Sløjfning af olietanke i Struer kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Regler og bestemmelser
Hvilke olietanke er omfattet af olietankbekendtgørelsen?

Generelt kan man sige, at olietanke som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end 50 liter er omfattet efter bekendtgørelsen. Reglerne gælder ikke for olietanke, som bruges til olieaffald eller andre produkter.

(Der gælder særlige regler for olietanke på listevirksomheder - dvs. virksomheder som skal have en miljøgodkendelse. Oftest vil kravene i bekendtgørelsen være indskrevet i miljøgodkendelsen, som her vil være at betragte som minimumskrav.)

Sløjfning
Olietanke, som er blevet for gamle eller som tages ud af brug, skal sløjfes. Det kan f.eks. være, at en anden opvarmningsform er valgt, som gør at olietanken bliver overflødig.

Proceduren for sløjfning:
1: Restindhold i tank og rør fjernes

2: Anlægget, dvs. tank og rør, skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres så tanken afblændes. Kort sagt skal sløjfningen ske, så en efterfølgende påfyldning ikke kan finde sted.

3: Ligger tankanlægget placeret under indkørsel eller andet befærdet vejareal skal tanken fyldes med sand eller lignende, så sammenstyrtning forhindres.

4: Kommunen foretrækker at nedgravede tanke graves op (dette er dog ikke et lovmæssigt krav).

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Afblænding kan foretages af autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører.

Opgravningen kan foretages af entreprenører. Hvis der i forbindelse med opgravningen konstateres forurening, skal Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen underrettes.

For villatanke mindre end 6.000 l beregnet til bygningsopvarmning skal sløjfning anmeldes til kommunen inden 2 uger.

Forsikringsordning for villaolietanke
Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, samt olielevering fra et af medlemmerne af oliebranchens miljøpulje, er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S tlf. 4474 7020. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Forsikringsbetingelserne kan rekvireres ved Topdanmark Forsikring A/S eller Plan- og Miljø.

Opfyldning af gældende regler
Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren se nærmere på, om tankanlægget opfylder gældende regler.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Forurening
Hvis du har mistanke om eller konstaterer udslip fra et olieanlæg, har du pligt til at underrette Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen på 96848484. Ved et akut uheld ring 1-1-2.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Tlf: 9684 8401

Email: teknisk@struer.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Struer kommune

Tjek om olietank er tømt og afblændet korrekt.

Vi er kommet i bekneb i en bolighandel hvor vi står som købere. Der er nedgravet en olietank på ejendommen, men der foreligger ikke dokumentation for at den er tømt og afblændet, som kan bruges som bevis. Der foreligger kun en erklæring omkring dette, men vi er stadig i tvivl omkring om det nu er…

Tilbud på gensløjfning og jordbundsprøver.

Jeg vil gerne have tilbud til en kunde på følgende: gensløjfning og to jordbundsprøver samt opgravning/fjernelse af olietank samt jordprøve. Venlig hilsen Jesper, Struer

Ønsker tilbud på tømning af nedgravet olietank.

Ønsker tilbud på tømning og afblænding af nedgravet olietank. Venlig hilsen Marie, Struer

Tømt, renset og sløjfet nedgravet olietank.

Hej. Hvad koster det at få tømt, renset og sløjfet en underjordiske 1500 liter olietank.Den ligger i indkørslen ca. 10 m inde på grunden. Venlig hilsen Søren, Struer

Pris på sløjfning af nedgravet olietank.

Vil gerne have en pris på sløjfning af nedgravet olietank 1500 liter.Samt påfyldning af sand. Venlig hilsen Lisbeth, Struer

Pris på sløjfning af nedgravet tank 1500 liter.

Vil gerne have en pris på sløjfning af nedgravet olietank 1500 liter.Samt påfyldning af sand. Venlig hilsen Lisbeth, Struer

Pris på fjernelse af 1200 liter olietank.

Hvad koster det at få fjernet en olietank på 1200 liter fra vores kælder. Venlig hilsen Lone, Struer

Vi Har en nedgravet olietank som vi gerne vil have tømt.

Forespørgsel: Vi Har en nedgravet glasfiberarmeret olietank / 1200 liter, som vi gerne vil have tømt/ renset for olie og afmonteret, hvis det ikke er gjort, vi er gået over til naturgas for flere år siden, Vi mener ikke at det er lovpligtigt at grave den op ! ( indeholder ca 100-150 liter olie )…

Hvad prisen er for: tømning, rengøring og lukning af olietank?

Forespørgsel: Hej Jeg vil gerne høre hvad prisen er for: Tømning, rengøring og lukning af olietank.. og evt. fyldning med grus/sand Tanken( 2500 l ) bliver ikke brugt mere, og ligger gravet ned i vores indkørsel/under hæk. Men er let at komme til trods alt. Gert, Struer

Hvad koster det at få tømt, renset og sløjfet min underjordiske olietank.

Forespørgsel: Hej Hvad koster det at få tømt, renset og sløjfet min underjordiske 2500 l olietank. den ligger ca. 8 m inde på grunden fra vej, og der er ca, 400 l olie i endnu. Thomas, Struer