Sløjfning af olietanke i Hjørring kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfningen skal meddeles skriftligt til kommunen, senest 4 uger efter sløjfningen er foretaget.

Hvornår skal din olietank sløjfes?
En olietank holder desværre ikke evigt, og du bør derfor tjekke hvor gammel din olietank er.

På olietankens prægeplade kan du aflæse tankens alder. Prægepladen findes ofte øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke. Hvis du ikke kan aflæse alderen, men har godkendelsesnummeret, så kan du måske finde ud af, hvor gammel tanken er. Hvis du ikke kender alderen på din overjordiske olietank skal den sløjfes nu. Kender du alderen på tanken så tjek sløjfningsterminerne for olietanke.

Din forsikring dækker ikke en ulovlig olietank!
Hvis tanken er for gammel, og dermed ulovlig, skal du være opmærksom på at forsikringen ikke dækker i tilfælde af uheld.

Det er vigtigt vi har de korrekte oplysninger om fabrikationsår. så kan vi hjælpe dig med at huske på at få tanken sløjfet inden den blive ulovlig.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Ulovlige olietanke kan blive en dyr fornøjelse. Hvis din olietank er for gammel eller på anden måde ulovlig skal du selv betale for oprydningen af forureningen i tilfælde af uheld!

Vær opmærksom på, at sker der uheld ved brugen af en ulovlig olietank, dækker den fælles villatanksforsikring ikke. I tilfælde af uheld, skal du derfor selv betale for oprydningen af forureningen. Den fælles forsikringsordning gælder kun for olietanke, der anvendes til boligopvarmning - bruger du transportdiesel som fyringsmiddel dækker forsikringen ikke.

Tjek din BBR i forhold til olietanke
På din BBR meddelelse vil olietanke fremstå som tekniske anlæg, og være beskrevet i starten af din BBR meddelelse.

Har du modtaget et brev vedr. sløjfning af en gammel olietank, men tænker: ”at det er da lang tid siden, at den tank blev fjernet” eller ”at der aldrig har været en tank på min ejendom”, så hjælp os – Indsend relevante oplysninger. Derved skal vi ikke senere ulejlige dig for at få de korrekte oplysninger. Vi ved, at der er mange olietanke, som vi ikke har oplysninger om.

Du kan derfor hjælpe os og dig selv, ved at tjekke oplysningerne om dine olietanke i BBR. Du kan finde den nyeste udgave af BBR meddelelsen via www.ois.dk

Er oplysningerne ikke ens, send da de korrekte oplysninger til os. Det er din forpligtigelse, som grundejer, at oplysningerne i BBR er korrekte. Så hjælp os med at hjælpe dig.

Bliver din olietank ulovlig
Følgende sløjfningsterminer er gældende for tanke u/6000 liter:

Nedgravede ståltanke fra før 1979 eller med ukendt fabrikationsår er ulovlige og skal sløjfes hurtigst muligt

Nedgravede ståltanke skal sløjfes senest efter 40 år.

Overjordiske olietanke fra før 1988 eller med ukendt fabrikationsår er ulovlige og skal sløjfes hurtigst muligt

Overjordiske olietanke skal sløjfes senest efter 30 år.

Kontaktoplysninger

Team Vand & Jord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf: 72 33 67 50

Email: teamvandjord@hjoerring.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Hjørring kommune

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg har fået oplyst, at der burde ligge en olietank på min ejendom. Jeg aner ikke hvor den er, derfor ville jeg høre jer om i ville kunne hjælpe? Og skal den gensløjfes hvis i finder den? Venlig hilsen Gert, Hjørring

Tilbud på sløjfning og attest.

Hvad koster det at få sløjfet en olietank, der ligger i jorden. Den er registreret som sløjfet på kommunen, og sælger ved den er fyldt op med sand, så skal “bare” bruge en attest? Venlig hilsen Jesper, Hjørring

Pris på fjernelse af gammel olietank til fyr.

Hej. Jeg vil gerne have pris på fjernelse af gammel olietank til fyr. Tanken står ude op af en væg og jeg vil tro ar der er et par 100 liter tilbage i tanken. Venlig hilsen Martin, Uggerby

Afmontering og skrotning af olietank på 1200 liter.

Afmontering og skrotning af olietank på 1200 liter kondenserende oliefyr. Tanken er tom og kan fragtes hel ud af fyrrum i kælderen, de er ingen trapper. Det samme gælder for fyret. På forhånd tak. Majbritt, Hjørring

Afhentning af 1200 liter opgravet jordtank.

Afhentning af 1200 liter jordtank er opgravet og bliver sat ved kantsten den dag den bliver afhentet. Skal bruge en attest på lovlig destruering. Venlig hilsen Keld, Hjørring

To afblændede olitanke skal graves op.

Hej jeg har overtaget en ejendom, hvor der skulle befinde sig to afblændet olietanke. Jeg vil gerne havde gravet dem op. Jeg ved hvor den ene er, men den anden er ved jeg ikke hvor befinder sig. De skulle være på henholdsvis 3.000 og 5.900 liter. Jeg ville høre om det var noget, I kunne…

Pris for bortskaffelse af fritstående olietank.

Jeg har en fritstående og tom olietank på 1200 liter. (Fra 2008)Den står ude, men under et halvtag. Hvad vil det koste at få den bortskaffet. Venlig hilsen Janus, Hjørring

Jeg vil gerne have sløjfet min nedgravede olietank.

Jeg har en 1500 liter olietank, som ligger i jorden. Den vil jeg gerne have afmeldt. Tank er fundet og top gravet fri. Der er ca. 200 liter væske i som skal bortskaffes. Tank skal fyldes med sand/grus og afproppes. Jeg vil gerne have et tilbud på ovenstående. Venlig hilsen Poul, Hjørring

Bortskaffelse af 1200 liter olietank.

Bortskaffelse af 1200 l overfladetank inkl. attester. Venlig hilsen Rene, Hjørring

Tømning og afblænding af nedgravet olietank.

Forespørgsel: Tømning og afblænding af nedgravet olietank. Rest ca 400 l. Flemming, Hjørring