Sløjfning af olietanke i Herning kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?
Du skal benytte løsningen "Byg og Miljø" til at anmelde tanke. Du skal også bruge Byg og Miljø til at anmelde sløjfning af olietank.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning

Tlf: 96 28 28 28

Email: kommunen@herning.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Herning kommune

Bundsugning af olietank og en korrekt sløjfning.

Hej! Mine forældre er flyttet på plejehjem og gården skal nu sælges. I fyrrummet i stalden står en gammel olietank med en bundsjat fyringsolie i bunden; men oliefyret er fjernet for mange år siden. Vi har brug for en bundsugning af olietank og en korrekt sløjfning samt det nødvendige papirarbejde ift. Varde Kommune, så den…

Olietank undersøgt for om den er korrekt sløjfet.

Hej. Jeg ønsker at få et tilbud på, hvad det vil koste, at få en gammel olietank undersøgt for, om den er blevet sløjfet korrekt. Venlig hilsen Simonna, Herning

Opgravning af nedgravet olietank.

En nedgravet 4.000 liters olietank fra 1974, som er sløjfet i 1989. Tanken er fra Herning Beholderfabrik, og er en ståltank med glasfiberoverflade. Tanken er nem at komme til, og ligger i en græsplæne 2,5 meter fra fortovet. Ligger ca. 60 cm nede i ren sandjord. Venlig hilsen Nickolaj, Herning

Sløjfning af nedgravet af olietank.

Jeg har en nedgravet olietank på 1500 l. Den er “tømt” og der er fyldt en del sand i.Tømningen er foregået af private, og der er ingen dokumentation for det. Tanken ligge under en fliseterrasse, og jeg ønsker ikke at få den gravet op, men jeg vil gerne have tjekket for om den er helt…

Tjek af korrekt rensning og afblænding.

Jeg har en nedgravet olietank på 1500 liter. Den er “tømt” og der er fyldt en del sand i.Tømningen er foregået af private, og der er ingen dokumentation for det. Tanken ligge under en fliseterrasse, og jeg ønsker ikke at få den gravet op, men jeg vil gerne have tjekket for om den er helt…

Tom og afmonteret olietank skal fjernes.

Hej. Jeg har en gammel tom olietank, den er afmonteret og står frit i vores indkørsel. Den er af stål. Hvad vil det koste at få den fjernet? Venlig hilsen Vicki, Aulum

Pris på sløjfning og opgravning af olietank.

Pris på sløjfning, samt pris på tømning og opgravning af 1500 liter olietank fra ca. 1981 eller 1982. Venlig hilsen Mathilde, Herning.

Sløjfning og bortskaffelse af overjordisk olietank.

Sløjfning og bortskaffelse af overjordisk olietank. Størrelse: 1200 liter. Placeret i en garage. Venlig hilsen Jens, Herning

Tilbud på korrekt afblænding af olietank.

Hej. I forbindelse med vi har solgt, beder advokaten om følgende: 1) at i er autoriseret til udførelse af opgaverne 2) Vil i lave et tilbud på følgende:At olietanken er korrekt afblændet set i forhold til bekendtgørelsen herom, således at køber opnårsikkerhed for, at der ikke i fremtiden kan slippe olie ud på grunden. En…

Opgravning af olietank samt jordbundesprøve.

Hej. Vi kigger på et hus hvor der er en nedgravet olietank. Huset er fra 1973, Så tænker også tanken er der fra. Hvis den er det, er den jo godt over den alder hvor den skal fjernes. Kan i lave en jordbundsprøve inden vi evt. køber huset? vi vil ikke købe en forurenet grund.…

Andre forespørgsler fra Herning kommune

Hvad ville det koste at få fyldt en sløjfet olietank?

Vi vil gerne vide, hvad det vil koste at få fyldt en sløjfet plastolietank fra 1976 på 2500 liter med grus eller sand. Huset/tanken er beliggende i Kruså. Venlig hilsen Kaja, Kruså

Sløjfning af olietank.

Sløjfning af olietank, i ved ikke med sikkerhed om den er hel tom. Venlig hilsen Søberg, Rødekro

Fjernelse af en 4000 liter olietank.

Fjernelse af en 4000 liter olietank. Den er nedgravet i græsplænen og indeholder ca. 200 liter fyringsolie. Venlig hilsen Arne, Aabenraa

Sløjfning af 3 olietanke.

BBR siger der er 3 olietanke i alt, hvor 2 af dem er nedgravet. Jeg ved ikke om de er blevet fyldt med sand og afblændet men jeg skal dokumentere det for, at sløjfe dem. Er det en opgave for jer? Adressen er i Padborg. Venlig hilsen Anders, Padborg

Tilbud på fjernelse af nedgravet olietank.

Fjernelse af nedgravet olietank 6000 liter beliggende i Aabenraa. Tanken opgraves og fjernes med certifikat / dokumentation til Aabenraa Kommune. Der er ca. 400 liter overskydende olie i tanken Hullet opfyldes med sand og der afsluttes med 30 cm muld og græs. Venlig hilsen Carsten, Aabenraa

Olietank der skal graves op og bortskaffes.

Jeg har en olietank der skal graves op og bortskaffes. Olietanken er afblændet og står under min indkørsel. Jeg forestiller mig at følgende skal laves: Fliser fjernesOlietank graves opNyt jord/sand bliver fyldt i hulFliser lægges tilbage (Behøver slet ikke at være pænt) Venlig hilsen Victor, Aabenraa

Sløjfning af olietank i fyrrum.

Jeg har en fritstående olietank i mit fyrrum, der er afmonteret og tømt for olie. Kender ikke mærket.Jeg vil gerne have den bortskaffet. Den kan komme igennem døren uden at blive skåret op. Venlig hilsen Michael, Aabenraa

Hjælp til lokalisering af afblændet olietank.

Min kæreste og jeg står og skal købe nyt hus. Handlen er næsten endelig, men der er lige et enkelt forbehold omkring en olietank, der er registreret på ejendommen. Olietanken er etableret i 1963 og står som nedgravet. Den er registreret som afblændet og sløjet, men der er usikkerhed omkring det, da der simpelthen ikke findes…

Har I en prisliste for jeres ydelser?

Hej Fensmark. Via en kollega har jeg fået oplyst at I er super dygtige til olietanke. Jeg tænker om der findes en prisliste fra jer på jeres ydelser? F.eks. afblænding af en olietank, kontrol af hvorvidt en olietank er korrekt afblændet og efterfølgende udstedelse af afblændingsattest o.l. På forhånd tak for svar. Venlig hilsen Brian,…

Opgravning og fjernelse af 2500 liter olietank.

Opgravning og fjerne olietank. Afblændet omkring år 1980.2500 liter, ligger tilgængelig i indkørsel. Venlig hilsen Lars; Aabenraa