Sløjfning af olietanke i Næstved kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Her kan du læse om de regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har en privat olietank under 6.000 liter.

Olietankbekendtgørelsen
Olietanke, som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end 50 liter er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines - i daglig tale "olietankbekendtgørelsen". Olietanke, som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter, er ikke omfattet.

Eksisterende olietank
Alle nedgravede og overjordiske villaolietanke skal være forsynet med enstrenget rørsystem - det vil sige, at der kun må være én olieførende ledning mellem olietank og fyr.

Alle overjordiske villaolietanke skal desuden være forsynet med overfyldningsalarm. Alarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning undgås.

Sløjfning af olietank - hvornår?
Bruger du ikke din olietank mere, hvis du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest 4 uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

Du skal sløjfe olietanken ved at:
Tømme den for olierester (bundsugning) ved enten at:
afblænde den, efter afmontering af påfyldningsstuds og udluftningsrør, så der ikke længere kan fyldes olie på
grave tanken op og bortskaffe den
Afblændingen kan foretages af autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører. Opgravningen kan foretages af entreprenører. Bortskaffelsen af tømte ståltanke kan ske til godkendte skrothandlere. Plasttanke kan bortskaffes til deponi, for eksempel til Fakse Losseplads.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis du har mistanke om eller konstaterer en forurening, skal Næstved Kommune kontaktes på telefon 5588 6180 eller Miljøvagten på telefon 114.

Ansvarsforsikring
Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra ét af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Her kan du læse mere om olieselskabernes ansvarsforsikring samt se en statistik over forsikringsskader på olietanke på oliebranchens hjemmeside.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Center for Plan og Miljø, Affald

Tlf: 5588 6180

Email: affald@naestved.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Næstved kommune

Tilbud på sløjfning af 4000 liter olietank.

Jeg vil meget gerne have tilbud på sløjfning af 4000 liter olietank fra 1983 nedgravet i græsplæne ud mod vejen. Ser frem til at modtage tilbud. Venlig hilsen Rikke, Næstved

Er olietank afblændet og tømt korrekt?

Ifm. salg af ejendom skal vi være sikre på at den olietank der ligger på vores grund er afblændet og tømt korrekt. Venlig hilsen Kristian, Næstved

Sløjfning eller evt. opgravning af olietank.

Sløjfning eller evt. opgravning af olietank. Venlig hilsen John, Næstved

Tilbud på sløjfningsattest af olietank.

I forbindelse med hussalg overvejer vi, at få udarbejdet en attest på afblænding af olietank. Der foreligger en skriftlig anmeldelse heraf fra tidligere til kommunen i 1995, men ingen attest. Der er jf. angivelse tale om 6000 liter nedgravet tank. Vi har ingen grund til at betvivle angivelsen, men attest er ønskelig. Vil I kunne…

Attest på afblænding af olietank.

I forbindelse med hussalg overvejer vi at få attest på afblænding af olietank. Der ligger underskrevet angivelse herfor til kommunen fra 1995, men uden egentlig attest. Hvad ville pris og tidsplan for en sådan assistance fra jeres side være? Venlig hilsen Morten, Næstved

Sløjfning af nedgravet olietank.

En tømning og opfyldning af en nedgravet olietank der ligger i Næstved kommune. Den har ikke været anvendt siden 2014. Den ligger under en voliere ca. 2 meter fra skel, men påfyldningsrøret står udenfor volieren, på gårdspladsen, ca. 6 meter fra indgangen. Hvad ligger prisen på for det? Venlig hilsen Julie, Næstved

Pris på sløjfning og bortskaffelse af olietank.

Jeg har en nedgravet lovlig olietank fra 1987, på 2500 liter, som inden for en overskuelig fremtid skal sløjfes og fjernes fra grunden. Hvis jeg selv graver tanken fri, hvad koster det så at få den sløjfet og bortskaffes? Venlig hilsen Rasmus, Næstved

Jeg skal have sløjfet min olietank.

Jeg har en 2500 liter olietank fra 1973, hvor der ca. er 5 cm olie i bunden. Kan i være behjælpelige med at sløjfe den? Venlig hilsen Jacob, Næstved

Vi ville gerne have sløjfet vores olietank.

Vi har en olietank, som vi selv tømte for olie i 2009. Vi vil gerne have den helt tømt og fyldt med sand, da den ligger ca. 1-1,5 meter fra soklen på huset. Venlig hilsen Viggo, Næstved

Hvad koster det at fjerne en gammel olietank af stål?

Hvad koster det at fjerne en gammel nedgravet 2500 liters olietank af stål? Venlig hilsen Simon, Næstved