Sløjfning af olietanke i Ikast-Brande kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er oplysningerne om dine olietanke i BBR korrekte?
Kommunen vedligeholder oplysningerne om olietanke i BBR, på baggrund af de oplysninger ejeren afleverer til kommunen.

Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis du er boligejer, kan du derfor have en interesse i at se, om kommunen har oplysninger om olietanke på din ejendom.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Tlf: 9960 4000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Ikast-Brande kommune

Tilbud på tankscreening af olietank.

I forbindelse med et hussalg (ejendommen indgår i et dødsbo) skal jeg venligst bede jer fremsende tilbud på afsøgning af grunden for en nedgravet olietank. Ejendommen er beliggende i Ikast. I bedes ligeledes oplys pris på afblænding/ og eventuel fjernelse samt på forureningsundersøgelse, hvis tilstedeværelse af en olietank konstateres. Såfremt I har brug for yderligere…

Vi har brug for en tankscreening.

Vi har brug for at dokumentere, at der ikke findes en olietank på vores ejendom. Vi har søgt med metaldetektor og tror ikke den findes. Vi bor i Ejstrupholm. Venlig hilsen Kurt, Ejstrupholm

Kan i hjælpe med bortskaffelse?

Har en 1200 liter oval tank til at stå efter skift til jordvarme, samt en opgravet 1500 liter tank der ellers har været afblændet men var i vejen. Kan i hjælpe med bortskaffelse og papirarbejdet til kommunen. Venlig hilsen Daniel, Klovborg

Sløjfning af 1500 liters jordtank.

Sløjfning af 1500 liters jordtank. Venlig hilsen Steen, Brande

Rensning af tom 1500 liter jordtank.

Rensning af tom 1500 liter jordtank. Venlig hilsen Steen, Brande

Jeg ønsker at få tømt en olietank.

Ønsker at få tømt en olietank. Den er på ca.1100 liter og der er 245 liter tilbage. Venlig hilsen Line, Engesvang

Tilbud på en jordprøve.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på en jordprøve. Venlig hilsen Mads, Gludsted

Tilbud på tømning og bortskaffelse af olietank.

Jeg ønsker at få et tilbud på tømning af olietank og bortskaffelse, samt dokumentation til kommune.Olietanken er 1200 liters. Og der er ca. 80ltr tilbage i tanken. Den er fritstående ovenstående og helt frakoblet. Den står udendørs på bagsiden af huset. Venlig hilsen Dan, Nørre Snede

Vi vil gerne have fortaget en forurenings undersøgelse.

Hej. Vi er ved at købe en bolig og vil gerne have fortaget en forurenings undersøgelse inden vi accepterer handlen. olietanken er nedgravet og afblændet. Kan vi få et tilbud på dette? Venlig hilsen Jakob, Hampen

Pris på tømning, afblænding og opfyldning af olietank.

Ønsker pris på tømning, afblænding og opfyldning af nedgravet olietank. Ligger under indkørsel. Tanken er “tom” og fra 1973, men har ikke været i brug siden 2012. Vil gætte at den er på 1200 liter. Venlig hilsen Kurt, Ejstrupholm