Sløjfning af olietanke i Rødovre kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Din olietank kan blive for gammel
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om hvornår forskellige typer af tanke skal sløjfes.

Fabrikationsåret kan ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis.

Nedgravede olietanke af stål
Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret fra 2000 og frem.

Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige tanke sløjfes straks.

Det fremgår af tankattesten, om tanken er typegodkendt. På typegodkendte tanke vil der desuden være påført såvel et løbe-nummer som et godkendelses-nummer på mærkeskiltet.

Nedgravede plasttanke
Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tanke af plast hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes senest 31. marts 2015.

Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke
Typegodkendte olietanke med indvendig korrosionsbeskyttelse fabrikeret fra 1. januar 2000 og frem skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

Dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Tlf: 36 37 70 00

Email: rk@rk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Rødovre kommune

Tilbud på en eftersøgning af olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på en eftersøgning af olietank i forbindelse med et huskøb, da der ikke er dokumentation for hvorvidt den tidligere er fjernet. Ifølge bbr er der tale om en 2400 liter nedgravet tank til fyringsolie. Venlig hilsen Mikkel, Rødovre

Vi skal have bestilt en sløjfningsattest.

Vi skal have bestilt en sløjfningsattest. Sælger ved godt hvor tanken er og den er rimelig nem at komme til, der skal løftes et par små fliser i indkørslen. Sælger er 85 år, så det er nok jer der skal fjerne fliserne, men sælger vil jo være hjemme. Hvilken dag og ca. tidspunkt vil I…

Eftersøgning samt sløjfning af olietank.

Jeg har en underjordisk olietank, som skal eftersøges og sløjfes. Kan i hjælpe med denne opgave? Venlig hilsen Henrik, Rødovre

Eftersøgning samt sløjfningsattest.

Kan i lave en eftersøgning og en sløjfningsattest på min adresse i Rødovre. Kim, Rødovre

Jeg vil gerne have en olietank gravet op.

Hej. Jeg vil gerne have en olietank gravet op. Venlig hilsen Mohamad, Rødovre

Dokumentation for at olietanken er afblændet.

Jeg ønsker et tilbud på dokumentation for at olietanken er afblændet på lovlig vis. Venlig hilsen Mona, Rødovre

Tilbud på opgravning af olietank.

Vi vil gerne have et tilbud på hvad det vil koste at få jer til at grave en olietank op. Vi fik den blændet af husets tidligere ejere gennem jer i forbindelse med handlen, de ville dog ikke gå med til at få den gravet op af en eller anden grund – så det vil…

Kan I give en pris på fjernelse af gammel olietank.

Kan du give en pris på fjernelse af gammel olietank? Det er omkring 1-2 meter under jorden. Afblændet og fyldt med sand. 2500 liter størrelse. Mange tak. Venlig hilsen Mantas, Rødovre

Opgravning af olietank, bortskaffelse samt jordprøve.

Vi er i gang med at indhente tilbud til et lidt større have/varme projekt. I den forbindelse skal vi have gravet olietanken i vores forhave op. Af papirerne for huset, kan vi se at den er tømt, fyldt med grus og blindet. Vi ønsker et tilbud på opgravning af olietank, bortskaffelse af denne, påfyldning af…

Tilbud på en gensløjfning og afblændingsattesten.

Hej Fensmark. I har for nyligt talt med en af mine kunder omkring olietanken på denne sag. Jeg vil gerne have et tilbud på en gensløjfning og afblændingsattesten. Sælger ved hvor tanken er, så ingen problem her! Hvornår ville I kunne komme ud og lave dette? Venlig hilsen Kim, Rødovre