Sløjfning af olietanke i Ishøj kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfningsterminer for overjordiske tanke under 6000 liter:
Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning med offeranode eller dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Plasttanke eller tanke af andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog gælder, at dobbeltvæggede tanke af plast eller af plast med udvendig væg af stål skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Sløjfningsterminer for nedgravede ståltanke under 6000 liter:
Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
Tanke som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
Tanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes straks.
Sløjfningsterminer for nedgravede tanke af plast under 6000 liter:
Skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
Hvis aldersgrænsen på 45 år overskrides, skal tanken sløjfes senest den 31. marts 2015.
Hvis fabrikationsåret af den nedgravede plasttank ikke kan fastlægges skal tanken sløjfes den 31. marts 2015. Disse regler gælder ikke for AJVA-PLAST tanke.
AJVA-PLAST tanke skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Oplysninger om olietanken registreres i kommunens BBR-register
For alle nye og eksisterende villaolietanke gælder at returrøret mellem olietanken og oliefyret skal være sløjfet. Overjordiske tanke skal desuden have monteret en overfyldningsalarm.

Bemærk at nye plasttanke og ståltanke skal enten være typegodkendt af prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) eller CE-mærket.

Hvis en olietank varigt tages ud af brug, skal tanken tømmes og afblændes således at påfyldning ikke kan finde sted.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis det konstateres at en olietank er utæt, skal dette straks meddeles til miljøafdelingen i Park-, Vej- og Miljøcenter på telefon 43 57 77 77. Uden for arbejdstid ringes til alarm 112.

En olietank holder ikke evigt, og risikoen for olieudslip bliver større des ældre tanken er. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes, og at der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår villaolietanke (= olietanke under 6000 liter) skal udskiftes.

Det er alene lovlige tankinstallationer ( tanke, hvor sløjfningsterminen ikke er overskredet og hvor rørføringen og overfyldningsalarmen er lovlig), som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke.

Til brug for fastlæggelse af tankens alder kan tankens fabrikationsår ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis. Tankens konstruktion har betydning for tankens sløjfningstermin. Tankens konstruktion fremgår af godkendelsesnummeret på tankattesten (G-nummeret)

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Center for Park, Vej og Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

Tlf: 43577777

Email: pvm@ishoj.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Ishøj kommune

Sløjfning af tank inkl. vask og opfyldning.

Hej. Jeg ønsker gerne 2 priser. Pris 1: Opgravning af 2500 liter olietank, som ligger på grunden helt ud til vejen. Pris 2: sløjfning af tank inkl. vask og opfyldning samt sløjfningsattest. Tank burde pt. være suget rimelig tom for olie. På forhånd tak. Venlig hilsen Ib, Ishøj

Nedgravet olietank fyldt med sand skal bortskaffes.

Jeg har en 2500 liter ajva olietank på min sommerhusgrund, som skal fjernes ifm. Salg af sommerhuset. Tanken har aldrig indeholdt olie, men været brugt som samletank til toilettet. Den er nedgravet under indkørslen ( hvor der er jord/græs) og er så vidt jeg kan se fyldt med sand/grus. Der skal efter den er bortskaffet…

Tilbud ønskes på fjernelse eller sløjfning af olietank.

Hej. Jeg vil meget gerne have et tilbud på at fjerne eller sløjfe en olietank i mit hus. Venlig hilsen Wala, Ishøj

Afblændingsattest på underjordisk olietank.

Afblændingsattest på underjordisk olietank. Venlig hilsen Hülya, Ishøj

Ønsker et tilbud på fjernelse af olietank.

Ønsker at modtage et tilbud på fjernelse af olietank fra min grund. Venlig hilsen Mohammed, Ishøj

Tilbud på opgravning af olietank.

Opgravning af olietank. Ukendt størrelse, opvarmer hus på 170m2.hvad vil det koste med alt inkl. Venlig hilsen Søren, Ishøj

Jeg skal have lavet en afblændingsattest.

Jeg er ved og skal sælge mit hus, og på den baggrund skal jeg have udarbejdet en afblændingsattest. I må gerne kontakte mig snarest så vi kan lave en aftale. Venlig hilsen Jan, Ishøj

Opgravning af 1500 olietank.

Opgravning af 1500 olietank som ikke muligvis ikke er tom. Ligger i en have der er let at komme til. Hvad koster dette? Venlig hilsen Pia, Ishøj

Fritstående olietanke skal hentes.

Olietank 1000 liters har ikke været i brug i flere år. Står fritstående hvad vil det koste at få den hentet denne? Venlig hilsen Monika, Ishøj

Vi vil gerne have tilbud på opgravning af olietank.

Hej, Vi vil gerne have et tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank fra vores forhave. Vedhæftet beskrivelse af opgaven. venlig hilsen Nis, Ishøj