Sløjfning af olietanke i Tønder kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvornår skal din olietank sløjfes?
På olietankens tankattest eller mærkeplade kan du aflæse tankens alder. Mærkepladen findes ofte øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke. Hvis du ikke kan aflæse alderen, men har godkendelsesnummeret, så kan du måske finde ud af, hvor gammel tanken er. Hvis du ikke kender alderen på din overjordiske olietank skal den sløjfes nu. Kender du alderen på tanken, så tjek sløjfningsterminerne for olietanke.

Sløjfning og etablering af olietanke
Sløjfning af din olietank skal meddeles skriftligt, senest 4 uger efter sløjfningen er foretaget. Oplysninger om etablering og sløjfning af olietanke, sendes via Byg & Miljø.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 31).

utæt olietank og jordforurening

Ulovlige olietanke kan blive en dyr fornøjelse. Hvis din olietank er for gammel eller på anden måde ulovlig, skal du selv betale for oprydningen af forureningen i tilfælde af uheld!

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for, at tanken er i forsvarlig stand, og at den lever op til de fastsatte regler.

Tjek din BBR
Du kan hjælpe dig selv og kommunen, ved at tjekke oplysningerne om dine olietanke i BBR. Er oplysningerne ikke rigtige, send da oplysninger til os via Byg & Miljø. Som grundejer har du ansvaret for, at oplysningerne i BBR er rigtige.

Din forsikring dækker ikke en ulovlig olietank
Vær opmærksom på, at sker der uheld ved brugen af en ulovlig villaolietank, dækker den fælles villaolietanksforsikring ikke. Bruger du transportdiesel som fyringsmiddel dækker forsikringen heller ikke.

I tilfælde af uheld, skal du derfor selv betale for oprydningen af forureningen. Den fælles forsikringsordning gælder kun for olietanke, der anvendes til boligopvarmning.
Hvis uheldet er ude og din olietank har været skyld i et oliespild på din ejendom, skal du straks ringe 112. Læs mere under akut forurening.

Kontaktoplysninger

Tønder Kommune

Wegners Plads 2
6270 Tønder

Tlf: 74 92 92 92

Email: toender@toender.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Tønder kommune

Sløjfningsattest af lokaliseret olietank.

Hej Fensmark. På vegne af ejer, bestilles hermed sløjfningsattest på ovennævnte ejendom. Olietanken er lokaliseret på grunden. Boligen er udlejet til svigerforældre og lejer. Sløjfningsattest bedes sendt til undertegnede med cc, sælger – og gerne hurtigst muligt 😊 Venlig hilsen Morten, Tønder

Skal have fjernet overjordisk indendørs olietank.

Skal have fjernet overjordisk indendørs olietank. Den står i et skur på Rømø. Den er tilsluttet et ældre oliefyr, som ikke er i drift. Tanken er næsten tom. Er det noget i kan give en pris på? Tanken ser i øvrigt ud som ny, men det er vel underordnet, tænker jeg. Venlig hilsen Kurt, Rømø

Bortskaffelse af udvendig olietank.

Bortskaffelse af udvendig olietank i Højer, Sønderjylland. Venlig hilsen Thomas, Højer

Sløjfning af 2500 liters jordtank.

Sløjfning af 2500 liters jordtank. venlig hilsen Peter, Skærbæk

Nedgravet olietank ønskes fjernet.

Hej. Jeg har en nedgravet olietank, som jeg gerne vil have fjernet. Vi skiftede i 2012 til træpiller. Vi har ikke været opmærksomme på, at få den fjernet. Den er nedgravet forholdsvis tæt på huset i vores gårdsplads. Er det noget i kan kigge på? Venlig hilsen Lars, Branderup

Olietank skal fyldes med grus og afmeldes.

Olietank fra 1989 af stål bruges ikke mere blev brugt i forbindelse med halmfyr med 2 kamre, jeg formoder at den må fyldes med grus og afmeldes. Venlig hilsen Inger, Tønder

Pris på rengøring og lukning af 2500 liter.

Pris på rengøring og lukning af 2500l olietank som ligger i jorden. Venlig hilsen Mathias, Tønder

Rensning og afblænding af titan plast tank.

Tømning, rensning og afblænding af 1000 l. Titan plast tank. Venlig hilsen Børge, Tønder

Hvad koster det at få fjernet to olietanke.

Jeg har to olietanke som har stået indenfor i et gammelt udhus. De er hver på 1200 ltr. Kan I hjælpe mig af med dem? Hvad skal der til og hvad koster sådan noget? Venlig hilsen Christina, Tønder

Pris ønskes på sløjfning af nedgravet olietank.

Pris ønskes på sløjfning af nedgravet olietank. den er fra 1999 og tømt for olie ( sikkert noget slam/rest i bunden). Venlig hilsen Michal, Tønder

Andre forespørgsler fra Tønder kommune

Rensning og afblænding af titan plast tank.

Tømning, rensning og afblænding af 1000 l. Titan plast tank. Venlig hilsen Børge, Tønder

Læs mere

Sløjfningsattest af lokaliseret olietank.

Hej Fensmark. På vegne af ejer, bestilles hermed sløjfningsattest på ovennævnte ejendom. Olietanken er lokaliseret på grunden. Boligen er udlejet til svigerforældre og lejer. Sløjfningsattest bedes sendt til undertegnede med cc, sælger – og gerne hurtigst muligt 😊 Venlig hilsen Morten, Tønder

Læs mere

Skal have fjernet overjordisk indendørs olietank.

Skal have fjernet overjordisk indendørs olietank. Den står i et skur på Rømø. Den er tilsluttet et ældre oliefyr, som ikke er i drift. Tanken er næsten tom. Er det noget i kan give en pris på? Tanken ser i øvrigt ud som ny, men det er vel underordnet, tænker jeg. Venlig hilsen Kurt, Rømø

Læs mere

Bortskaffelse af udvendig olietank.

Bortskaffelse af udvendig olietank i Højer, Sønderjylland. Venlig hilsen Thomas, Højer

Læs mere

Sløjfning af 2500 liters jordtank.

Sløjfning af 2500 liters jordtank. venlig hilsen Peter, Skærbæk

Læs mere

Nedgravet olietank ønskes fjernet.

Hej. Jeg har en nedgravet olietank, som jeg gerne vil have fjernet. Vi skiftede i 2012 til træpiller. Vi har ikke været opmærksomme på, at få den fjernet. Den er nedgravet forholdsvis tæt på huset i vores gårdsplads. Er det noget i kan kigge på? Venlig hilsen Lars, Branderup

Læs mere

Olietank skal fyldes med grus og afmeldes.

Olietank fra 1989 af stål bruges ikke mere blev brugt i forbindelse med halmfyr med 2 kamre, jeg formoder at den må fyldes med grus og afmeldes. Venlig hilsen Inger, Tønder

Læs mere

Pris på rengøring og lukning af 2500 liter.

Pris på rengøring og lukning af 2500l olietank som ligger i jorden. Venlig hilsen Mathias, Tønder

Læs mere

Hvad koster det at få fjernet to olietanke.

Jeg har to olietanke som har stået indenfor i et gammelt udhus. De er hver på 1200 ltr. Kan I hjælpe mig af med dem? Hvad skal der til og hvad koster sådan noget? Venlig hilsen Christina, Tønder

Læs mere

Pris ønskes på sløjfning af nedgravet olietank.

Pris ønskes på sløjfning af nedgravet olietank. den er fra 1999 og tømt for olie ( sikkert noget slam/rest i bunden). Venlig hilsen Michal, Tønder

Læs mere