Sløjfning af olietanke i Vejen kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Din gamle olietank skal sløjfes og anmeldes
Når en olietank tages ud af brug skal den tømmes fuldstændigt for restindholdet. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen, der retter oplysningerne i BBR-registret.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

For at sikre villaejere mod de meget store regninger en olieforurening kan løbe op i, er der etableret en forsikringsordning. Din olietank er dog kun omfattet af ordningen, hvis tanken er typegodkendt, lovligt installeret og ikke for gammel. Du har selv ansvaret for, om dit olietankanlæg er lovligt.

Gamle olietanke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand. Derfor er der regler for, hvor gammel en olietank må være.

Ved tilsynet bliver det kontrolleret, at der ikke sker forurening af jord og grundvand fra olietanke. Blandt andet tjekkes hvor gammel olietankene er. Overjordiske olietanke må som hovedregel ikke være mere end 30 år gamle, nedgravede olietanke 40 år.
Vi kontroller også om olietanken er anmeldt til BRR.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Teknik & Miljø

Tlf: 79 96 50 00

Email: teknik@vejen.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vejen kommune

Vi skal have en nedgravet olietank afblændet.

Skal have en nedgravet olietank afblændet. Den er nok på 1200 liter ligger i forhaven ligeud til meget stille villavej. Kan vi aftale en pris. Venlig hilsen Brian, Vejen

Sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på sløjfning at olietank. Tanken er nedgravet, let tilgængelig, og der vil være ca. 80 liter tilbage i tanken. Hvis I har brug for yderlige informationer ring venligst. På forhånd tak. Venlig hilsen Lene, Rødding

Pris på tømning af olietank?

Pris på tømning af olietank? venlig hilsen Erik, Egtved

Bortkørsel og skrotning af olietank.

Forespørgsel: Bortkørsel og skrotning af 1200 liters olietank i metal, som er placeret over jorden i baghave. Tanken er allerede demonteret og tømt for olie (der forventes maksimalt at være et par liter tilbage i tanken). Jeg skal venligst anmode om et tilbud herpå. Henrik, Vejen

Olietanken ønskes afblændes korrekt og attest herpå ønskes.

Forespørgsel: Olietank der ifølge BBR er “tømt og blændet af” i 1970 er lokaliseret og påfyldningsstuds er gravet fri + 1 m diameter omkring. Tanken skulle være blændet af, men dækslet kunne let fjernes. Efter test med kosteskaft er tanken konstateret næsten tom med en smule væske på bunden der ikke lugter eller har farve.…