Sløjfning af olietanke i Jammerbugt kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en olietank, er der en række miljøregler, du skal følge

Har du en olietank, skal du overholde visse miljøregler. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, så der ikke lækkes olie ud i jorden eller grundvandet.

De regler, der gælder for olietanke er beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

For villaolietanke ( tanke under 6000 liter, der anvendes til boligopvarmning), gælder der nogle der specifikke regler. Du kan læse mere herom på miljøstyrelsens hjemmeside

Regler for villatanke

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

  • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
  • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked.

Kontaktoplysninger

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf: 72 57 77 77

Email: vu@jammerbugt.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Jammerbugt kommune

Gensløjfning samt tømning og rensning af olietank.

Gensløjfning samt evt. tømning og rensning af nedgravet olietank. Venlig hilsen Kurt, Pandrup

Tømning og sløjfning af nedgravet olietank.

Tømning og sløjfning, ikke nødvendigvis opgravning, af ældre nedgravet olietank i indkørsel ved parcelhus. Venlig hilsen Bente, Brovst

Hvad koster det at skrotte fritstående olietank?

1200 liter fritstående olietank hvad koster det at skrotte? Venlig hilsen Michael, Kås

Olietank på 2500 liter fra 1986 der skal afblændes.

Hej. Jeg har en olietank på 2500 liter fra 1986 der skal blændes af. Tænker den bare skal sandfyldes. Tanken er gravet ned. Der er god plads omkring tanken. Der er ca. 100 L olie i tanken. Venlig hilsen Jørgen, Aabybro

Vil I give en pris på at spule/rense en gammel jordtank.

Hej. Vil I give en pris på at spule/rense en gammel jordtank. Vi er ikke sikre på volumen af tanken, men en gammel salgsopstilling siger 1700 l. Mvh Andreas, Pandrup

Vi vil gerne have tømt og blændet vores olietank.

Forespørgsel: Vi har en 2500 l jordtank, vi gerne vil have tømt og blændet af. Tror max der er 75 l i den. Jeg vil gerne have en pris på dette. Berit, Aabybro

Vi ønsker en olietank 100% tømt samt fyldt op med sand.

Hej Fensmark  Vi ønsker en olietank 100% tømt samt fyldt op med sand. Så den skal blændes/sløjfes helt af. Der er tale om en en cylindrisk ståltank på 4000L, men indholdet er formentlig mellem 4-600 liter. Det skal finde sted d. 15/4 efter kl 12.00. Hvad vil prisen være på dette, uden beregning på det…

Hvad koster det at få en olietank sløjfet?

Forespørgsel: Hej Vi har en firekantet udendørs olietank på 1200 l, der snart skal sløjfes. Den står i en garage med dobbelt port, så der er fri adgang. Hvad koster det at få den sløjfet? Mvh. Andreas, Fjerritslev