Sløjfning af olietanke i Helsingør kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er der en række regler, du skal følge.

Ansvaret ligger hos grundejeren
Det er dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor sikre dig, at din tank er lovlig.

Undersøg olietanken på din ejendom
Du skal undersøge følgende:

Fabrikationsdatoen.
Byggematerialet fx stål eller plast.
Overjordisk eller nedgravet olietank.
Korrosionsbeskyttet olietank.
Du finder disse oplysninger på:

Tankpladen på olietanken.
Tankpladen på påfyldningsstudsen.
Tankattesten.

Sløjfning af din olietank
Skal din olietank ikke længere bruges, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Det er bedst at fjerne tank og rørsystemer, så du kan sikre dig, at det ikke har forurenet, men husk at tømme tank og rør først. Hvis du graver en nedgravet tank op, så skal du kontakte Center for By, Land og Vand.

Jeg skal anmelde/afmelde en olietank
Hvis du tager en olietank ud af brug eller etablerer en ny, skal du huske at anmelde det til Helsingør Kommune.

Alternativt kan du også sløjfe olietanken, dvs.:

Bundslam og eventuelt restindhold i tank og i rør skal tømmes helt.
Det er en god ide at sikre mod sammenstyrtning ved fx at fylde tanken med sand, hvis den ligger tæt på fundamenter eller på et areal med kørsel. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres under jordniveau. Alle rør og huller i tanken skal lukkes med propper, så der ikke løber vand ind i tanken.

utæt olietank og jordforurening

Forurening og villaolietankforsikring
Hvis der skulle være forurening, så vil villaolietankforsikringen dække udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening efter en lovlig olietank i op til seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug.
Forurening fra privat tank
Hvis der sker olieforurening eller spild trods overfyldningsalarmer og enstrengede rørføringer, er der indført regler om obligatorisk forsikring af lovlige villaolietanke og rørføringer i forbindelse med villaolietanke (dvs. for olietanke under 6.000 l til brug for opvarmning, hvor over 50 % af arealet benyttes til bolig).

Reglerne gælder uanset, om tanken er nedgravet, står på jorden eller er placeret indendørs.

Villaolietankforsikringen
Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen. Der er nemlig en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

Nedgravede villaolietanke fra før 1. april 1970 er ikke omfattet af forsikringen, da disse tanke er ulovlige. Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen.

Hvis uheldet er ude
Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte Helsingør Kommune. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48.

Forsikringsselskabet Topdanmark, der administrerer villaolietankforsikringen, sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der følger med Helsingør Kommunes påbud. For hver skade er der en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

Kontaktoplysninger

Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Tlf: 49 28 28 28

Email: blv@helsingor.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Helsingør kommune

Pris på opgravning af olietank.

Har et hus fra 1966 med en nedgravet olietank på 2500 liter. Den blev afblændet i 1987 mener jeg. Der er ikke nogen fliser eller belægning hvor den skulle ligge. Så ville gerne høre pris på opgravning, jordprøver, opfyldning, og bortskaffelse af gammel tank. Venlig hilsen Jacob, Helsingør

Sløjfningsattest på min gammel olietank.

Jeg skal have lavet en sløjfningsattest på min gamle olietank, hvad skal noget sådan noget koste? Venlig hilsen Jonas, Ålsgårde

Vi skal have foretaget jordbundsprøver.

Vi er midt i en købsproces og har fået medhold til, at få foretaget jordbundsprøver på grunden. Er det noget i kunne hjælpe os med inden for den nærmeste fremtid? Venlig hilsen Freja, Espergærde

Vi godt tænke os en lokalisering af olietank.

Vi er i gang med at købe et hus, hvor der måske ligger en olietank på grunden. Vi kunne godt tænke os at få styr på dette, inden vi endeligt køber huset. Sælger har haft en VVS’er ude, med en jordspyd men kunne ikke mærke noget i jorden. Derfor kunne vi godt tænke os en…

Lokalisering af olietank.

Vi er i gang med at købe et hus, hvor der måske ligger en olietank på grunden. Vi kunne godt tænke os at få styr på dette, inden vi endeligt køber huset. Sælger har haft en VVS’er ude, med en jordspyd men kunne ikke mærke noget i jorden. Huset ligger i Espergærde. Er det noget…

Tilbud på opgravning af olietank.

Vi er flyttet i hus, men der er en nedgravet olietank på 2500 liter, som er fra 1972. Olietanken er afproppet (registreret som sløjfet i BBR) i 1984, men vi kunne godt tænke os at få den gravet op, så vi sikrer os er der ikke skulle opstå bøvl med den i fremtiden, eller blive…

Undersøgelse af nedgravet olietank.

Jeg ville gerne have undersøgt min nedgravet olietank. Arbejdet må gerne udføres snarrest muligt. Venlig hilsen Stefan, Helsingør

Tømning af nedgravet olietank.

Jeg har en olietank, som indeholder op til 1000 liter fyringsolie. Den skal tømmes og plomberes. Der skal ikke fyldes sand eller lignende i. Hvad er prisen på dette? Venlig hilsen Søren, Helsingør

Jeg ønsker at booke jer til gensløjfning.

Jeg ønsker at booke jer til gensløjfning af nedgravet olietank, da der ikke forefindes en sløjfningsattest i dag. Vil i venligst sende os tilbud herpå. Venlig hilsen Pernille, Helsingør

Forureningsundersøgelse af olietank.

Vi har underskrevet en købsaftale med henblik på nedrivning og byg af dobbelthus. På grunden er en olietank, som ifølge olietankattesten er afblændet i 1990. Vi vil gerne vide hvad vi kan gøre for at være 100% sikre på, at der ikke er et mulig olieslip på grunden inden huset overdrages til os? Vi har…