Sløjfning af olietanke i Tårnby kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Kommunen opkræver ikke længere gebyrer for sagsbehandling i forbindelse med olietanke.
Overjordiske og nedgravede olietankanlæg
De gældende miljøkrav for overjordiske og nedgravede olietankanlæg findes i Miljøministeriets Olietankbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?
Miljøreglerne i Olietankbekendtgørelsen betyder, at det er dit ansvar, at din gamle olietank opfylder bestemte krav. I beboelseshuse, f.eks. villaer, parcelhuse, rækkehuse og stuehuse, skal du være særlig opmærksom på rørforbindelsen mellem tanken og fyret. Hvis din installation er udført som et tostrenget system med et frem- og returrør, er der risiko for, at returrøret bliver utæt, så olien løber ud i jorden. Derfor skal rørforbindelsen være enstrenget, og et eventuelt tidligere monteret returrør skal være afbrudt.
Endvidere skal alle eksisterende overjordiske olietanke (både inde og ude) være monteret med overfyldningsalarm.

Olietanke, der er mindre end 6.000 liter, skal sløjfes inden for visse sløjfningsterminer, der afhænger af tankens alder, type, konstruktion og korrosionsbeskyttelse.
Ifølge Olietankbekendtgørelsens kap. 9 gælder der følgende regler for sløjfning af tanke mindre end 6.000 liter:

Overjordisk tankanlæg mindre end 6000 liter
Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Ståltanke, enkeltvæggede tanke af plast og tanke af andet materiale end stål skal sløjfes, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges
Tanke af plast og tanke af andet materiale end stål sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog sløjfes typegodkendte, dobbeltvæggede tanke af plast eller plasttanke med udvendig væg af stål 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tankanlæg mindre end 6000 liter ståltanke,
som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.
ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
tanke af plast sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
tanke af plast, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes.
kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Hvis du skal sløjfe din olietank, kan du enten grave tanken op eller gøre følgende fire ting:

tømme tanken for olierester
afmontere påfyldningsstudsen
blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?
Går der hul på din olietank, skal du omgående melde det til Teknisk Forvaltning.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Miljø tlf: 3247 1505

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Tårnby kommune

Sløjfning og opgravning af olietank.

Vi har en olietank, som vi gerne ville have opgravet og sløjfet. Vi kender en cirka placering af tanken, og tror at den er nedgravet i vores indkørsel eller foran huset. Vi ville derfor også gerne bede om en søgning efter den. Venlig hilsen Jacob, Kastrup

Jeg ville gerne bestille en lokalisering og forureningsundersøgelse.

Jeg ville gerne bestille en lokalisering samt forureningsundersøgelse. Min adresse er i Tårnby kommune. Venlig hilsen Birgitte, Tårnby

Tilbud på korrekt sløjfning af olietank.

Vi skal sælge mine forældres dødsbo på Amager, og skal dokumentere at olietanken er Korrekt sløjfet. Vi ved hvor tanken ligger, sådan inden for få meter. Vi skal bruge en sløjfningsattest til dette. Hvor hurtigt kan i rykke ud? Og en ca. pris? Vi er interesseret i hurtigst muligt, da vi har et salg der…

Opgravning samt jordprøver af olietank.

Jeg bor i Kastrup og er ved at sælge mit hus. På min grund er der en nedgravet olietank, jeg kender placeringen. Derfor ville jeg gerne have gravet den op og få fortaget jordprøver. Venlig hilsen Dorthe, Kastrup

Jeg søger et tilbud på lokalisering af olitanke.

Jeg søger et tilbud på lokalisering af olitanke. Dertil ønskes også et tilbud på, hvad det ville koste at fjerne olietanken/tankene og fylde hullet. Venlig hilsen Christian, Amager

Tilbud på attest af olietank.

Jeg fik i 2014 afblændet og proppet en olietank, men der er ikke lavet officiel attest på dette. ifm. salg af huset forespørger købers advokat nu en attest, hvor vi er interesseret i et tilbud på dette. Huset ligger i Kastrup. Venlig hilsen Frederik, Kastrup

Hjælp til at lokalisere hvor tanken er nedgravet.

Vi har lige overtaget et hus hvor der på grunden er en nedgravet olietank 2500 L Vi vil gerne have hjælp til at lokalisere hvor tanken er nedgravet. Venlig hilsen Lotte, Kastrup

Tilbud på sløjfning af 2500 liter nedgravet olietank.

Hej. Kan i give et tilbud på sløjfning af 2500 liter nedgravet tank, den ligger i Tårnby kommune, så vidt jeg kan se på kommunens hjemmeside er det nok at få den renset og afblændet? Hvornår ville det evt. kunne udføres? Venlig hilsen Dennis, Tårnby

Tilbud på tømning og bortskaffelse af indendørs olietank.

Tilbud på tømning og bortskaffelse af 1200 liter indendørs olietank. Venlig hilsen Sebastian, Kastrup

Bortskaffelse af nedgravet olietank samt foretagelse af jordprøver.

Jeg ønsker et tilbud på bortskaffelse af nedgravet olietank. Olietanken er 2500 liter og vi er bekendte med placeringen af tanken. Jeg kender ikke til tankens materiale. I tillæg ønsker vi at få testet jorden omkring tanken. Jeg ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Daniel, Tårnby