Sløjfning af olietanke i Holbæk kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6000 liter
Ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke, skal dette altid anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har kendskab til din tank, er den allerede registreret i BBR-registeret og vil fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Du skal udfylde en anmeldelse ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke. For at anmelde olietanke skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Byg og Miljø guider dig igennem anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Sløjfning af olietank
Restindholdet i tanken skal opsuges og anlæg over jorden skal fjernes. Tanken skal også afproppes, så påfyldning ikke kan ske. Sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før du sløjfer tanken.
Du skal vedhæfte følgende oplysninger ved anmeldelsen, når du sløjfer en olietank:

Dokumentation for opsugningen og afblænding af tanken
Sløjfningsfrister for olietanke
Nedgravede olietanke af stål under 6000 liter, hvor alderen ikke kan bestemmes, skal straks sløjfes. Hvis olietanken er af plast er sløjfningsfristen 31. marts 2015. Hvis terminen er overskredet er tanken ulovlig.

opgravning af olietank

Fjernelse af olietank
Du skal vedhæfte oplysninger klar, når du fjerner en olietank:

dokumentation for fjernelsen
Opgravningen af tanken skal inden 4 uger anmeldes til kommunen.

Lav en jordprøve
Af forsikringsmæssige hensyn anbefaler kommunen, at du som ejeren får udtaget en jordprøve når en nedgravet tank afblændes eller opgraves. Du kan bestille en prøvetagning og analyser hos et miljølaboratorie eller rådgivende ingeniørfirma.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Forsikring mod forurening
Alle ejere af villaolietanke, (det vil sige tanke mindre end 6.000 liter, hvor et olieselskab leverer olie til) er omfattet af den kollektive olieforureningsforsikring. Det er dog et krav, at mindst halvdelen af det opvarmede areal bliver anvendt til beboelse. Derudover er det en betingelse, at tanken skal være lovligt installeret.

Den kollektive olieforureningsforsikring dækker et halvt år efter, at en lovlig tank er taget ud af brug. Hvis der bliver konstateret en olieforurening på et senere tidspunkt, må du som ejer selv betale for en oprensning af grunden, og det kan let blive en udgift på 1 mill. kr.

Lovgivning vedr. olietanke
Du kan læse mere om regler for etablering, sløjfning og forældelsesfrister for olietanke i oliebekendtgørelsen.

Det er ikke muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger pr. 1. juli 2016
I bygningsreglementet er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet, der betyder at pr. 1. juli 2016 er det fremover er forbudt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas. Det vil fortsat være muligt, at installere oliefyr i eksisterende bygninger uden disse alternativer.

For nye bygninger indføres stop for brug af olie- og naturgasfyr. Der er dog mulighed for undtagelse, hvis der ikke er egnede alternativer til rådighed.

Olietank - rettelse til BBR
Er der forkerte oplysninger i BBR om din olietank?
Du er som ejer af en ejendom forpligtet til at sørge for at BBR-registeret indeholder korrekte oplysninger - også om din olietank. Hvis der er forkerte oplysninger, kan du via selvbetjeningsløsningen Ret BBR give os besked.

Kontaktoplysninger

Vækst og Bæredygtighed

Tlf: 72 36 36 36

Email: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Holbæk kommune

Sløjfningsattest på tom og afblændet olietank.

Hej. Vi er ved at købe et hus. Tanken skulle være bundsuget, tom og afblændet, men der er ikke nogen sløjfningsattest. Tanken er nedgravet og vi kender ikke størrelsen umiddelbart. Hvad er prisen for dette og hvor hurtigt kan det gøres? Venlig hilsen Kim, Holbæk

Vores olietank skal bortskaffes.

Vi har en olietank i grundplan, som skal bortskaffes. Tilbud ønskes. Adressen er i Holbæk kommune. Venlig hilsen Fanny, Holbæk

Hvad koster det at få opgravet min olietank.

I forbindelse med huskøb, kan vi se der er en nedgravet olietank. Den er bundsuget og afblændet i 1992. Vi vil gerne høre hvad det vil koste, at få den gravet op og fjernet. Det er en ståltank på 2500 liter. Gitte, Holbæk

Fjernelse af nedgravet olietank.

Vi har en tank i jorden, i Jyderup som ikke bruges længere og derfor skal afsluttes helt, eller fjernes. Venlig hilsen Theis, Jyderup

Sløjfning og rensning af 4 olietanke.

Vi har 4 olietanke, som skal blændes og renses, kan i give os et tilbud på dette? Tankene er op til 2500 liter. Adressen er i Holbæk. Venlig hilsen Marianne, Holbæk

Gensløjfningsattest på olietank.

Jeg ville gerne bede om en gensløjfningsattest på min olietank. Det må gerne ske hurtigst muligt. Jeg bor i Holbæk. Venlig hilsen Martin, Holbæk

Jeg ville gerne bede om en tankscreening.

Jeg har haft en nedgravet olietank, og er i tvivl om den stadig er der. Jeg ville gerne bede om en tankscreening. Venlig hilsen Nickolai, Holbæk

Jeg ville gerne have sløjfet min olietank.

Jeg ville gerne have sløjfet min olietank, og meldt det til Holbæk kommune. Venlig hilsen Patrick, Holbæk

Hvad koster det at få olietanken korrekt sløjfet?

Hej Fensmark. Vi er ved at sælge ejendom, hvor der er en nedgravet olietank. Olietanken står af ”afblændet i BBR”, men der er ingen dokumentation herfor. Hvad koster det, at få Jer ud at undersøge om olietanken er korrekt sløjfet? Ved evt. manglende korrekt sløjfning – hvad koster det at få olietanken korrekt sløjfet? Venlig…

Pris på en tankscreening.

Jeg har købt et hus, hvor der er registret en gammel nedgravet olietank. Problemet er, at jeg ikke kan se hvor den ligger. Kan i give mig en pris på en tankscreening? Venlig hilsen Christian, Holbæk