Sløjfning af olietanke i Vallensbæk kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er du ejer eller bruger af en tank til fyringsolie på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl, så læs denne pjece fra
Miljøstyrelsen som har udgivet en opdateret pjece om reglerne for villaolietanke.

Olietanke skal anmeldes til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 31).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Center for Teknik
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Tlf: 4797 4000

Email: cet@vallensbaek.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vallensbæk kommune

Ønsker tilbud på sandfyldning eller evt. opgravning.

Desværre er min tank ikke 2000 liter men 2500 liter, men ønsker tilbud på sandfyldning eller evt. opgravning. Håber på snarlig svar, da vi er i en salgsfasen. Tak på forhånd. Venlig hilsen Leif, Vallensbæk

Tilbud på opgravning af olietank (2500 l).

Tilbud på opgravning af olietank (2500 l). Tanken er fra 1969 og afblændet i 1982, iflg. Kommunen. Tanken er placeret under i indkørsel under flisebelægning (Herregårdssten) som skal reetableres. Venlig hilsen John, Vallensbæk

Tilbud på fjernelse af olietank af afblændet tank.

Tilbud på fjernelse af olietank, tanken er nedgravet i 1969 og afblændet i 1982 Venlig hilsen John, Vallensbæk

Tømning, opgravning og bortskaffelse af olietank.

Tømning, opgravning og bortskaffelse af nedgravet olietank. Venlig hilsen Amanda, Vallensbæk Strand

Pris på fjernelse af afblændet nedgravet olietank.

Vi har købt et ældre hus hvor der er en afblændet nedgravet olietank som vi godt kunne tænke os at fjerne. Vi søger oplysninger på pris for at fjerne den samt om det er nødvendigt. Venlig hilsen Kristina, Vallensbæk

Hvad koster det at få sløjfet nedgravet en olietank?

Hej. Jeg har en nedgravet olietank 2500 liter beliggende i indkørslen. Oliefyret er netop blevet udskifter med varmepumpe, og derfor vil jeg gerne have sløjfet olietanken. Hvad vil det koste? Venlig hilsen Lise, Vallensbæk Strand

Har I et apparat til at finde et stålrør i jorden.

Har I et apparat til at finde et stålrør i jorden. Venlig hilsen Per, Vallensbæk

Vi vil bede om et til på lokalisering af olietank.

Hej. Jeg er ved at købe et hus. På grunden er der en sløjfet olietank, vi kender ikke placeringen. Vi vil høre om i kan give et tilbud på: – at lokalisere olietanken– samt grave den op Håber i kan mælde til bage snares muligt. Mvh. Ane, Vallensbæk

Vores gamle olietank skal afskaffes.

Vi har en gammel olietank vi skal af med. Den står i et skur frit tilgængelig og skal blot afskaffes da den er koblet fra. Venlig hilsen Rikke, Vallensbæk

Pris på udskiftning af 1200 l plastolietank.

Pris på udskiftning af 1200 l plastolietank til ny 1200 l tank. Tanken er udendørs og fritstående. Den gamle tank skal bortskaffes. Grete, Vallensbæk