Sløjfning af olietanke i Silkeborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du anmelde til Silkeborg Kommune.

Du sløjfer en olietank ved:
at fjerne restindhold af olie i tank og rør (se hvordan du gør),
at afmontere påfyldningsstudsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted, eller
at fjerne tanken fra ejendommen

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

Anmeld sløjfning af en olietank
Kan en olietank blive for gammel?
Der er fastsat sløjfningsfriste for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie.

Øvrige forhold
Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at olietanke af plast af mærket TITAN R1225 (produceret i perioden 2002-2004) kan være fejlbehæftede. Har du en sådan tank, så skal du kontakte Team Virksomheder og Jord straks.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Er din olietank utæt skal du straks kontakte og Brand og Redning (89 70 35 99) hvis der er tale om et akut uheld. Ved mindre og ældre spild skal du kontakte Team Virksomheder og Jord. Du skal også begrænse skaden ved for eksempelvis at opsamle spild.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3,
8600 Silkeborg

Tlf: 89 70 14 19

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Silkeborg kommune

Lokalisering samt fjernelse af olietank.

Jeg ville gerne have lokaliseret og fjernet min olietank. Jeg bor i Silkeborg kommune. Jeg kender lokationen nogenlunde. Venlig hilsen Edvard, Silkeborg

Tilbud på olietank.

Jeg har en nedgravet olietank. Den er fra 1977, som er på 1500 liter. Restindholdet er fjernet i 2005. Kan i give mig et tilbud. Venlig hilsen Justina, Silkeborg

Afblænding af olietank.

Afblænding af olietank. Venlig hilsen Jusuf, Them

Ny afblændingsattest af nedgravet olietank.

I forbindelse med hussalg, vil køber ha en ny afblændingsattest af nedgravet olietank, samt jordprøve og forureningsprøve. Størrelsen på tanken kender jeg ikke, vi ved hvor tanken er og har gravet fri til studserne på tanken, tanken er nedgravet på bagsiden af huset mod øst. Vi bor i Silkeborg. Venlig hilsen Kristian, Silkeborg

Jeg ønsker at få en tankattest.

Jeg ønsker at få en tankattest. Den har ikke været i brug siden 1986. Jeg har haft vand i den men det lugter. Venlig hilsen Svend, Silkeborg

Tilbud på opgravning/ fjernelse af tank.

Vil gerne have et tilbud på opgravning/ fjernelse af tank. Den skulle være afblændet. Venlig hilsen Helle, Silkeborg

Tilbud på opgravning af olietank.

Påtænker opgravning af min jordtank – 2500 liter. – idet vand i bunden 2 gange har slukket mit nye oliefyr. Tanken skal efter reglerne opgraves juni 2022. Der er pt. ca. 800 liter. olie i tanken. Tanken er nedgravet i grusbelagt gårdsplads ud mod vejen og burde være let at grave op. Ønsker tanken udskiftet…

Opgravning af olietank.

Vi har en 2500 l olietank i indkørslen fra 1972, som er afblændet af forrige ejer. Men som vi påtænker at få gravet op og bortskaffet inden vi laver ny belægning. Er det nok til at give en pris, for opgravning, bortkørsel, jordundersøgelse og papirarbejde? Venlig hilsen Christian, Silkeborg

Fritstående olietank ønskes fjernes.

Vi har skiftet til varmepumpe, og har nu et oliefyr og en fritstående olietank på 1000 l vi gerne vil have fjernet. Oliefyret er afmonteret og står udenfor. Det er meget tungt og har ca. 50 trappetrin op til det fra gaden. Der er ca. 2-300 l olie tilbage i tanken. Vi bor i Silkeborg.…

Jeg har en olietank, som jeg ønsker at få gravet op.

Jeg har en 1200 liter olietank i jorden, som jeg ønsker et tilbud på at få gravet op. Venlig hilsen Morten, Grønbæk