Sløjfning af olietanke i Skanderborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Tidsfrister for udskiftning af olietanke
Der er fastlagt sløjfningsterminer for alle typer af villaolietanke:

Overjordiske ståltanke (indendørs/udendørs) skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type og alder.
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal som udgangspunkt sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år (undtaget er AJVA kugletanke fra 1980erne, der skal sløjfes straks).
Tanke, hvor alderen ikke kendes eller kan fastslås, skal sløjfes straks.

Hvor gammel er min tank?
Hvis du har en overjordisk tank sidder der en metalplade på toppen eller siden af tanken, med tankens alder og rumindhold. På nedgravede tanke sidder pladen på tanken i nærheden af påfyldningsstudsen.

Med alle tanke følger en tankattest i 2 eksemplarer, hvoraf den ene skal gemmes sammen med tanken, mens den anden skal indsendes til kommunen.

På Ejendomsdata på Den Offentlige Informationsserver – OIS kan du tjekke, hvad der er registreret i det kommunale BBR register på din matrikel.

Natur- og miljøafdelingen anbefaler, at få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker, hvis du er i tvivl om hvorvidt din tank lever op til gældende regler.

opgravning af olietank

Hvis du vil fjerne din tank skal du meddele Natur- og Miljøafdelingen om detaljerne vedrørende tømningen og fjernelsen / afblænding af tanken.

Hvis tanken er nedgravet anbefales det, at tanken opgraves frem for afblændes, idet forsikringen dækker i op til 6 måneder efter du er holdt op med at bruge tanken.

Det kan anbefales, at få tankgraven inspiceret af en uvildig miljøteknisk rådgiver, at der udtages repræsentative jordprøver, som dokumentation for at anlægget ikke har medført jordforurening.
Dette sendes sammen med skemaet om sløjfning.

Når tanken er gravet op, kan den afleveres til Reno Syd.
Tanken skal være tom for restolie / diesel og der skal skæres et hul i tanken, så man kan kigge ned i den.

Firmaer, der handler med jern og metal kan også være interesseret i tanken.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis der er tegn på olie / dieselspild (lugt eller misfarvet jord) skal Natur- og Miljøafdelingen kontaktes.
Hvis der efterlades restforurening i forbindelse med opgravning af en tank, kan det medføre, at ejendommen kortlægges i henhold til Lov om forurenet jord.

Akut forurening / mistanke om forurening fra tanken
Hvis der går hul på tanken eller der på anden måde forekommer spild af fyringsolie / diesel skal du ringe 112, så forureningen kan begrænses og standses.
Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken.

Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Kontaktoplysninger

Natur- og Miljøafdelingen
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf: 8794 7000

E-mail: natur@skanderborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Skanderborg kommune

Tilbud på afblændingsattest.

Kan i give mig et tilbud på en afblændingsattest? Adressen er i Skanderborg. Venlig hilsen Anders, Skanderborg

Jeg skal have gensløjfet min olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus. Jeg skal have gensløjfet min olietank. Adressen er i Skanderborg. Venlig hilsen Anders, Skanderborg

Tilbud på sløjfning af olietank.

Vi har vores hus til salg, og ønsker derfor at få et konkret tilbud på at få dokumenteret, at den er korrekt sløjfet. Venlig hilsen Brian, Skanderborg

Tilbud på sløjfning af olietank.

I forbindelse med salg af min ejendom i Skanderborg, har jeg fundet ud af der muligvis ligger en olietank, som skal sløjfes. Ville i give mig et tilbud på udførsel af denne opgave. Venlig hisen Michael, Skanderborg

Dokumentation på at olietank er korrekt sløjfet.

Hej. Vi har denne ejendom til salg som lige er blevet underskrevet. Vi ønsker at få et konkret tilbud på at få dokumenteret at den er korrekt sløjfet. Med mindre at I mener at vedhæftet dokumentation er nok efter reglerne? Venlig hilsen Brian, Skanderborg

Pris på korrekt afblænding.

Jeg vil gerne have en pris og tid på, at afblænding af en olietank er foretaget korrekt og, at I udarbejder en attest/Certifikat. Adressen er i Skanderborg. Venlig hilsen Jesper, Skanderborg

Pris på afblændingsattest.

I forbindelse med en hushandel, mangler jeg en afblændingsattest.Adressen er i Skanderborg. Hvad er prisen og hvornår kan I udføre dette? Venlig hilsen Jesper, Skanderborg

Olietank skal tømmes og rengøres.

Hej. Jeg har et hus, som skal rives ned her i foråret. Der står en ældre olietank. Sælgerne sagde de skulle nok gøre alt for at bruge så meget af olien i tanken så det var minimal hvad der er tilbage i den. Tanken skal jo stadig tømmes og rengøres og derfor ønsker jeg et tilbud fra…

Opgravning af nedgravet olietank.

Vi vil gerne have fjernet en nedgravet olietank der ligger i vores gårdsplads og er på 2000 liter fra 1978. Derudover er der en overflade tank, med dieselolie (den burde være tom) den er på 1300 liter fra 2008. Vi skal bruge en minigraver til at udgrave til vand- og el føring andetsteds, grave til…

Tilbud på at bortskaffe en gammel nedgravet benzintank. 

Vi vil gerne have et tilbud på at bortskaffe en gammel nedgravet benzintank.  Venlig hilsen Benjamin, Skanderborg