Sløjfning af olietanke i Ringkøbing-Skjern kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.
Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Tlf: 99 74 15 15

Email: land.by.kultur@rksk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Ringkøbing-Skjern kommune

Vi har en tom olietank som jeg ønsker fjernet.

Hejsa har en lige tank ca. 1000 liter tom. Som står i en garage. Jeg gerne vil have fjernet. Kan i være behjælpelige med en pris på det. Venlig hilsen Jette, Tram

Pris på tømning og afblænding af olietank.

Jeg har en nedgravet 1500 liter tank fra 1980. Det er i Tarm. Hvad er prisen for at få den tømt og afblændet? Venlig hilsen Esben, Tarm

Pris på afblænding af nedgravet olietank.

Pris på afblænding af nedgravet olietank, og hvornår kan det blive gjort. Venlig hilsen Kasper, Hedeby

Tilbud på attest af olietank.

Jeg har en ejendom i Tarm. Jeg fik udskiftet mit fyr til luft-til-vand for nogle år siden og min olietank blev i den forbindelse afblændet. Den står dog stadig på grunden (over jorden, plastik) og skal egentlig bare fjernes og attesteres. Kan I give mig et tilbud på det? Venlig hilsen Michael, Tarm

To olietanke ønskes bortskaffet.

Har to 600 liters olietanke i kælderen som jeg gerne vil have op og bortskaffet. Venlig hilsen Tage, Ringkøbing

Skal have afblændet en diesel jordtank.

Skal have afblændet en diesel jordtank fra 1976 på ca. 4000 liter. Der er tilbageværende ca. 1000 liter diesel i tanken – hvordan håndteres de? Venlig hilsen Ole, Lem

Afblænding af nedgravet olietank.

Afblænding af nedgravet olietank på 1500 liter ved vores indkørsel, vi har ikke været opmærksomme på at fristen var 40 år og den er overskredet pr. 31/12-21. Ud fra byggeår på hus. Venlig hilsen Sine, Tim

Lokalisering af olietank.

Nedgravet olietank er ganske givet blevet fjernet, men ikke registeret hos kommunen. Hvis der er en kan den så lokaliseres. Venlig hilsen Niels, Videbæk

Sløjfning af to olietanke.

Vi har købt et hotel beliggende i Tarm. Der er 2 gamle olietanke vi gerne vil have tømt og derefter blændet. Venlig hilsen Mette, Tarm

Sløjfning og tømning af 1500 liters olitank.

Jeg skal have sløjfet en jordtank på 1500 liter, og den skal tømmes for rest olie-(ca. 150 liter), renses, fyldes op og forsegles. Certifikat fra jer som jeg kan sende til kommunen som bevis på at arbejdet er gjort efter forskrifterne. Venlig hilsen Ove, Ulfborg