Sløjfning af olietanke i Kalundborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Er din oliekedel for gammel?
Hvis din oliekedel er mere end 15 år, kan det være en god idé at skifte den ud. Ofte kan det betale sig at udskifte den gamle oliekedel med en helt anden opvarmningsform. Det kan f.eks. være fjernvarme, naturgas eller en jordvarmepumpe.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Tlf: 59 53 44 00

Email: kalundborg@kalundborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Kalundborg kommune

Vi ville gerne have sløjfet vores olietank.

Vi ville gerne have sløjfet vores olietank. Vi bor i Kalundborg kommune. Venlig hilsen Jan, Kalundborg

Sløjfning af 2 olietanke.

Jeg har to olietank i jorden, som ønskes renset samt lukket. Jeg bor i Kalundborg kommune. Venlig hilsen Søren, Kalundborg

Tilbud på opgravning og undersøgelse af forurening.

Jeg skal byde på et hus. På grunden er der en olietank, som er i brug. Jeg ville derfor gerne have tilbud på opgravning og undersøgelse af forurening. Venlig hilsen Abdel, Kalundborg

Tilbud på underjordisk olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus. I den forbindelse har jeg underjordisk olietank, som ikke er sløjfet. Der er påfyldningsstuds på den. Vil i give tilbud på det i kan gøre ved den? Venlig hilsen Frederik, Kalundborg

Korrekt sløjfning af olietank.

Jeg har en registret olietank på min grund, som ikke er i brug. Problemet er dog bare, at jeg ikke kan finde dokumentationen på, at den skulle være sløjfet. Derfor ville jeg gerne bede om en korrekt sløjfning, af min olietank. Venlig hilsen Claus, Kalundbog

Tjek om olietank er sløjfet og fyldt op.

Hej Fensmark. Vi skal sælge vores hus og har brug for attest på at vores nedgravet olietank er sløjfet og fyldt op. Iflg. tidligere ejer er den sløjfet, men uden certifikat. Jeg er klar over placeringen nord for huset. Hvad vil certifikat koste? Venlig hisen Per, Kalundborg

Undersøgelse af afblændet olietank.

Jeg ville gerne bede om en undersøgelse af min afblændet olietank, som er nedgravet. Venlig hilsen Sten, Kalundborg

Korrekt sløjfning af olietank.

Hej Fensmark. Efter aftale med boet advokat af ejendommen Gl. Røsnæsvej 33A, vil vi bede jer om at sløjfe olietank på ejendommen korrekt. Olietanken er ikke i drift, da der er fjernvarme på ejendommen nu. Olietanken er ikke benævnt på BBR-ejermeddelelsen, men jeg har vedhæftet billede ude fra ejendommen, hvor man tydelig kan se udluftning…

Sløjfningsattest på en nedgravet olietank.

Jeg vil gerne på ejers vegne bestille jer til at få lavet en sløjfningsattest på en nedgravet olietank på ejendommen. Ejer oplyser at den tilbage i 1990-erne er blevet tømt, afblændet og fyldt med sand. Venlig hilsen Henrik, Kalundborg

Tømning af nedgravet 4000 liter olietank.

Tømning af nedgravet 4000 liter olietank, samt en pris på sløjfning. Venlig hilsen Børge, Kalundborg