Sløjfning af olietanke i Lemvig kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfning skal ske, når en olietank bliver for gammel eller når der etableres en anden opvarmningsform.

Når brugen af en olietank varigt ophører skal:

Evt. restindhold i anlægget fjernes
Tanken skal fjernes eller
påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted
Det anbefales at grave tanken op (dog ikke lovmæssigt krav).

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Afblænding kan foretages af autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører.

Forsikringsordning for villaolietanke
Villaejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis olien leveres af et olieselskab omfattet af ordningen.

Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren se nærmere på, om tankanlægget opfylder gældende regler.

opgravning af olietank

Opgravning kan foretages af entreprenører. Hvis der konstateres en forurening, skal Lemvig Kommune, Natur og Miljø underrettes.

Bortskaffelse af brugte olietanke kan ske til f.eks. godkendte skrothandlere eller genbrugspladerne.

utæt olietank og jordforurening

Hvis du har mistanke om eller konstaterer udslip fra et olieanlæg, har du pligt til at underrette Lemvig Kommune, Natur og Miljø på tlf. 96 63 12 00. Ved et akut uheld ring 1-1-2.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Teknik & Miljø

Tlf: 96 63 12 00

Email: teknik@lemvig.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lemvig kommune

Hvad skal jeg gøre med min olietank?

Jeg har overtaget min fars ejendom, der ligger en nedgravet olietank, som han ikke ved om er sløjfet. Derfor ville jeg gerne bede om nogle tilbud på, hvad man kan gøre i denne situation. Venlig hilsen Ryan, Lemvig

Tilbud på fjernelse og eftersøgning af olietank.

Vi har fået varmepumpe, og i den forbindelse interesserer kommunen sig for 3 (påståede) olietanke, som ifølge BBR skulle befinde sig på vores ejendom. Alle registreret til at være nedgravet i 1970, men det hænger vist mere sammen med kommunesammenlægningen det år. Ingen af dem har været i brug i de 25 år, vi har…

Tømme og fjerne to fritstående dieseltanke.

Vi er i færd med at nedlægge et landbrug. Der er to fritstående dieseltanke på hhv. 1200 and 4000 liter. Begge er i fin stand og er godkendt en del år frem men er nu tilovers. De er ikke tomme – har ikke målinger ved hånden med lad os sige for nu at de begge…

Vi ønsker vores nedgravet olietank tømt og sløjfet.

Vi har fået pillefyr og ønsker nu vores nedgravede olietank tømt og sløjfet. Hvad er Jeres pris på dette? Venlig hilsen Carsten, Harboøre

Nedgravet olietank skal sløjfes og afblændes.

Har nedgravet olietank der skal sløjfes og afblændes, der er ca. 300 liter i tanken der skal bortskaffes. Ønsker tilbud Venlig hilsen Tony, Lemvig

Afhentning af en 1500 liters glasfiberbeklædt olietank.

Afhentning af en 1500 liters glasfiberbeklædt olietank. Tanken er tømt og afproppet og ligger så den kan tages direkte med kran. Rørene der ligger ved siden af må gerne medtages, men er ikke et krav. Venlig hilsen Hans, Harboøre

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

I forbindelse med salg af vores ejendom ønsker køber en gensløjfning af vores allerede afblændede og nedgravede olietank. Vi ønsker opkald vedrørende dette hurtigst muligt. På forhånd tak Venlig hilsen Signe, Lemvig

Fjernelse af olietank med ca 400 liter olie i.

Hej vi har en olie tank I stål stående i kælder, 1200 L fabriks år 1988, med ca. 400-500 L olie i! Hvad tager I for fjernelse af denne med olie, også en pris uden olie hvis vi afsætter den til anden side?!? Venlig hilsen Terese, Lemvig

Olietank skal afblændes og registreres hos kommunen.

Der ligger en nedgravet olietank på ejendommen, som gerne skulle afblændes og registreres hos kommunen som korrekt afblændet. En af arvingerne har oplyst at der er lidt olie og slam i tanken.Hvad er jeres pris for den opgave. Venlig hilsen Jette, Lemvig

Hvad koster det, at få tømt olietanken for olie?

Hej Fensmark. Vi har en gammel nedgravet olietank, som stadig er ca. halvfuld af olie. Jeg er ikke helt klar over, hvor meget tanken kan rumme, men den er ca. 1,5 m lang og 80 cm. i diameter. Hvor meget vil det ca. koste, at få jer til at tømme den helt for olie? Vh…