Sløjfning af olietanke i Middelfart kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
Det er ikke et lovkrav at nedgravede tanken opgraves.
Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. en indkørsel), anbefales det, at den fyldes med sand og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet sløjfet, for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Tanken tømmes for restindhold, hvorefter den bundsuges og skylles.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Rør fjernes.
Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tank fjernes, skal det omgående anmeldes til kommunens jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er fjernet, og at disse regler er overholdt senest 4 uger efter for at fjernelsen.
Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet fjernet for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening.
Middelfart Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis olietanken går læk eller du spilder olie
I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Middelfart Kommunes Jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.

Forsikringordning
Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation (http://www.oliebranchen.dk/ ) og forsikringsselskabet TopDanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, hvor > 50 % benyttes til opvarmning af bolig. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Er tanken derimod ulovlig, dækker forsikringen ikke. Er du i tvivl om hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab.

Kontaktoplysninger

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart

Tlf: 8888 5500

Email: middelfart@middelfart.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Middelfart kommune

Vi skal have sløjfet en nedgravet olietank.

Hej. I forbindelse med salg af min fars ejendom, skal vi have sløjfet nedgravet olietank (fra tidligere oliefyr) med attest og evt. forureningscheck. Tanken er nedgravet ved carport – ved cirka hvor den. Venlig hilsen Britt, Middelfart

Nedgravet olietank skal rengøres og afblændes.

Tilbud vedr. sløjfning af nedgravet olietank på 1500 liter. Tanken skal rengøres og afblændes. Tanken er lokaliseret ved den østlige gavl ved indkørslen. Venlig hilsen Rasmus, Ejby

Hvad koster det at få fjernet en nedgravet olietank.

Vi ved, at vi har en gammel nedgravet olietank på vores grund, som ikke har været i brug siden før vi købte huset i 1992. Kan I give et bud på, hvad det kan koste at få den fjernet og også meget gerne hvornår? Venlig hilsen Marianne, Ejby

Sløjfning af 1200 liter olietank.

Sløjfning af 1200 liter olietank. Den er fritstående i udhus og indeholder ca. 150 liter olie. Tanken skal bortskaffes og attest på sløjfning udleveres til brug for ændring af BBR. Venlig hilsen Per, Middelfart

Opgravning af 2 olietanke.

Jeg har 2 stk. gamle plast olietanke på 2400 liter hver. De ligger i jorden, men bliver ikke brugt og skal derfor slettes på BBR rapporten og fjernes. Adressen er i Middelfart. Hvad er prisen for denne opgave? Venlig hilsen Ronni, Middelfart

Gensløjfningsattest på afblændet olietank.

Hejsa. Vi er ved at sælge denne ejendom, et dødsbo, og i den forbindelse skal vi have lavet en gensløjfningsattest, i det der ikke forefindes en afblændingsattest – den står bare som afblændet på BBR. Det oplyses af boet, at tanken ligger under indkørslen. Vi har dog ingen information om størrelse, type e.l. Venlig hilsen…

Vi skal have fjernet en fritstående olietank.

Vi skal have fjernet en fritstående olietank – og et oliefyr i et hus – hvis I også kan det? Venlig hilsen Mogens, Middelfart

Opgravning af olietank i carport.

Opgravning af olietank i åben carport. 1500 liter. Adressen er i Middelfart. Venlig hilsen Holger, Middelfart

Tilbud på tankattest.

Jeg har lige sat mit hus til salg og vi har snakket om afblændingsattest. Hvad jeg lige kan finde om boligen står der at den er afblændet, men der foreligger ikke nogen attest eller andet dokumentation, så tænkte om det var noget i kunne være behjælpelige med. Og hvad er jeres anbefalinger med at igang-…

Afblænding af olietank.

Vi bor i Middelfart og har en olietank liggende imellem skel og bryggers ( indgang ), som vi enten gerne vil have op ellers afblændet korrekt og fyldt op. Venlig hilsen Jens, Middelfart