Sløjfning af olietanke i Odsherred kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Efter tømning skal du enten fjerne tanken eller afmontere påfyldningsstudsen og udluftningsrøret samt afblænde tanken, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Afblænding bør udføres af en autoriseret VVS installatører, smedemester eller oliefyrsmontør, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Tømning
Olietanken skal først tømmes for restindhold. Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Hvis en tank, der ligger under et areal med kørsel af tunge køretøjer, skal den graves op eller fyldes med sand.

Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, som efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Sådan bortskaffer du din tomme olietank
Hos en godkendt jernhandler
På genbrugsstationen
Du kan aflevere din tomme tank på genbrugsstationen, hvis der er skåret et hul på 60 x 60 cm i toppen af tanken. Således kan man ved inspektion se, om tanken er tømt for olie og slam.

Olietank i uforsvarlig stand
Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (fx en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

opgravning af olietank

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Opgravning foretages af entreprenører. Hvis der konstateres en forurening, skal Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, underrettes: 59 66 60 35, miljoe@odsherred.dk

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Husk den lovpligtige ansvarsforsikring
Ved olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening.
Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for villatanke.
Du får automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark, som er medlem af Energi- og olieforum eller har en olieleverandør, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse olieselskaber.

Hvis du er i tvivl om din olietanks stand så kontakt Dit olieselskab
Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden. I så fald skal du selv betale for at fjerne den opståede forurening. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Din oliefyrstekniker eller skorstensfejer
Få din oliefyrstekniker eller skorstensfejer til at lave et tjek i forbindelse med det årlige besøg. Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden. Du vil modtage en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene.

Kontaktoplysninger

Miljøteam

Tlf: 59 66 60 35

Email: miljoe@odsherred.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Odsherred kommune

Tilbud på sløjfning, opgravning samt en forureningsprøve.

Jeg er ved at få lagt fjernvarme ind, hvor entreprenøren finder en olietank. Jeg viste ikke, at der var en olietank i jorden. Jeg har dog fået fjernet en overjordisk tank, for nogle år siden. Ville i give mig et tilbud på sløjfning, opgravning samt en forureningsprøve. Venlig hilsen Theis, Rørvig

Tilbud på både sløjfning og opgravning.

Jeg har en dieseltank og en ekstra nedgravet olietank. Jeg kunne godt tænke mig et tilbud på både sløjfning og opgravning. Venlig hilsen Kim, Grevinge

Opgravning af 2400 liter olietank.

Da vi skal have fjernvarme, vil vi høre om prisen på at få vores 2400 liter olietank, som er gravet ned ved siden af huset i græsplænen, gravet op og fjernet. Venlig hilsen Peter, Odsherred

Ønsker en pris på tømning og bortskaffelse af olietank.

Ønsker en pris på tømning og bortskaffelse af olie tank. Der er ca. 150 liter olie.Tanken står frit i garagen. Selve fyret er pillet ned. Adressen er beliggende i 4534 Hørve. Venlig hilsen Nikita, Hørve

Jerntank skal suges tom og fjernes.

Rørvig by overgår netop nu til fjernvarme, og o. 250 fyr og olietanke skrottes i løbet af det næste halve år. Min egen 1200 liters udendørs jerntank står med ca. 400 liter, som skal suges op, så tanken kan fjernes. Hvad vil det evt. koste mig? Hvis det er lønsomt for os, kan skrotningen måske…

Tømning og bortskaffelse af indendørs olietank.

Hej. Vi vil gerne bede om et tilbud på tømning og bortskaffelse af fritstående indendørs olietank. Olietanken er allerede afmonteret, har målene 65x160x190 cm og der er ca. 7 cm olierest. Den har en kapacitet på 1.800 liter. Olietanken skal tømmes, afblændes og bortskaffes i overensstemmelse med Odsherred Kommunes krav. I forbindelse med sløjfningen skal…

Hvad koster det at afblænde en nedgravet olietank?

Hvad koster det at tømme og afblænde en 1500 liter nedgravet tank. Venlig hilsen Ib, Odsherred

Sløjfning af oliefyr samt olietank.

Jeg har et oliefyr og en olietank ved mit sommerhus i Højby, som jeg gerne vil have fjernet.Tanken er kørt tør for olie, så der burde ikke være så meget tilbage i den. Tanken er placeret i et skur og der skal nok laves et hul i skuret for at få det ud, helst uden…

Tilbud på rensning af olietank.

Jeg har en olietank på 1500 liter, der står i garagen. Jeg ønsker at få renset tanken således jeg kan bruge den til opsamling af regnvand til vanding af haven. Vi bor i et sommerhusområde i Fårevejle. Ser frem til at modtage et tilbud på opgaven. Venlig hilsen Lars, Fårevejle

To olietanke skal renses og fjernes.

Har 2 tanke der skal renses og fjernes. 1. tank er nedgravet i indkørsel. Formentligt 1200 liter. Under flisebelægning og der er noget fjernvarme og fibernet man skal tage forbehold for. 2. tank er fritstående lige til at løfte/trække ud. Begge tanke tomme. Måske vand i tank 1. Jeg fylder selv jord i hul (overskuds…