Sløjfning af olietanke i Halsnæs kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Tlf: 47 78 40 00

Email: mail@halsnaes.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Halsnæs kommune

2500 liter jordtank skal tømmes og sløjfes.

2500 liter jordtank skal tømmes og sløjfes så snart som muligt. Der er ca. 200 liter olie i. Venlig hilsen Benedicte, Liseleje

Tilbud på eftersøgning, opgravning og jordprøver.

Vil I sende et tilbud på eftersøgning, opgravning og jordprøver på vores ejendom. Venlig hilsen Birgitte, Hundested

Sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg har i dag en nedgravet olietank på 25 liter, som skal sløjfes, da jeg har fået varmepumpe. Der burde være mindre end 100 liter tilbage på tanken. Hvad koster det at få denne sløjfet? Og hvornår kan dette udføres. Tanken ligger i Halsnæs. Venlig hilsen Johnnie, Halsnæs

Sløjfning af olietank på 1500 liter.

Det drejer sig om en sløjfning af olietank i Melby. Tanken er på 1500 liter og der er ca. 150 liter tilbage i den. Ville høre om en pris og hvor hurtigt i kan komme? Venlig hilsen Linette, Melby

Opgravning af 2500 liter olietank.

Opgravning af 2500 liter olietank. Venlig hilsen Knud, Hundested

Fjernelse af 2000 liter olietank af stål.

Vil gerne have et tilbud på fjernelse af 2000 liter olietank af stål, fritstående. Indeholder ca. 400 liter olie. Venlig hilsen Kamilla, Hundested

Bortskaffelse og sløjfning af olietank.

Bortskaffelse og sløjfning af olietank og oliefyr i Liseleje. Venlig hilsen Ole, Liseleje

Bortskaffelse og sløjfning af overjordisk olietank.

Bortskaffelse og sløjfning af overjordisk olietank inkl. oliefyr. Venlig hilsen Ole, Liseleje

Tilbud ønskes på sløjfning af olietank.

Tilbud ønskes på sløjfning af olietank, ikke optagning. Dvs. tømning, spuling-rengøring opfyldning af grus. Størrelse 2500 liter, der er ca. 100 liter olie på den. Venlig hilsen Guri, Melby

Tilbud på opgravning og gensløjfning samt jordprøver.

Hej Fensmark. Kan jeg lokke jer til at lave to adskilte tilbud på henholdsvis: • Opgravning og bortskaffelse af olietank samt jordprøver • Gensløjfning samt jordprøver På forhånd tak – og hvis vi på nogen måde kan have det senest mandag vil det være verdensklasse. Venlig hilsen David, Ølsted