Sløjfning af olietanke i Nyborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en olietank på under 6000 l (villaolietank), og er den tilsluttet et oliefyringsanlæg? Så skal du være opmærksom på de miljøregler og krav, der gælder. Du skal også være opmærksom på kravene, hvis du planlægger at anskaffe en olietank.

Der er fastsat en række tidsfrister for, hvornår en olietank er for gammel. Hvis tidsfristerne overskrides, er tanken ulovlig og skal tages ud af brug. Det kan koste dyrt, hvis en ulovlig tank bliver utæt.

Hvornår skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?
Dette afhænger blandt andet af, om tanken er placeret over eller under jorden.

Er du i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand? Så kontakt din oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

Hvordan skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?
Du skal sørge for at tømme tanken for olierester.
bortskaffe tanken til en godkendt modtager. Eller afmontere påfyldningsstuds og udluftningsrør og afblænde tanken, så den ikke kan påfyldes.
fortælle kommunen, at tanken tages ud af brug.
Det er altid en god idé at tale med din oliefyrstekniker eller VVS-installatør om sløjfningen.

Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank op, når du sløjfer den.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis der går hul på din olietank...
... skal du forsøge at stoppe hullet – eller opsamle olien. Derefter skal du kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.

Hvis olien pludselig er væk/løber ud, skal du ringe 112. Alarmcentralen vil vurdere, hvilken indsats der skal foretages.

Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring tank og forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder fra anlægget er taget ud af drift. Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Er der fare for sammenstyrtning ved f.eks. tung kørsel oven på tanken, anbefales det også, at den graves op.

Krav til nye og eksisterende olietanke
Miljøregler og krav til olietanke står i olietankbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at:

tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem.
rørsystemet - ved etablering af ny tank - også skal leve op til kravene i olietankebekendtgørelsen.
der kun må være ét rør mellem tank og fyr.
overjordiske tanke skal være forsynet med overfyldningsalarm.
overjordiske tanke skal være placeret på et jævnt og varigt stabilt underlag.
overjordiske tanke af stål skal være placeret over underlag, så inspektion af bunden kan finde sted.
ved nedgravning af tank skal sikres ved visuel kontrol, at tanken er ubeskadiget.
nedgravede tanke og rør skal være omgivet af mindst 15 cm sand på alle sider.
Tal med din oliefyrstekniker eller VVS-installatør om installationerne.

Alle tankejere, som får leveret olie i en lovlig olietank, er automatisk med i en fælles forsikringsordning.

Oliebranchens forsikringsordning dækker udgifterne til at få fjernet forurening fra et defekt olietankanlæg til boligopvarmning hos en privat husejer, men kun hvis tanken og installationen opfylder kravene i olietankbekendtgørelsen. Præmien betales af olieleverandørerne. Du kan læse mere om ordningen på TopDanmarks hjemmeside - oliebranchens forsikringsordning

Kontaktoplysninger

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf: 6333 7000

Email: kommune@nyborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Nyborg kommune

Lokalisering af 1000 liter nedgravet olietank.

Vi har i forbindelse med salg af vores ejendom, brug for lokalisering af 1000 liter nedgravet olietank. Vi har ikke kendskab, og ej heller teknisk forvaltning, til den mulige placering af tanken. I følge oplysninger på weblager er tanken nedgravet i 1960 og sidste kendte oplysninger på tanken er fra 11/11-1970. Kan i give en…

Sløjfning af jordtank fra 1971.

Sløjfning af jordtank fra 1971. Venlig hilsen Robert, Ørbæk

Opgravning og bortskaffelse af olietank.

Opgravning og bortskaffelse af olietank. Det er en 2500 liters tank og den er nedgravet ved siden af huset. Det skal gøres inden d. 17/8-22 hvor varmepumpe bliver leveret. Venlig hilsen Camilla, Nyborg

Olietank ønskes fjernet og sløjfet.

Hej. Vi har en forholdsvis ny olietank på 1200 liter, som står i et udhus. Den indeholder 600 liter olie. Hvor meget vil det koste, at få den fjernet eller sløjfet? Venlig hilsen Michael, Ørbæk

Pris på rensning og opfyldning af olietank.

Hej. Jeg kunne godt tænke mig en pris på at få renset og opfyldt en nedgravet olietank. Tanken ligger i vores indkørsel. Venlig hilsen Michael, Nyborg

Olietank i indkørsel ønskes sløjfet.

Jeg skal have sløjfet min olietank. Den ligger i indkørslen, der er ikke fliser og nem at komme til. Der er lidt vådt i bunden af tanken. Jeg skal sælge huset nu og mægler/køber vil gerne ha en dato sat på. hvornår det kan udføres. Venlig hilsen Merete, Nyborg

Attest af afblændet nedgravet olietank.

Jeg brug for en attest i forbindelse med en afblændet nedgravet olietank (kender kun ca. placering). Hvad er prisen for at lokalisere tanken samt udfærdigelse af attest? Venlig hilsen Jesper, Ørbæk

Kan i tjekke om vores olietank er afblændet?

Jeg har en gammel olietank liggende i min indkørsel fra 1978, som ifølge min BBR ikke er afblændet gravet op. Det er en 1500 liters beholder – dia 1130 lgd. 1550 g. nr. 12000. Jeg er en fornemmelse af hvor den ligger i indkørslen. Det er ikke en hastesag, men jeg vil gerne have det…

Kan i afhente en 1500 liter olietank?

Hej. Jeg har en tom olietank vil gætte på ca. 1500 liter Str. ca. 150 x 150Kan i afhente den eller hvordan fungere det. Venlig hilsen Brian, Skellerup

Nedgravet olietank skal sløjfes.

Vi har fået lavet varmepumpe, og har derfor en olietank der skal sløjfes. Tanken er nedgravet og indeholder ca 800 liter olie. Er det noget i kan hjælpe os med? Venlig hilsen Johnny, Nyborg