Sløjfning af olietanke i Gribskov kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er det dit ansvar, at regler om levetid overholdes.

Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at olietanken ikke bliver for gammel eller på anden måde overtræder loven.

Du skal undersøge:

Fabrikationsdatoen.
Byggematerialet fx stål eller plast.
Overjordisk eller nedgravet olietank.
Korrosionsbeskyttet olietank.
Du finder disse oplysninger på:

Tankpladen på olietanken.
Tankpladen på påfyldningsstudsen.
Tankattesten.

Sløjfning af din olietank
Nedgravede tanke
Vi syner alle nedgravede tanke ved sløjfning. Du kan rekvirere syn på tms@gribskov.dk eller på 7249 6000.

Du skal tømme tanken helt for olie og slam. Hvis tanken skal blive liggende i jorden, skal du gøre den tilgængelig for syn, inden du afblænder den. Hvis du graver tanken op, syner vi både tanken og hullet, hvor den har ligget.

Du gør en tank tilgængelig ved at frigrave toppen af tanken og afmontere påfyldnings- og udluftningsrørene. I tanken skal du desuden skære et hul på minimum 40 x 40 cm (så tæt på midten som muligt). Vi kan kun gennemføre et syn, hvis tanken er gjort tilgængelig og rørene er afmonteret.

Du får altid en kvittering for vores besøg, uanset om vi gennemfører synet eller ej. Vi giver også en kopi til din eventuelle entreprenør eller montør.

Bemærk: Der er intet krav om, at tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres imod sammenstyrtning, uanset hvor den ligger. Hvis tanken ligger tæt på et hus, kan det være en god idé at sandfylde den for at undgå sætningsskader.

Særligt om ulovlige tanke: Ulovlige tanke skal graves op. Vi syner tanken og hullet, hvor den har ligget. Senest en uge før, du graver tanken op eller afblænder den, skal du derfor henvende dig til os. Mail: tms@gribskov.dk, telefon: 7249 6000.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude
Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte Gribskov Kommune. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48.
Forsikringsselskabet Topdanmark, der administrerer villaolietankforsikringen, sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der følger med Gribskov Kommunes påbud. For hver skade er der en selvrisiko for tankejeren.

Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen. Hvis der skulle være forurening, så vil villaolietankforsikringen dække udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening efter en lovlig olietank i op til seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Overjordiske tanke, ude og inde
Disse tanke skal inden nedtagningen tømmes for restindhold (olie og slam), og du skal anmelde nedtagningen skriftligt til Gribskov Kommune, Teknik og Miljø, senest 14 dage efter, tanken er fjernet. Samtidig skal du oplyse, hvilken varmekilde du herefter benytter.

Villaolietankforsikringen
Lovlige olietanke er forsikret
Hvis der sker olieforurening eller spild trods overfyldningsalarmer og enstrengede rørføringer, er der indført regler om obligatorisk forsikring af lovlige villaolietanke og rørføringer i forbindelse med villaolietanke (dvs. for olietanke under 6.000 l til brug for opvarmning, hvor over 50 % af arealet benyttes til bolig).

Reglerne gælder uanset, om tanken er nedgravet, står på jorden eller er placeret indendørs.

Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen. Der er nemlig en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

Nedgravede villaolietanke fra før 1. april 1970 er ikke omfattet af forsikringen, da disse tanke er ulovlige.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Gribskov kommune

Opgravning og fjernelse af olietank fra 1955.

Opgravning og fjernelse af ældre olietank fra 1955, som i følge kommunen er sløjfet og ikke været i brug siden 1965. Tanken er angiveligt på 1200 liter. Tanken er ikke blotlagt, kun omkring påfyldningsstuds. Venlig hilsen Kenneth, Gribskov

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank.

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank. Den ligger under et bed, så der er ikke behov for at fylde den med sand. Venlig hilsen Jacob, Gribskov

Afskaffelse af nedgravet olietank.

Har en nedgravet olietank på 2500 liter fra 1965, som jeg godt kunne tænke mig at få fjernet, den blev sløjfet for mange år siden. Venlig hilsen Verner, Græsted

Pris på sløjfning af 4000 liter olietank.

Jeg har en nedgravet olietank på 4000 liter, den skal sløjfes. Adressen er i Helsinge, er det noget i kan give en pris på? Venlig hilsen Michael, Helsinge

Vi skal have udskiftet vores olietank.

Vi skal have udskiftet vores olietank, 1200 liter med en ny tank. Den står i carport, i sommerhus i Vejby strand. Hvad vil det koste at udskifte den og hvornår kan I gøre det? Venlig hilsen Carsten, Vejby strand

4000 liter nedgravet olietank skal sløjfes.

4000 liter nedgravet olietank i Gribskov kommune, skal sløjfes. Den har ikke været i brug over 2 år, nok tom. Venlig hilsen Mads, Gribskov

Sløjfning af 2500 liter tank.

Vi har en 2500 liter tank nedgravet bag vores hus i Gilleleje. Der 700 liter olietilbage i tanken. Tanken Skal blændes. Venlig hilsen Lars, Gilleleje

Tilbud på rens og sløjfning af olietank.

2500 liter jordtank, nem at komme til. Tilbud på rens og sløjfning ønskes. Tilbud på at fjerne denne ønskes. Venlig hilsen Michael, Gribskov

Jeg skal have tømt en olietank.

Hej Fensmark. Jeg skal have tømt en olietank ude i Gilleleje. Det er en renoverings sag vi skal til at starte op på her i slutningen af ugen. Jeg håber det kan lade sig gøre🙌🏽  venlig hilsen Faut, Gilleleje

2500 liter olietank skal tømmes for olie.

Har installeret varmepumpe. 2500 liter olietank skal tømmes der er 470 liter olie i tanken, og derefter lukkes af. Den er registreret hos kommunen til 2025. Adgang via grusveje. Hvor stor bil kommer i med? Venlig hilsen Jørgen, Tisvildeleje