Sløjfning af olietanke i Solrød kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfning og afmelding af olietank
Hvornår din olietank skal sløjfes afhænger af om den er nedgravet eller overjordisk, materiale og rustbeskyttelse, samt alder.

Hvis din tank ikke er taget ud af brug korrekt eller i tide risikerer du, at din forsikring ikke dækker i tilfælde af forurening.

Sløjfning og afmelding af olietanken skal ske i henhold til olietankbekendtgørelsen og det anbefales, at du får anlægget afmonteret af en autoriseret VVS-mester.

Sløjfningen af olietanken skal anmeldes senest 4 uger efter sløjfningen. Når kommunen har modtaget anmeldelsen, sørger vi for at ændre oplysningerne om teknisk anlæg og varmeforsyning i BBR.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Tlf: 56182000

Email: teknisk@solrod.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Solrød kommune

Tilbud på gensløjfning af en nedgravet olietank.

Hej med jer. Kan I hjælpe med et tilbud på gensløjfning af en nedgravet olietank? Man kan tydeligt se olietankens placering når man går forbi hoveddøren, fordi påfyldningsstuds og udluftningsrør er synligt langs husmuren. Venlig hilsen Kasper, Solrød

Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi står og skal købe en bolig i Solrød Strand. Da vi har fået betinget handlen af resultaterne fra en jordbundsprøve, grundet en nedgravet sløjet olietank, har vi fået jer anbefalet af mægler. Er der mulighed for at i kan kontakte mig snarest muligt, så vi kan få gang i processen? Venlig hilsen Amanda, Solrød

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank.

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank, på adressen i Solrød Strand. Venlig hilsen Mikkel, Solrød strand

Fjernelse af cylinderformet olietank.

Jeg har en cylinderformet olietank, som har været brugt til brændstof til landbrugskøretøjer på omkring 4000 liter. Dvs. det er ikke en olie fyrs tank med dertil tilhørende. Den er fritstående og lige til at løfte ud. Jeg bor i Solrød landsby på Sjælland. Hvad skal det koste mig at få sådan en fjernet? Venlig…

Vi skal have sløjfet vores olietank.

Vi skal have sløjfet vores olietank som er på 2500 liter og nedgravet. Adressen er i Solrød Strand.Vi skal også haver fjernet vores oliefyr. Er i interesseret i at give et uforpligtende tilbud. Venlig hilsen Hans, Solrød strand

Tankscreening af registret olietank.

Jeg har købt et hus med varmepumpe, men huset står registreret med olietank. Jeg har brug for at undersøge om der er olietank på min grund og udarbejde dokumentation at der ikke er en. Hvis der er en olietank, har jeg brug for at skrote/fjerne den og få dokumentation til kommunen om det. Formålet er…

Opgravning af gammel olietank.

I forbindelse med, at vi har igangsat en udskiftning af vores oliefyr for at få installeret fjernvarme, er vi interesseret i et tilbud på, at få opgravet og fjernet den gamle olietank. Tanken er fra 1984 og skal sløjfes inden udgangen af 2023. Der er tale om en 2.500 liters tank, der er nedgravet i…

Dokumentation på at olietank er afblændet korrekt.

Hej. Vi er i gang med at sælge hus og der ligger en nedgravet olietank som er blevet afblændet i 1985. På BBR står den som afblændet, men købers advokat vil gerne have dokumentation på at den er afblændet korrekt. Vi har kontaktet kommune og de har ikke dokumentation for dette. Derfor vil vi høre…

Opgravning og bortskaffelse af afblændet olietank.

Kære fensmark. Hvad vil prisen være for opgravning og bortskaffelse af en allerede afblændet olietank? Tanken er fra 1980 og afblændet i 2017. Jeg mener at tanken er på 1700 liter. Jeg forespørger på vegne af en kunde. Venlig hilsen Mette, Havdrup

Hjælp til erklæring på vores afblændede olietank.

Hej Fensmark. Vores sælgere af ovenstående ejendom, ønsker hjælp til erklæring på deres afblændede olietank. Vi modtager naturligvis meget gerne en kopi af afblændings- og forureningsattesten. På forhånd mange tak og god dag. venlig hilsen Gitte, Solrød