Sløjfning af olietanke i Skive kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Som ejer af en olietank, har du pligt til, at overholde reglerne i "Olietankbekendtgørelsen" og herunder bl.a. sikre, at gamle olietanke sløjfes rettidigt.

I forhold til nyanskaffelse og sløjfning af olietanke, har du ligeledes pligt til at anmelde dette til Kommunen. På denne måde sikres det, bl.a. at alle oplysninger i BBR holdes opdaterede.

Sløjfning af olietanke.
I henhold til Oliebekendtgørelsen gøres der opmærksom på sløjfningsterminerne for overjordiske og nedgravede tanke.

Nedgravede olietanke af stål på under 6.000 liter og over 40 år skal sløjfes seneste 31. marts 2010.
Det samme gælder for olietanke produceret i 1970 uden typegodkendelses-nr. eller tanke hvis alder er ukendt.

Fremover gælder det, at nedgravede tanke skal sløjfes senest 40 år
efter fabrikationsåret.

Hvordan finder du fabrikationsåret på din olietank
Fabrikationsåret fremgår af tankattesten. Har du mistet attesten, har kommunen muligvis en kopi. Fabrikationsåret bør desuden fremgå af mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken.

Oplysninger om olietanke i Bygnings- og Boligregisteret BBR
Igennem det seneste halve år er kommunens oplysninger om olietanke blevet fremfundet fra diverse kommunale arkiver og samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kommunens oplysninger stammer fra de indberetninger, som ejerne har haft pligt til at foretage siden 1970.

Indsamlingen af oplysninger om olietanke i kommunen er sket som et led i et landsdækkende projekt med at få samlet olietanksoplysningerne i BBR, læs evt. mere på By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen vil fremover vedligeholde oplysningerne om olietanke i BBR, på baggrund af de oplysninger ejeren afleverer til kommunen.

Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis du er boligejer, kan du derfor have en interesse i at se, om kommunen har oplysninger om olietanke på din ejendom. Du kan finde din ejendom på den Offentlige Informations Server WWW.OIS.dk Hvis du har spørgsmål til oplysningerne i BBR kan disse rettes til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis der sker forurening fra en olietank, der har overskredet sløjfningsterminen, er det ikke blot miljøet, der lider skade, men også den ansvarliges økonomi.

Der er i disse tilfælde nemlig ingen forsikringsdækning ved oprensning af jorden og ved reetablering af bygninger mv.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Tlf: 99 15 55 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

barrels-green

Andre forespørgsler fra Skive kommune

Pris på tankscreening.

Ifølge BBR har jeg en nedgravet olietank på min grund. Placeringen er ukendt. Jeg tror ikke helt på det, men i forbindelse med hussalg mener ejendomsmægler, det kunne være en god ide, at få det undersøgt. Er det noget i evt. ville give en pris på. Det er ingen hastesag. Venlig hilsen Ove, Skive

Tilbud på olietank søgning.

Hej Fensmark. Jeg hører fra mægleren at i har et samarbejde. Jeg har et hus som jeg nok vil til at sælge og der står på BBR at der er en nedgravet olietank. Så jeg vil gerne have et tilbud på hvad det koster at få lavet sådan en olietank søgning? Venlig hilsen Ole, Skive

Tankscreening af olietank.

Jeg har et hus, som jeg nok vil til at sælge og der står på BBR, at der er en nedgravet olietank. Så jeg vil gerne have et tilbud på hvad det koster, at få lavet sådan en olietank søgning? Adressen er i Skive. Venlig hilsen Ole, Skive

Afhentning af fritstående 1200 liter olietank.

Afhentning af fritstående 1200 liter olietank. Den er 5 år gammel og befinder sig i Skive kommune. Venlig hilsen Jens, Skrive

Nedgravet glasfibertank skal afblændes.

Vi har en nedgravet glasfibertank på 1200 liter der skal afblændes med attest. Der er nok omkring 50 liter olie i tanken. Tanken skal ikke fjernes eller fyldes. Send meget gerne en pris. Venlig hilsen Emil, Højslev

Tilbud på opgravning af olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på opgravning af min olietank. Jeg bor i Skive kommune. Venlig hilsen Kristian, Skive

Olietank ønskes tømt og fyldt med sand.

Vi har en olietank, som vi selv tømte for olie i 2009. Vi vil gerne have den helt tømt og fyldt med sand, da den ligger ca 1-1,5 meter fra soklen på huset. Venlig hilsen Viggo, Skive

Tilbud på rengøring af to olietank.

Hej. Vi vil gerne have tilbud og tidshorisont på rengøring af 2 stk. 8 tons glasfiber olietanke, der er hætte på toppen men ingen mandehul i siden. Venlig hilsen Søren, Skive

Sløjfning af nedgravet olietank.

Sløjfning af nedgravet olietank. Venlig hilsen Danni, Skive

Pris på fjernelse af olietank.

Vi kunne godt tænke os en pris på at få fjernet en olietank da den ikke bruges længere grundet skift til pille fyr. Tanken står bagerst i et værkstedsrum, og er forholdsvis til at komme til. Trappen der er foran tanken vil blive fjernet i forbindelse med bortskaffelse af olietanken. Der er lidt olie tilbage…