Sløjfning af olietanke i Stevns kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du skal tømme tanken og sløjfe den korrekt, for at sikre dig selv mod en senere potentiel jordforurening.Hvis du finder en forurening, skal du standse arbejdet straks og anmelde forureningen til Stevns Kommune.

Fjernelse af olierester og rørforbindelser
Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank skal du gøre følgende:

Tøm olietanken for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Ved nedgravede tanke gælder desuden:

Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.
Skal tanken fyldes med sand eller graves op?
Der er ikke krav om, at du skal fylde tanken med sand eller grave den op.

Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefaler vi dog, at du fylder sand i tanken eller graver den op. Du bør fylde sand i en plasttank for at forhindre, at den stiger op mod overfladen.

OBS.: Hvis du sløjfer din olietank eller installerer en ny, skal vi altid have besked, så vi kan opdatere oplysningerne på din ejendom.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Olietanke
Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

Tlf: 56 57 57 57

Email: stevns@stevns.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Stevns kommune

Lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om en lokalisering af min nedgravet olietank, da jeg er i gang med at sælge mit hus. Venlig hilsen Peter, Stevns

Eftersøgning af gammel olietank.

Jeg ville gerne bede om en eftersøgning, af vores gamle olietank fra 1964, der stadig er registreret som “i drift.” Den er fra 1989 og ligger under gangstien i haven. Udluftningsstuds er ved siden af garagen. Venlig hilsen Mette, Stevns

Rensning og afblænding af nedgravet olietank.

Tilbud ønskes på rensning og afblænding af nedgravet olietank. Venlig hilsen Henrik, Klippinge

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg har en olietank som ikke bruges mere, fordi der er et jordvarmeanlæg, den skal sløjfes. Vil I sende et tilbud? Venlig hilsen Peter, Hårlev

Korrekt afblændingsattest på olietank.

korrekt afblændingsattest på olietank, der er afblændet uden gældende attest i 1986. Jeg bor i Store Heddinge. Tanken er nedgravet i 1968, afblændet i 1986, men attesten er underskrevet af daværende ejer (nu afdød). Hvad koster det at tjekke afblændingen og lave en gældende attest? Venlig hilsen Jesper, Store Heddinge

Kan i give en pris på sløjfning af vores olietank?

Hej Fensmark. Vi bor i Strøby på Stevns og har en olietank, der skal sløjfes. Vi har en tankattest, som vi kan fremsende hvis der er behov for det. Har I mulighed for at sende os et overslag på en pris? Tak på forhånd. Venlig hilsen Kristine, Strøby

Tilbud på bortskaffelse af olietank.

Vi er interesserede i tilbud på bortskaffelse af olietank. Tanken er 1500 liter, fritstående, plast. Der er ca. 100 liter olie eller olie/kondens i tanken. Tanken har været ubrugt i flere år. Venlig hilsen Jenanette, Stevns

Jeg skal have udskiftet min olietank.

jeg vil godt have skiftet min olietank på 1200 liter til en ny 1200 liter i plast, tanken står i kælder og har ca. 500 liter i som skal over i den nye. Venlig hilsen Johnny, Klippinge

Olietank skal tømmes rengøres og lukkes.

Har olietank 2500 liter der er nedgravet som jeg ikke skal bruge mere. Den skal tømmes rengøres og lukkes. Ved ikke om der skal fyldes sand i. Er det en god ide at tage en jordprøve .Tanken er nedgravet for enden af huset med fri tilkørsel på flisebelagt indkørsel. Venlig hilsen Bent, Rødvig Stevns

Pris på bortskaffelse af fritstående olietank.

Hej. Har en 1200 liters fritstående olietank stående på min grund som er afmonteret og bare skal bortskaffes, hvad vil det koste? Venlig hilsen Casper, Store Heddinge