Sløjfning af olietanke i Sønderborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Alle ændringer vedrørende etablering og sløjfning af olietanke skal anmeldes til Sønderborg Kommune.

Det gælder både villaolietanke, fyringsgasolietanke, dieseltanke, nedgravet, overjordisk, indendørs, ståltanke og plasttanke.

I kan anmelde digitalt eller via en blanket.

Kingspan Miljøcontainere
Fejlbehæftede tanke af plast af mærket Titan R1225 produceret i perioden 2002-2004

Har du en overjordisk plast-olietank af mærket Titan R1225 og er tanken produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan tanken have fejl. Da Thyholm Olieservice har overtaget opgaven fra Kingspan Miljøcontainere vil jeg derfor straks bede dig tage kontakte Thyholm Olieservice på telefon 97 87 16 31 eller på mail mail@thyholmolie.dk som forhandler Titan-produkter. Hos Thyholm Olieservice vil de kunne afklare, om der er tale om en af de fejlproducerede tanke. Det oplyses dog, at Thyholm Olieservice ikke udskrifter olietanken uden beregning.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Tlf: 88 72 40 82

Email: byg-bolig@sonderborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Sønderborg kommune

Bundsugning og afpropning af nedgravet olietank.

Hvad er prisen på bundsugning og afpropning af nedgravet eksisterende olietank. Kunden vurdere at der er 200-300 ltr. i tanken. Incl. attest til Kommune. Venlig hilsen Kent, Sønderborg

Tankscreening af olietank fra 1971.

Jeg har haft oliefyr i mit hus indtil 1971, efter har jeg fået installeret gas. Jeg skal have en anden varmemåde, og jeg er derfor i tvivl om der er placeret en gammel olietank. Jeg ved ikke om den er sløjfet og hvor den ligger. Jeg har kontaktet kommunen for at høre dem, men de…

Pris på lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bede om en pris på lokalisering af nedgravet olietank. Derudover et tilbud hvis tanken skal “gensløjfes.” Venlig hilsen Ann, Als

Fjernelse af gammel afblændet olietank.

Fjernelse af gammel afblændet olietank. Glasfiber med sand. Kan graves delvist fri. Venlig hilsen Ritta, Sønderborg

Jeg vil gerne bede om et tilbud på sløjfning af olitank.

Jeg har fået varmepumpe, og VVS’eren har fjernet oliefyret, men sløjfning af olietank er ikke noget, han kan gøre. Jeg ved ikke noget om det, men tænker vel bare at den skal oprenses for olie, og så blændes af? Der er vel ingen grund til opgravning eller fyldning med sand, når den ikke ligger, hvor…

Har en tank der skal skrottes.

Har en tank der skal skrottes. Det er en 1200 liter tank. Den står hel frit oven på jorden. Venlig hilsen Kevin, Sønderborg

Jeg har en fritstående olietank stående som jeg gerne vil have sløjfet.

Jeg har en fritstående olietank stående som jeg gerne vil have sløjfet. Hvad koster det hvis i kun skal rengøre og lukke den? Hvad koster det hvis i skal rengøre og fjerne den? Venlig hilsen Thomas, Sønderborg

Jeg vil gerne have min olietank korrekt afblændet.

I forbindelse med at jeg er overgået til opvarmning med varmepumpe, har jeg en nedgravet olietank på adressen i Nordborg. Jeg vil gerne have min olietank korrekt afblændet/sløjfet. Dette ifbm at Sønderborg kommune beder mig om at foretage dette. Jeg vil gerne have et tilbud, billigst mulige måde, for dette arbejde, med en attest på…

Tilbud på jordprøve.

Vi har lige underskrevet en købskontrakt, men er så blevet gjort opmærksom på af banken at grunden har en forurening på vidensniveau 1 (v1). (Gammel vognmandsforretning, med sløjfet olietank, vist nok 4000 liters) Hvad vil det koste for at få lavet en jordprøve på det og konkludere om der er noget på grunden eller om vi…

Jeg skal have sløjfet olietanken på min grund.

Jeg skal have sløjfet olietanken på min grund i Sydals. Den er fra ca. 2003 og er tæt og tom.Kan i give et tilbud på det? Venlig hilsen Timo, Sydals