Sløjfning af olietanke i Lolland kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer. Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Lolland Kommune

Tlf: 54 67 67 67

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lolland kommune

Jeg skal have fjernet min gamle olietank.

Jeg skal have fjernet min gamle olietank ved køb af bolig? Den er 2500 på liter og står i BBR som i drift. Adressen er i Nakskov. Jeg kunne godt tænke mig en pris. Venlig hilsen Mark, Nakskov

Tilbud på fjernelse af 1200 liter olietank.

Vi har en 1200 liter olietank placeret over jorden, som vi ønsker tilbud på at få fjernet. Vi har tankattest på tanken og den er tømt. Adressen er i Nakskov. Venlig hilsen Per, Nakskov

Tilbud på sløjfningsattest.

Jeg er bekendt med, at der en olietank i garagen som er nedgravet. Jeg skal til at ligge gulv derinde og har et dæksel ved siden af, jeg gerne ville fjerne. Men jeg er tvivl om jeg kan gøre det, og en klog mand fortalte at jeg skulle have en sløjfningsattest. Hvad tager I for…

Sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg har på min ejendom en nedgravet olietank, som jeg skal have sløjfet (rengjort og blændet) dette er i forbindelse med hussalg. Jeg vil derfor gerne have det gjort inden 15.06.2022 såfremt det er muligt.  Adressen er i Nakskov. Tanken er på 2500 liter og nedgravet. Årstal for tanken er 2000, den ligger i min…

Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank, som vi gerne vil have sløjfet. Vi har ikke helt styr på reglerne om hvorvidt vi kan lade den være hvor den er, eller om den skal graves op, vi ville dog foretrække hvis vi kunne lade den være nedgravet. Vi bor i Lolland kommune. Der er ca. 450 liter…

Vi ønsker vores fitstående olietank tømt.

Hej. Jeg er ved at skifte mit oliefyr ud med et luft til vand anlæg. I den forbindelse er min olietank blevet til overs og jeg vil gerne have den tømt med henblik på fjernelse. Det er en fritstående tank på 1200 liter. Venlig hilsen Henrik, Rødby

Jeg skal have opgravet min olietank.

Jeg skal have opgravet min olietank, samt have information. Ang. opsætning af ny overjordisk tank,skal jeg også have taget jordprøver. Venlig hilsen Torben, Grænge

Overjordisk tank og oliefyr skal fjernes.

Overjordisk tank og oliefyr skal fjernes. Venlig hilsen Dorthe, Nakskov

Gammelt oliefyr + fritstående olietank ønskes skrottes/fjernes.

Gammelt oliefyr + fritstående olietank ønskes skrottes/fjernes. Fyret er et D.F.J. Salamander, kender ikke mærket på olietanken, som kun har et beskedent indhold . Fyret har ikke været i brug siden 2007 og indeholder sandsynligvis ingen olie. Venlig hilsen Alan, Horslunde

Sløjfning og fjernelse af fritstående udendørs olietank.

Sløjfning og fjernelse af 1200 liter fritstående udendørs olietank. Fyret har kørt indtil stop pga. Manglende olie. Venlig hilsen Finn, Nakskov