Sløjfning af olietanke i Syddjurs kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Inspektion af olietanke på 6.000 liter og derover
Olietanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af krav om inspektion og tæthedsprøvning. For ståltanke der er indvendigt beskyttet mod korrosion, skal dette ske mindst hvert 10. år, og ståltanke der ikke er indvendigt beskyttet mod korrosion mindst hvert 5. år. Plasttanke skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år. Se i øvrigt kravene i kap. 8 i olietanksbekendtgørelsen.

Sløjfning af olietanke under 6.000 liter
Olietanke skal sløjfes, når de falder for deres sløjfningstermin, eller hvis brugen af dem varigt ophører.

Kravene til sløjfning af olietanke findes i § 31 i olietanksbekendtgørelsen. Senest 4 uger efter at olietanken er sløjfet, skal du meddele dette til kommunen. Du skal også meddele, hvilke foranstaltninger, der er taget i den forbindelse.

Olietanke skal sløjfes, når de falder for deres sløjfningstermin, eller hvis brugen af dem varigt ophører.

Ved sløjfning af en olietank, skal du sikre dig:
at eventuelt restindhold i anlægget fjernes
at tanken fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres
at tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
Senest 4 uger efter sløjfning skal dette meddeles til Syddjurs Kommune. Meddelelsen skal ske på Byg og Miljø løsningen.

Olietanke, der er taget ud af drift kan afleveres på genbrugsstationen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Olieudslip fra nedgravede tanke opdages oftest ved, at olie trænger gennem kældervæggen ind i huset, så man kan se eller lugte det, eller ved at der ses et stigende olieforbrug.

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til:

Syddjurs Kommune på tlf 87 53 50 00 og
Topdanmark, hvor olieselskaberne har tegnet en forsikring.

Forsikring af olietanke
For at være dækket af forsikringen skal fyringsolien være leveret af et af de danske olieselskaber eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra et af disse.

Desuden skal olietanken og rørsystemet opfylde reglerne i Olietankbekendtgørelsen Det indebærer blandt andet, at frister for udskiftning af olietanken skal være overholdt.

Lovkrav og skadesdækning
Hvis du ikke har overholdt udskiftningsfristen, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen.

Det er også vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for, at tanken er i forsvarlig stand, og at den lever op til de fastsatte regler. Hvis der sker et olieudslip, og din olietank og rørsystemet ikke overholder reglerne, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække en eventuel skade.

Bemærk, at din olietank skal være registreret i BBR-ejermeddelelsen for din ejendom. Kontakt kommunen, hvis olietanken ikke er registreret.

Er du i tvivl, om din olietank overholder reglerne, så kontakt dit olieservicefirma eller VVS-firma.

Kontaktoplysninger

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf: 87 53 50 00

Email: syddjurs@syddjurs.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Syddjurs kommune

Udarbejdning af sløjfningsattest.

Vi har fundet ud af, at hverken vi eller Syddjurs kommune har en tankattest på vores tank til oliefyret. Kan I være behjælpelig med at udarbejde en sådan attest. Alternativt, kan I fortælle, hvad man gør i vores situation for at skaffe denne attest. Venlig hilsen Terkel, Syddjurs

Pris på fjernelse af nedgravet olietank.

I forbindelse med etablering af fjernvarme, ønsker vi at få fjernet en nedgravet olietank på vores grund. Tanken er placeret i indkørslen, der hvor fjernvarmefolkene skal forbi med stikledninger. Vi regner med, at den er forholdsvis let at komme til. Tanken er etableret i 1985 og er på 2500 Liter. Adressen er i Hornslet. Kan…

Tilbud på opgravning af en olietank.

Goddag. Jeg vil gerne bede om et tilbud på opgravning af en olietank samt efterfølgende genetablering. Jeg har vedhæftet to billeder. Tanken ligger nede under indkørslen, hvor udluftning og påfyldning findes, men går ind under det forhøjede bed, der kan ses på højre side, så der vil skulle graves ind i det område. Tilbuddet skal…

Tilbud på sløjfning eller fjernelse af olietank.

Vi har udskiftet vores oliefyr med en varmepumpe og vil derfor have olietanken enten sløjfet eller fjernet. Hvad vi vælger afhænger mest af prisen. Olietanken ligger i Djurs, den er på 2500 liter og lavet af plast. Der er kun det olie tilbage i tanken, som fyret ikke har kunnet pumpe ud. Send os venligst…

Ulovlig olietank ønskes tømt og afblændet.

Jeg er ved at købe en bolig, hvor jeg er blevet gjort opmærksom på at der ligger en ulovlig olietank som jeg skal have tømt og afblændet. Kan i hjælpe med det? Venlig hilsen Fie, knebel

Sløjfning af olietank på 1500 liter.

Sløjfning af olietank på 1500 liter fra 1997. Let at komme til. Venlig hilsen Torben, Hornslet

Olietank i kælder ønskes fjernet.

Hej. Jeg har en olietank i kælderen, jeg gerne vil have fjernet. Der er en olierest i bunden, som de fleste nok har 🙂 Olietønden måler ca. h:165 / b: 70 / l: 160. Den skal skæres op i kælderen. Kan I sende en ca. pris på det? Venlig hilsen Maria, Knebel

Hvad koster det at få jer til at fjerne fritstående tank?

Jeg er tæt på at købe en ejendommen og vil gerne lige forhøre mig, hvad det vil koste mig, hvis det er jer, som fjerner den fritstående tank på adressen. Venlig hilsen Annette, Ebeltoft

Fjernelse af gammel fritstående olietank.

Hej. Min mor skal have fjernet en gammel olietank, den ikke nedgravet, den stå inde i en bygning, hvor der kan køre en bil hen ved siden af den, men så heller ikke ret meget mere. Hvad vil det koste at få fjerne den fjernet. Den er fra midten af 70’erne. Venlig hilsen Anne, Hornslet

Fjernelse af olietank på 1200 liter.

Hejsa. Kan jeg få en pris på at få fjernet en olietank på 1200 liter – Den står på jorden, bagved vores garage. Venlig hilsen Kevin, Hornslet