Sløjfning af olietanke i Køge kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Regler for nedgravede og overjordiske villaolietanke (under 6.000 liter)

BEMÆRK: Alle henvendelser vedrørende olietanke under 6000 l skal rettes til Sekretariat og Byggesager på mail: tmf@koege.dk eller på tlf.: 56 67 67 67

Sløjfning og afmelding
Hvornår din olietank skal sløjfes afhænger af om den er nedgravet eller overjordisk, placering og alder.

Når brugen af en olietank ophører, bør du køre tanken så tom som muligt inden sløjfning. De sidste liter olie i tanken er opblandet med slam og vand og skal bortskaffes som farligt affald. Affaldet kan IKKE genbruges i andre dieselmotorer.

Tanken skal tømmes og restindhold af olie/slam/vand i tank og rør fjernes. Tanken skal bundsuges af en slamsuger. Restindholdet fra tanken er farligt affald og skal afleveres i lukkede beholdere på Argos genbrugspladser, eller hos en anden godkendt modtager.

Hvilken tank du har, vil typisk kunne ses på olietanken eller af din tankattest. Hvis din tankattest er blevet væk, kan du muligvis finde den i vores digitale tegningsarkiv.

Olietanke produceret før 1999, er typisk uden korrosionsbeskyttelse, og har derfor kortere levetid end nyere tanke.

Overjordiske tanke fra før 1999 må højest blive 30 år. Er din overjordiske ståltank opsat i 1986 eller tidligere, er den med stor sandsynlighed for gammel, og dermed ulovlig. Tanken skal udskiftes hurtigst muligt.

Nedgravede tanke fra før 1999 må højest blive 40 år. Er din nedgravede ståltank etableret i 1976 eller tidligere, er den med stor sandsynlighed for gammel, og dermed ulovlig. Tanken skal udskiftes hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at din forsikring kun dækker, så længe tanken ikke er for gammel og 6 måneder efter at din tank er taget ud af brug.

Er du i tvivl om, hvorvidt du automatisk er dækket, kan du kontakte dit olieselskab. Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker hvis olietanken er ulovlig, dvs. hvis tanken er for gammel eller hvis tanken ikke overholder kravene i Olietankbekendtgørelsen.

opgravning af olietank

Kontakt Køge Kommunes jordkontor på 56 67 69 27 senest 14 dage før opgravning så vi har mulighed for at inspicere tank og hul. Tanken opgraves og rør, påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes. Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler eller på Argo's genbrugspladser. Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljøs portal, du skal vælge 'Projekt' - 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' - 'olietanke' - 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'

Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af autoriseret VVS-mester.

Vi anbefaler, at tankes fyldes med sand, hvis tanken er nedgravet i indkørsler eller på parkeringsarealer, da nedgravede tanke, som ikke fjernes, kan styrte sammen eller komme op til overfladen efter nogle år. Når tanken er afblændet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljøs portal, du skal vælge 'Projekt' - 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' - 'olietanke' - 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'.

males-2142892_640-greenish

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler eller på Argo's genbrugspladser. Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, så påfyldning ikke kan finde sted. Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af en autoriseret VVS-mester.

Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljøs portal, du skal vælge 'Projekt' - 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' - 'olietanke' - 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'.

Din olietankforsikring dækker kun 6 måneder efter tanken tages ud af brug.
Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din grund skal du selv betale oprydning og genopretning af jorden på din ejendom. Derfor skal du når du sløjfer din olietank få undersøgt jorden omkring din tank så forsikringen betaler for en evt. oprydning.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Som ejer er det dit ansvar at din olietank er godkendt og ikke er for gammel. Du risikerer, at din forsikring ikke dækker og at du selv skal betale for at få fjernet en forurening i tilfælde af olieudslip.

Hvis din tank ikke er taget ud af brug korrekt eller i tide, risikerer du, at din forsikring ikke dækker i tilfælde af forurening.

Vær opmærksom på, at din olietankforsikring kun dækker 6 måneder efter tanken tages ud af brug.
Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din grund skal du selv betale oprydning og genopretning af jorden på din ejendom.

Når du sløjfer din olietank, bør du derfor få undersøgt jorden omkring din olietank så forsikringen betaler oprydningen efter en evt. forurening.

Kontaktoplysninger

Køge Kommune Miljø

Tlf: 56 67 67 67

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Køge kommune

Gensløjfning af 3 olietanke.

På vores BBR er der registreret 3 olietanke på hver 30.000 liter, der er ikke dokumenteret sløjfning på? I 2007 renoverede vi og overgik til gas. I BBR fra 2007 kan vi se, at en tank blev blændet af. Men ikke de øvrige tanke? Venlig hilsen Thor, Køge

Jeg skal have fjernet min olietank.

Jeg skal have fjernet min olietank med ca.150 liter. Den ligger i min indkørsel under et halvtag. Venlig hilsen Tim, Køge

Vi skal bruge en afblændingsattest på en olietank.

Hej Fensmark. Vi skal bruge en afblændingsattest, som vi netop har solgt. Hvor hurtigt har I mulighed for at komme ud? Rigtig god dag. Venlig hilsen Michael, Køge

Tilbud på lokalisering af olietank.

Jeg købte i 2008 med naturgas, men er usikker på om der ligger en afblændet olietank i plastik fra 1990. I dette tilfælde vil jeg gerne have den lokaliseret og bede om tilbud på, at få den fjernet. Venlig hilsen Jette, Køge

Oprensning og afblænding af en 2500 liters tank.

Vi søger tilbud på oprensning og afblænding af en 2500 liters tank som ikke har været i brug i flere år. Venlig hilsen Kolind, Køge

Jeg skal bede om en afblændingsattest.

Jeg skal have fortaget en afblændingsattest på min adresse i Køge, som vi netop lige har solgt. Hvor hurtigt har i mulighed for at komme ud? Venlig hilsen Michael, Køge

Tilbud på sløjfning af olietank.

Ville i gerne sende os et tilbud på sløjfning af vores olietank. Venlig hilsen Anders, Køge

Sløjfning og afhentning af olietank.

Jeg har en 1200 liter olietank, der står ved vejen. Hvad er prisen for at afhente den med attest til kommunen? Vi har også en oliefyrskedel, som også står ved vejen. Afhenter i også sådan en? Venlig hilsen Lars, Køge

Søgning efter en 1500 liter olietank.

Vi har en grund, hvor vi har revet huset ned. Vi har ikke fundet den sidste tank (der står i BBR, at der er tre) men vi har kun fundet to tanke. Vi vil derfor høre, om I vil hjælpe os med at søge efter en 1.500 liters tank på grunden? Venlig hilsen Anette, Køge

Fjernelse og bortskaffelse af olietank i indkørsel.

Fjernelse og bortskaffelse af en 2500 liter olietank i indkørsel. Indkørslen er belagt med fliser. Efterfølgende en miljøprøve. Hvad er cirka prisen? Venlig hilsen Jette, Køge