Sløjfning af olietanke i Sorø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende afmeldelsen til kommunen senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af drikkevandet.

Hvor kan man se olietankens levetid
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsår er angivet. Mange overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det ikke var et krav på etableringstidspunktet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så sammenstyrtning undgås.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Teknik, Miljø og Drift
miljoe@soroe.dk
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Tlf: 78 76 06 88

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Sorø kommune

Tankscreening af mulig nedgravet olietank.

Vi skal have undersøgt om de ligger en nedgravet olietank på vores grund, er det noget som i kan hjælpe os med? Vi bor i Sorø kommune. Venlig hilsen Henrik, Sorø

Tilbud på sløjfning for olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på sløjfning for olietank på min grund. Olietank er ikke afmeldt, men jeg tror den er gravet op. Venlig hilsen Klaus, Sorø

Dokumentation for tidligere jordtank er afblændet korrekt.

Hej. Dokumentation for at tidligere jordtank er afblændet korrekt i forbindelse med arbejdet i 2003. Se vedhæftede genpart af tømning, sandfyldning & sløjfningsattest, hvor det er nævnt i attesten at der ikke er dokumentation for at den er sløjfet korrekt. Kan I tilbyde at sørge for dette, hvad koster det, og hvor hurtigt kan det…

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus i Dianalund. Jeg har muligvis en olietank der skal eftersøges og gensløjfes. Kan i give mig et tilbud. Venlig hilsen Peter, Dianalund

Fjernelse af olietank.

Jeg har tidligere modtaget et tilbud fra jer vedr. fjernelse af Olietank fra en tidligere garage. Jeg ville derfor høre om dette tilbud stadig gældende? I må meget gerne melde hurtigt retur, så jeg ved om jeg skal booke øvrige håndværkere til opgaven. Adressen er i Sorø. Venlig hilsen Tina, Sorø

Tilbud på opgravning.

Jeg har en afblændet olietank, som er sløjfet i 1936. Jeg er bekendt med tankens placering. Jeg ville gerne have et tilbud på opgravning. Venlig hilsen Bo, Fjenneslev

Tankscreening af nedgravet olietank.

Vi er pt. I gang med nedrivning af en ejendom i Sorø, hvorefter vi om 2 ugers tid skal opfører et nyt hus. I den forbindelse er vi i tvivl om der er en nedgravet olietank på vores grund. Vi vil gerne finde ud af om der en sådan og evt. få den identificeret for…

Overjordisk nyere olietank 1200 liter ønskes afblændet.

Overjordisk nyere olietank 1200 liter ønskes afblændet. Vil også gerne vide hvad bortskaffelse koster. Venlig hilsen Hanne, Dianalund

Gensløjfning af olietank.

Vi er ved at sælge vores hus i Dianalund. I den forbindelse vil den nye køber gerne have en gensløjfningattest af den gamle nedgravede olietank. I følge BBR blev den sløjfet i 1988, hvor en ny tank blev placeret indenfor. Vi har forsøgt at finde frem til tanken ved at grave hvor vi formoder at…

Fjernet 1200 liter fritstående olietank.

Ifm. skift fra olie til varmepumpe vil jeg gerne have fjernet min fritstående 1200 liter olietank. Der er omkring 100 liter olie tilbage i tanken. Hvad skal i have for at fjerne denne? Venlig hilsen Jens, Dianalund

Andre forespørgsler fra Sorø kommune

Tilbud på gensløjfning.

Jeg er ved at sælge mit hus, hvor der er en olietank. Den er ikke afblændet korrekt, og jeg ville derfor gerne bede om et tilbud på gensløjfning. Venlig hilsen Gitte, Brønby

Hvad koster det at få fjernet en gammel olietank?

Hej. Hvad koster det at få opgravet og fjernet en gammel olietank? Venlig hilsen Dorthe, Brøndby

Vi ønsker at få afblændet vores olietank.

Hej med jer. Hvor hurtigt vil i kunne få afblændet en olietank, vi har en mulig ordre til en olietank, vi har møde med sælger i morgen  Venlig hilsen Jesper, Brøndby

Pris på geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse.

Jeg har købt en grund i Brøndby og skal have lavet en geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse. Det drejer sig om 5-6 boringer. Hvad tager i for det og hvor hurtigt kan i lave analysen (haster lidt) Venlig hilsen Dennis, Brøndby

lokalisering samt sløjfning af olietank.

Lokalisering af evt. olietank. Jeg skal dokumentere overfor kommunen at jeg ikke har gammel olietank nedgravet i forbindelse med hussalg. Tilbud på søgning ønskes. Venlig hilsen Ole, Brøndby

Jeg søger jeres tilbud om jordbundsundersøgelse.

Jeg er i gang med at købe et brugte hus. Der er lige nu en gamle olietank nede i jorden ved indkørsel. Ift. dokument fra Kommune, var olietanken tømt og afblændet in 1986. Dokumentet viser dog ikke hvilket firma der gjorde det og hvordan. Det kun vigtigt for mig, at vide om jorden i og…

Mangler dokumentation på olietank kan i hjælpe?

Olietank tømt og afblændet i 2014 af Skaarup VVS men kan ikke dokumentere det – hvad vil en kontrol og et certifikat koste? Venlig hilsen Christian, Brøndby Strand.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes. Dette vil vi gerne bede om tilbud på. Venlig hilsen Malene, Brøndby

Vi har en tank der er sløjet men vi vil gerne vide om der er sket et udslip.

Vi er ved at købe et hus som har en nedgravet olietank.Ifølge bbr er tanken sløjfet, men vi kunne godt tænke os at få undersøgt om der skulle være sket i et udslip fra den. Info om tanken:Nedgravet i 1965Sløjfet i 19852500LPlacering ukendt. Er det noget i kan hjælpe med? Med venlig hilsen Kåre, Brøndby

2500 l nedgravet olietank skal renses og blændes.

Forespørgsel: Vi har en 2000/2500 l nedgravet olietank (fibertank) med Ca 500 l fyringsolie i, der skal renses og blændes. Tanken ligger Ca 2.5 meter fra grusvej, og der burde ikke være noget der forhindre frit arbejde. Hvad vil pris være for at tømme og rense +blænde? Mvh Camilla, Brøndby

Tilbud på jordbundsprøver.

Vil i være så venlige, at afgive et tilbud på jordbundsprøver for vores ejendom i Vanløse. Venlig hilsen David, Vanløse

Sløjfning af olietank på 3500 liter.

Jeg har en nedgravet olietank på ca. 3500 liter, som jeg godt kunne tænke mig at få sløjfet. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Anders, København

Bestilling af afblændingsattest.

Vi har netop sat vores ejendom til salg. I den forbindelse kan vi jf. BBR se at der er en nedgravet olietank, som skulle være sløjfet. Kan vi bestille jer til, at køre ud og tjekke op på om den er afblændet og lave en attest på dette? Venlig hilsen Karen, København

Afhentning af gammelt oliefyr samt tank.

Jeg ønsker, at få afhentet mit gamle oliefyr og tank. Jeg bor i Københavns kommune Venlig hilsen Poul, København

Hvad koster en jordbundsundersøgelse?

Hvad koster en jordbundsundersøgelse på en grund der er ca. 730 kvm? Venlig hilsen Tanja, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Kommunen siger jeg har en nedgravet olietank, jeg har bare aldrig set den eller set en studs. Kan i se om der er nogen? Venlig hilsen Bo, København

Søgning og tjek af olietank.

Jeg har i dag talt med en medarbejder omkring søgning og tjek af olietank på min adresse i Køge. Dette er blot en opfølgning så i har min korrekte mail og i kan sende information og priser for denne ydelse, efter aftale per telefon i dag. Venlig hilsen Lars, København

Tankscreening samt rensning og sløjfning.

Jeg kunne godt tænke mig en tankscreening samt rensning og sløjfning af den. Venlig hilsen Mogens, København

Pris på sløjfning af olietank.

Vi har en gammel fyrolietank (underjordisk under flisebelagt kørebane), som Københavns kommune ønsker sløjfet. Tanken menes at være på ca. 4 m3 og der står 90 cm olie i den, så anslået er der knap 3000 liter fyringsolie i den. Kan i give en pris på sløjfning, inkl. tømning, spuling, opfyldning med grus og afpropning?…

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Jeg ejer en ejendom i Københavns kommune, hvor der i følge BBR findes en 2500 liter nedgravet olietank fra 1961. Hos kommunen findes ingen attest eller tegninger, blot en note om at tidligere ejer har meddelt at tanken er sløjfet. Venlig hilsen Thomas, København

Jeg har lige skiftet fra oliefyr til varmepumpe, og ønsker derfor min tank sløjfet.

Forespørgsel: Jeg har lige skiftet fra oliefyr til varmepumpe, derfor skal tanken jo sløjfes. Den er nedgravet, fra 1986, 2500 ltr., G.Nr. 12000. Nikolaj, København

Opgravning og bortskaffelse af olietank.

Forespørgsel: Hej, Jeg ønsker tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank (inkl. dokumentation/papirer på dette). Den er i forvejen tømt, blændet/sløjfet, men skal nu graves op og fjernes. Anne-Louise, København

Har I mulighed for at give en pris, for at undersøge om vi har en olietank?

Vi har sat bolig til salg, men er af mægler blevet gjort opmærksom på, at der ikke findes dokumentation for at olietank er opgravet eller blændet efter lovgivning. Vi har boet i vores hus i 13 år, og har ingen papirer på olietanken, og ved ikke hvor den evt. er placeret. Har I mulighed for…

Hvad er prisen på fyringsolie?

Hvad er prisen på fyringsolie og hvad er minimum køb hos jer? Venlig hilsen Kim, København

Opgravning af 1200 liter olietank i have.

Forespørgsel: Opgravning af 1200L olietank i have. Vi skal have opgravet en olietank, der har været tømt og afblændet siden 1974. Vi vil også gerne bede om en særskilt pris på bortskaffelse af selve olietanken. Christian, København

Tilbud på jordundersøgelse.

Jeg er i gang med købe en villa. Jeg er interesseret i at få en jordundersøgelse. Venlig hilsen Kasper, København

Jeg vil gerne have et tilbud på tømning/sandfyld af nedgravet olietank.

Forespørgsel: Jeg ville gerne bede om tilbud på tømning/sandfyld af 2500L nedgravet olietank og evt. et tilbud på at grave den op. Den er af mærket brande beholder & kedelfbarik fra 1987 nr. 6228. Der er frit tilgænglighed da den ligger midt i min gårdsplads. Brian, København

Skal min olietank fjernes?

Der er en olietank gravet i min grund, anlægget er fra 1976. Jeg overvejer at have den fjernet. Olietanken har aldrig været i brug siden jeg bor i huset (år 2000) og jeg kan ikke vurdere tilstande. Venlig hilsen Roberta, København

Tilbud på jordbundsprøver.

Vil i være så venlige, at afgive et tilbud på jordbundsprøver for vores ejendom i Vanløse. Venlig hilsen David, Vanløse

Hvad vil det koste at få lavet en forureningstest.

Jeg er ved at købe et hus i Frederiksværk, hvor der ligger en 38.år gammel jordtank begravet. (skal sløjfes om senest 2.år). For en sikkerhedsskyld vil jeg gerne have lavet en forureningstest omkring tanken, til brug for tinglysning. Hvad koster dette? Venlig hilsen John, København