Sløjfning af olietanke i Thisted kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 31).

Kontaktoplysninger

Thisted Kommune

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf: 99 17 17 17

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Thisted kommune

Prisoversalg på sløjfning af olietank.

Hej. Jeg vil gerne have et overslag på sløjfning af olietank, som er i et hus vi er ved at købe. Vi vil erstatte oliefyret med en luft til vand løsning. Jeg har ingen tankattest, men et dokument fra kommunen teknisk forvaltning samt et produktblad på tanken. Venlig hilsen Bo, Sillerslev

Lokalisering af olietank samt tjek af tanken.

Lokalisering olietanken på grunden (placering kendes ikke) og tjekke om den indeholder olie og hvorvidt om tanken er afblændet eller ej. Hvis tanken ikke er afblændet, skal dettes gøres efter forskrifterne. Det er en hastesag, idet at huset næsten er solgt. Venlig hilsen Jane, Thisted

Pris på at få lokaliseret eventuel olietank.

Jeg vil gerne have pris på at få lokaliseret eventuel eksisterende olietank. Venlig hilsen Henning, Snedsted

Jeg har en tom olietank stående som skal fjernes.

Jeg har en tom olietank stående som gerne må fjernes. Den står tæt på en gårdsplads, så man kun skal flytte den få meter ind i bilen. Står på fliser. Kan flyttes efter d. 15 april. Hvad vil det koste? Venlig hilsen Josefine, Thisted

Afblændet og tømt min nedgravede olietank.

Jeg vil gerne have afblændet og tømt min nedgravede oliebeholder, som er fra 1972. Der er en smule olie tilbage i bunden af beholderen. Attesten med kvittering skal sendes til Thisted kommune. Venlig hilsen Lars, Thisted

Fjernelse af olietank i skur.

Olietank står i et skur ved min indkørsel ca 1200 ltr. Tank som er Tom.Glæder mig til at høre fra jer. Venlig hilsen Jimmi, Thisted

Tilbud på afblænding af nedgravet olietank.

Afblænding af en nedgravet olietank. Hjælp til at finde tanken på grunden. Venlig hilsen Ian, Thisted

Vi mangler en sløjfnings attest på en gammel olietank.

Hej Fensmark.I forbindelse med hus salg mangler vi en sløjfnings attest på en gammel olietank der skulle været sløjfet i 1989 .vil høre hvad det vil koste at finde tanken og se om det er udført korrekt. Venlig hilsen Henrik, Thisted

Tilbud på rensning af jordtank og fyldning med sand efterfølgende

Forespørgsel: Tilbud på rensning af jordtank og fyldning med sand efterfølgende. Umiddelbart er det en 2500 liter kugletank der ligger hvis man kan regne med målepinden som var på grunden ved overtagelse. Venlig hilsen Anders, Thisted

Vil gerne hente tilbud på opgravning og fjernelse af olietank.

Vil gerne hente tilbud. Prisen for at opgrave og fjerne en 1500 liters jordtank fra 1978. Tanken ligger på gårdsplads og ca 2 meter fra hus.Jeg vil gerne have dokumentation til kommune også. Mvh Martin, Hanstholm