken er nedgravet. I har før været på vejen, jeg har fundet frem til jer efter mund til mund metoden. Er det en opgave for jer? Venlig hilsen Bent, Børkop

Jeg skal have fjernet 1200 liter plasttank.

Jeg skal have fjernet min 1200 liter plasttank med rest i bund. Hvad er prisen på dette? Venlig hilsen Magnus, Vejle