Sløjfning af olietanke i Herlev kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Skal du sløjfe en gammel olietank eller vil du vide, om der er en olietank på din grund?
Hvis du skal anmelde nye/eksisterende olietanke eller sløjfning af olietanke, skal du ansøge om dette via Byg og Miljø.

Hvis du er ejer af en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie begrænses. Hvis du er i tvivl, bør du læse pjecen med de vigtigste miljøregler for olietanke. Der er fastsat sløjfningsterminer, for hvor gamle olietanke må blive. Sløjfningsterminerne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om tanken. For at finde ud af hvilken aldersgrænse som gælder for din tank, skal du kende følgende oplysninger:

Tankens godkendelsesnummer
Produktionsår for tanken
Hvilke materialer tanken er lavet af
Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Krav til sløjfning af olietank
Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank, skal du gøre følgende:

Olietanken skal tømmes for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne
kan løbe til.
Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken afblændes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefales at den nedgravede tank sandfyldes eller graves op. Plasttanke bør altid sandfyldes for at forhindre, at de stiger op mod overfladen.
Overjordiske tanke kan køres bort.
Husk at anmelde sløjfning af olietanken via Byg og Miljø, så BBR kan blive opdateret.

Hvornår skal din nedgravede olietank sløjfes?

Sløjfningsterminer
Generelt gælder, at hvis olietankens alder ikke kan identificeres, skal olietanke af stål sløjfes straks, og 31. marts 2015, hvis det er en plasttank. Hvis sløjfningsterminen er overskredet, er tanken ulovlig.

Tankattest
Alle nedgravede olietanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem husets papirer.

Tankens mærkeskilt
Alle nedgravede tanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger stå, som du har brug for - bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999. Tankens godkendelsesnummer består af fem eller seks tal, der fortæller om fabrikatet, udvendig overflade, konstruktion, indvendig overflade. Under godkendelseskoder 1970-1999 og godkendelseskoder 2000 - i dag kan du se, hvad godkendelsesnumrene betyder.

opgravning af olietank

Hvis du vil foretage opgravning af din olietank skal du gøre følgende:

Olietanken tømmes for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis der konstateres en forurening, skal arbejdet straks standes og forureningen anmeldes til Herlev Kommune.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Hvornår skal din overjordiske tank sløjfes?
Generelt gælder, at hvis olietankens alder ikke kan identificeres, skal tanken sløjfes straks. Hvis sløjfningsterminen er overskredet, er tanken ulovlig.

Tank og rørsystem skal tømmes, rengøres og fjernes fra ejendommen, når du sløjfer din overjordiske olietank.
Gælder også tanke af andet end plast og stål. Der er efter Miljøstyrelsens oplysninger ikke markedsført olietanke af plast tidligere end omkring år 2000.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Natur- og Miljøteam - Center for Teknik og Miljø
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf: 44525000

Email: tm@herlev.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Herlev kommune

Tilbud på tankscreening.

I forbindelse med at vi har fået nedrevet vores hus, og skal have opført et nyt, har kommunen spurgt ind til en olietank på 2500 liter som står på BBR fra 1973. Vi tror dog ikke den eksisterer da vi havde en olietank i bryggers på 1200 liter, som er fjernet for 10-15 år siden.…

Bekræftelse af om olietank er korrekt lukket.

Hej. Kan I venligst sende mig et tilbud på en 2500 liter olietank. Tjek venligst den vedhæftede plan over huset med olietankens placering. Er olietanken er korrekt lukket? Og kan I bekræfte, at det var lukket korrekt og dokumentation. Derudover fjernelse af olietankdepot på genbrugsstation og dokumentation. Venlig hilsen Raja, Herlev

Sløjfning af nedgravet olietank, hurtigst mulig.

Sløjfning af nedgravet olietank, hurtigst mulig. Tanken er fra år 1971, type glasfiberarmeret polyester, 2500 liter. Hvad koster dette? Vi skal også have en ny tank. Adressen er i Herlev. Venlig hilsen Cecilie, Herlev

Opgravning og bortskaffelse af afblændet olietank.

Jeg søger en pris på opgravning og bortskaffelse af en afblændet 2500 liters olietank. Venlig hilsen Glenn, Herlev

Identificering af nedgravet olietank.

I forbindelse med hussalg, så behøver vi hjælp til at identificere nedgravet olietank på 6000 liter, afblændet i 1982 iflg. BBR. Adressen er i Herlev. Vi tror BBR har fuldstændig forkert placering, usikker om det er en tank. Venlig hilsen Allan, Herlev

Pris på opgravning og bortskaffelse af en afblændet 2500 liters olietank.

Jeg søger en pris på opgravning og bortskaffelse af en afblændet 2500 liters olietank. Venlig hilsen Glenn, Herlev

Tilbud på opgravning af olietank med tilhørende rør.

Jeg vil gerne have et tilbud på opgravning af olietank med tilhørende rør. Det er en 2500 liter kugleformet olietank af plast fra 1973. Den betegnes Tunetanken og er fremstillet af polyester og lamineret med glasfiber. Tanken er nedgravet et sted hvor der er adgang med gravemaskine, men der er pt fliser som vi selv…

Tilbud på opgravning af olietank med tilhørende rør.

Jeg vil gerne have et tilbud på opgravning af olietank med tilhørende rør. Det er en 2500 liter kugleformet olietank af plast fra 1973. Den betegnes Tunetanken og er fremstillet af polyester og lamineret med glasfiber. Tanken er nedgravet et sted hvor der er adgang med gravemaskine, men der er pt fliser som vi selv…

Attest på olietank som er afblændet og opfyldt med sand.

Jeg har brug for en attest på en olietank som er blevet afblændet og opfyldt med sand tilbage i 1985. Jeg ved hvor tanken ligger og kan finde dæksel som stikker op af jorden. Det er på adresse i 2610 Rødovre. Hvad vil prisen for sådan en attest dette være? Venlig hilsen Mette, Herlev

Pris og tidshorisont på fjernelse af gammel olietank.

Hej hos Fensmark. Jeg skiver for at spørge om I kan fjerne en gammel olietank? Hvad prisen i så fald ligger på? Samt evt. tidshorisont? Olietanken står i rækkehus, i lille rum i kælder under vindfanget. Den vil skulle skæres op for at komme ud. Den er ikke længere i brug og er tømt bortset…