Sløjfning af olietanke i Slagelse kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du kan sløjfe olietanken på to måder:

Du kan grave olietanken op
Du kan tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldningstudsen og afblænde tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted
Sløjfer du en olietank, skal du afmelde den hos kommunen senest 4 uger efter arbejdet er slut.

Du afmelder en olietank via selvbetjening.
Ejer af ejendommen eller af den ansvarlige for arbejdet kan afmelde.

Olietanke under 6.000 liter
Tanke skal afmeldes senest 14 dage efter arbejdet er afsluttet. Du anmelder via selvbetjening.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Slagelse Kommune

Tlf: 58 57 36 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Slagelse kommune

Tilbud på tankscreening af olietank.

Vi er blevet pålagt, at dokumentere om der ligger en nedgravet olietank på vores grund, vi ved dog ikke hvor det skulle være. Kan I give os et tilbud på hvad det koster, at komme ud og tjekke vores grund? Vi bor ved Slagelse. Venlig hilsen Bo og Maria, Slagelse

Tilbud på lokalisering og sløjfning af olietanken.

Kan I være behjælpelig med et tilbud på lokalisering og sløjfning af olietanken? Rigtig god dag. Venlig hilsen Michelle, Vemmelev

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Kan i komme med et tilbud på, hvad en gensløjfning af vores olietanke ville koste. Vi bor i Slagelse kommune. Hvor hurtigt ville i kunne løse denne opgave? Venlig hilsen Michelle, Slagelse

Tømning, rengøring og bortskaffelse af olietank.

Jeg beder jer venligst fremsende mig et tilbud på sløjfning af olietank. Olietanken er nedgravet, men er fritlagt. Størrelsen er 2.500 liter. Der resterer under 100 liter spildvand i tanken. Tanken er placeret i haven, 2 meter fra huset. Der er køre adgang til tankens placering. Der ønskes ligeledes tilbud på jordprøve. Venligst specificer prisen…

Tjek af olietank på 1200 liter.

Vi har for ikke så længe siden fået fjernet vores olietank. Vi har nu købt en brugt på 1200 liter, der er dog noget nede i tanken, kan i hjælpe os? Venlig hilsen Karl, Slagelse

Afblænding af olietank på 2500 liter.

Pris på afblænding af olietank på 2500 liter. Venlig hilsen Stine, Slagelse

Tilbud på sløjfning af olietank.

Da jeg skal sælge mit hus, ville jeg gerne bede om et tilbud på sløjfning af min olietank. Venlig hilsen Mikkel, Slagelse

Tjek af tank og eventuel forurening.

Jeg er køberrådgiver på en ejendom, hvor sælger mener at den tidligere tank er blevet opgravet, men der foreligger ikke dokumentation derfor. Hvad koster det for at finde ud af om tanken er fjernet og om der er en evt. forurening? Jeg hører gerne nærmere. Venlig hilsen Ole, Korsør

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi er ved at sælge vores hus i Korsør. Kan I give et tilbud på en gensløjfning af vores nedgravede olietank på 2500 liter? Venlig hilsen Nanna, Korsør

Kan I bekræfte om der er en olietank på vores grund?

Hej Fensmark. Jeg har solgt ovenstående ejendom, hvor der i BBR står anført en nedgravet olietank. Sælger er sikker på, at den er gravet op for længst. Vi vil derfor gerne have jer forbi ejendommen, så vi kan bekræftet dette. Venlig hilsen Rolf, Skælskør