Sløjfning af olietanke i Mariagerfjord kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Kommunen er myndighed, når det gælder olietanke. Det gælder både ved etablering, udskiftning og sløjfning.

Afmelde en gammel olietank, hvis den skal udskiftes eller tages ud af drift.
Er din olietank gravet op, skal kommunen have besked om det.
Er din olietank tømt, suget og afblændet, skal kommunen have besked om det.

Tanke under 6.000 liter
Hvor mange år må en olietank anvendes til olie?
Undersøg hvilket år din olietank er fabrikeret, da fabrikationsåret er med til at finde frem til, hvor mange år den må anvendes til olie. Fabrikationsåret kan ses på tankens mærkeskilt eller tankattest.

Olietankens levetid
Overjordiske ståltanke: Olietanke af stål under 6.000 liter, der er fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må anvendes til olie i 30 år. Ståltanke, der er fabrikeret i år 2000 og i årene fremadrettet, må anvendes i 40 år.
Overjordiske plasttanke: Olietanke af plast under 6.000 liter, fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må anvendes til olie i 25 år.
Nedgravede ståltanke: Underjordiske ståltanke under 6.000 liter, fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må som udgangspunkt anvendes til olie i 40 år.
Visse typer kan dog anvendes i 50 år, hvis de er med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester. Her er tankens godkendelsesnummer vigtig, for at finde frem til levetiden (G-nr.)
Nedgravede plasttanke: Underjordiske plasttanke under 6.000 liter, må som udgangspunkt anvendes i 45 år.

opgravning af olietank

Nedgravede tanke: Tømmes for olie, opgraves og bortskaffes til godkendt modtager, eller tømmes for påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning af olie ikke længere kan finde sted.
Mariagerfjord Kommune anbefaler, at en nedgravet tank - der ikke længere er i brug - tømmes for olie, opgraves og bortskaffes.

Miljøstyrelsen stiller dog ikke krav om, at nedgravede tanke skal opgraves og bortskaffes. Ejeren af en nedgravet olietank - der ikke længere er i brug - skal oplyse kommunen om, at olietanken er sløjfet. Det skal oplyses, om tanken er bortskaffet eller afblændet/afproppet, senest 4 uger efter at sløjfningen er foretaget.

En smed eller VVS-installatør kan afblænde tanken, og forskellige firmaer bundsuger og renser olietanke.

Når Mariagerfjord Kommune har registreret din afmeldte olietank i BBR-registret, vil du senere modtaget en opdateret BBR-meddelelse.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Overjordiske tanke: Tømmes for olie og bortskaffes til godkendt modtager.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Sker der olieudslip
Opdager du et olieudslip fra olietanken eller tankens rørsystem, har du pligt til at begrænse uheldet og straks rette henvendelse til Mariagerfjord Kommune og dit forsikringsselskab. Er olieudslippet af større karakter, og der kræves omgående indsats for at undgå forurening, ring da 112.

Lovpligtig forsikring
Ejeren/brugeren af en olietank har det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne. En lovlig fyringsolietank er automatisk forsikret i Topdanmarks olieforureningsforsikring mod eventuel forurening fra tanken. Forsikringen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug.

En olietank, der har overskredet sløjfningsterminen, betragtes som en ulovlig tank.

Tjek din BBR
Som ejer er du ansvarlig for og forpligtet til, at en olietank på din ejendom er registreret korrekt i BBR.

Tjek derfor din BBR-meddelelse, og se om olietanken er korrekt registreret
Er olietanken fejlregistreret i BBR, skal du give besked om det ved at udfylde skemaet i Byg og Miljø.

Kontaktoplysninger

Miljø

Tlf: 97113634

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Mariagerfjord kommune

Jeg ville gerne have foretaget en jordbundsprøve.

Jeg ville gerne have foretaget en jordbundsprøve ved opgravning af olietank. Adressen er i Hobro. Venlig hilsen Ole, Hobro

Tømning og afblænding af tank under carport.

Tømning og afblænding af tank under carport. Tanken er 2500 liter tank. Pris ønskes. Venlig hilsen Ulla, Hadsund

Vi ønsker et tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg har i forbindelse med et andet renoveringsarbejde fået gravet ned til vores olietank, som ikke har været i brug i nogle år. Jeg vil gerne have et tilbud på sløjfning af tanken. Venlig hilsen Christina, Hobro

Sløjfet, tømt og renset nedgravet olitank.

Hej, jeg vil gerne have sløjfet, tømt og renset min nedgravet 1500 liter olitank. Venlig hilsen Claus, Hobro

Nedgravet olietank skal bortskaffes.

Har solgt mit hjem, i salgs papirerne er der skrevet, at jeg skal bortskaffe olietank. Det er en nedgravet tank på måske 5000 l olie, og der ligger cement over. Jeg har ikke set den da jeg først er flyttet dertil i 1985. den er formodentlig gravet ned ca. 1977. kan den evt. spules indvendig…

Hvad koster at få sløjfet en fritstående olietank.

Hej, Jeg vil gerne høre hvad koster at sløjfe en fritstående olietank, som er 1200l og der er måske 50-100l fyringsolie tilbag i tanken? Tanken står, bag huset, så man kan ikke komme tæt på, med bil, kan det være et problem for jer? Venlig hilsen Rikke, Mariagerfjord

Afhentning af opgravet og tømt olietank.

Forespørgsel: Hej Jeg har en olietank fra 1979 som er gravet op og tømt for olie, som jeg har brug for at komme af med. Den er afmeldt ved kommunen. Er det noget I vil give et tilbud på? Mvh Annette, Mariagerfjord

Sløjfning af min olietank.

Forespørgsel: Sløfning af min olietank, der ligger nedgravet i plænen med olieindtagning synlig – dette indtag skal fjernes sammen med sløfningen, så plænen kan reetableres hen over stedet Ole, Mariager