Sløjfning af olietanke i Rudersdal kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

En tanks levetid fastsættes ud fra dens fabrikationsår, som dokumenteres med tankattesten, der følger med fra producenten.

Olietanke har en levetid på 20-50 år afhængig af type. En nedgravet tank, der tages varigt ud af brug, skal afblændes eller graves op. En overjordisk tank skal fjernes.

Hvis du er i tvivl, om du har dokumentation for type og fabrikationsår på din olietank, kan du spørge din skorstensfejer eller oliefyrstekniker til råds.

barrel-on-arm-green

utæt olietank og jordforurening

Har du en ældre olietank (20-50 år gammel), skal du være opmærksom på, at den risikerer at forurene jord og grundvand.
Du har det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne, og at olietanken er lovlig.

Lovlige tanke er automatisk forsikrede i Topdanmarks Olieforureningsforsikring mod evt. forurening fra tanken.

Forsikringen ophører seks måneder, efter olietanken er taget ud af brug.

opgravning af olietank

Vi skal syne tank og udgravning, inden udgravningen fyldes, og tanken fjernes.
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema. Skemaet skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.
Bemærk: Hvis du vælger at få tanken gravet op, er du omfattet af en forsikring, som dækker villaolietanke, hvis der vises sig forurening ved opgravningen. I disse tilfælde vil forsikringen dække udgifterne til oprensning. Muligheden gælder op til seks måneder, efter at du har stoppet anvendelsen af tanken / fyret.
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform

Hvis olietanken skal blændes af
Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
Vi skal syne tanken, inden den proppes af. Syn kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget. Brug skemaet til at bestille syn hos Rudersdal Kommune.
Påfyldningsstuds på tanken skal afproppes med en slutmuffe under terræn. Et autoriseret VVS-firma skal udføre arbejdet.
Eventuel brønd omkring påfyldning skal fjernes.
Udluftning skal fjernes og have slutmuffe under terræn.
Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved bør enten sandfyldes eller opgraves.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Sådan sløjfer du en olietank, der er placeret over jorden
Ønsker du at sløjfe en olietank, der er placeret i eller uden for dit hus, skal den enten fjernes eller blændes af. De fleste vælger at fjerne tanken, og normalt er det et VVS-firma, der udfører arbejdet.

Bliver tanken stående, skal den tømmes og blændes af.

Hvis tanken fjernes
Tanken skal tømmes og renses, inden den fjernes.
Tanken skal afleveres på en godkendt modtagestation.
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform.

Hvis tanken bliver stående
Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
Tanken skal synes af Natur, Park og Miljø, inden den proppes af. Syn kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget.
Afpropning af påfyldningsstuds med slutmuffe.

Afmontering af rørføring
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte

Tlf: 46 11 24 00

Email: tom@rudersdal.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Rudersdal kommune

Jeg skal have sløjfet min olietank.

Jeg skal have sløjfet min olietank på ca. 4000 liter. Der står ca. 20 cm i bunden, som rest. Jeg bor i Holte kommune. Venlig hilsen Casper, Holte

Fritstående olietank ønskes bortskaffet.

Hej. Vi har lige overtaget et hus og har en olietank vi ønsker bortskaffet. Den har ikke været i brug i mange år. Vi kunne rigtig godt tænke os en pris på bortskaffelse og hvad der ellers høre med. Den er fritstående i kælderen, for os at se og hørt fra tidligere ejer, er den tøm…

Bestilling af sløjfning.

Da vi har solgt vores hus ville vi gerne bestille en sløjfning af vores olietank. Vi bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Maja, Rudersdal

Jeg ville gerne bede om en forureningsundersøgelse.

Jeg ville gerne bede om en forureningsundersøgelse. Venlig hilsen Britt, Rudersdal

6000 liter nedgravet olietank ønskes afblændet.

6000 liter nedgravet olietank fra 1980 ønskes afblændet. Tanken er tom for olie, så der kan højest være en smule bundslam tilbage med lidt olierester i. Ved ikke om den bør fyldes med sand, men med det jeg kan læse tænker jeg ikke det er nødvendigt. Den ligger mellem to bygninger, der er normalt ingen…

Tilbud på at få tømt og afblændet en olietank.

Jeg har en nedgravet olietank jeg gerne vil have et tilbud på at få tømt og afblændet. Tanken er lokaliseret. Venlig hilsen Andrea, Vedbæk

Fjernelse af olietank.

Jeg har haft stor vandskade i mit hus, jeg er i kontakt med forsikringen om mit hus skal renoveres eller nedrives. Jeg har derfor også besluttet mig for at jeg gerne ville have fjernet min olietank. Venlig hilsen Bodil, Birkerød

Tilbud på Bortfjernelse af fritstående olietank.

Tilbud på Bortfjernelse af fritstående olietank i kælder. Venlig hilsen Henrik, Holte

Tilbud på sløjfning af olietank.

Vi har for 14 år siden fået fjernet en olietank, men aldrig fået den aflyst hos kommunen. Har brug for, at I tjekker, at den er væk og attesterer det, så vi kan få den sløjfet officielt. Hvad koster den øvelse? Venlig hilsen Stig, Holte

Sløjfning af olietank.

Vi har for 14 år siden fået fjernet en olietank, men aldrig fået den aflyst hos kommunen. Har brug for, at I tjekker, at den er væk og attesterer det, så vi kan få den sløjfet officielt. Hvad koster den øvelse? Venlig hilsen Stig, Holte