Sløjfning af olietanke i Langeland kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Skal du udskifte din gamle olietank med en ny tank eller sløjfe den eksisterende olietank, fordi du går over til en anden varmeforsyning, skal du anmelde dette skriftligt til kommunen.

Energistyrelsen opfordrer til, at man inden 2030 skrotter alle oliefyr.

Hvis du skal udskifte dit oliefyr, eller din olietank er blevet for gammel, kan du søge råd hos Energistyrelsens forbrugertjeneste

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Risiko for revner i overjordiske Titan olietanke fra 2002 - 2004
Titan olietanke af plast kan revne

Det har vist sig, at der med tiden kan opstå revner på den øverste del af nogle villaolietanke af mærket Titan R1225.

Tankene er produceret og forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002 - 2004.

Hvis du har en Titan tank fra den periode, skal du kontakte Thyholm Olieservice på tlf. 97 87 16 31, hvor du kan få afklaret om din tank har kritiske fejl.

Kontaktoplysninger

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf: 6351 6000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Langeland kommune

Tilbud på tømning og opgravning af olietank.

Jeg vil gerne have et tilbud på tømning, og opgravning eller bortskaffelse af olietank fra 1978. Jeg ved ikke hvilket materiale den er af, men kender beliggenhed, påfyldningsstuds, udluftning og der er tilkoblet en manuel pumpe. Der er formentlig stadig en rest dieselolie i, hvis ikke det er fordampet. Det er formentlig en 2500 liters…

Tanscreening samt tjek af korrekt sløjfning.

På Langeland, skal jeg finde ud af hvor en evt. olietank er nedgravet, hvis der er en. Herefter skal det undersøges om den er sløjfet korrekt og hvis ikke skal dette gøres. Send gerne et tilbud, samt hvornår det evt. kan udføres. Venlig hilsen Anders, Langeland

Nedgravet olietank skal undersøges.

Hej. Jeg skal finde ud af hvor en evt. olietank er nedgravet, hvis der er en. Herefter skal det undersøges om den er sløjfet korrekt og hvis ikke skal dette gøres. Send gerne et tilbud, samt hvornår det evt. kan udføres. Venlig hilsen Anders, Langeland

Bortskaffelse af olietank.

Jeg har en fritstående 1200 liter olietank (står udendørs ud til vej op ad hus) ved Humble på Langeland. Oliefyr er netop udskiftet med jordvarme og tanken skal bortskaffes. Hvad koster det at bortskaffe tanken? Venlig hilsen Jens, Langeland

Vi vil gerne have et tilbud på at få fjernet vores oliefyr.

Min mand og jeg er ved at overtage et hus. Der står en gammel olietank der ikke er i brug i et udhus, og ikke registret i BBR. Der er en anden nyere tank, der er i brug og som står frit udenfor. Den er tilknyttet oliefyr, og registeret i BBR. Vi vil gerne have…

Vi ønsker et tilbud på afblænding af vores olietank.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der kunne være en nedgravet tank på grunden ved vores fritidshus. Tanken skulle ligge under gulvet i værkstedet. Vi har fået fjernet en tank, der stod i værkstedet. Vi har gravet ned for at finde den, og har fundet påfyldningsstudsen. Vi ønsker et tilbud på afblænding af tanken.…

Hvad vil det koste at få afhentet olien og fjernet olietanken?

Forespørgsel: Hej . Jeg har en olietank ,gammel og rusten, med ca 180 liter olie i . Den er i kælder under huset ,som dog er i jordplan, da grunden skråner . H ad vil det koste at få afhentet olien og fjernet tanken. Mvh Signe, Lohals