Sløjfning af olietanke i Greve kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når olietanke sløjfes er der krav om i olietankbekendtgørelsen, at det anmeldes til kommunen, som så samtidig søger for at ændre oplysningerne om tekniske anlæg og varmeforsyning i BBR

Skal du afmelde en olietank?

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du kende:

Tankens godkendelsesnummer
Produktionsåret for tanken
Hvilke materialer tanken er lavet af
Hvilken rustbeskyttelse tanken har
Oplysningerne vil som regel fremgå af tankens tankattest.

Tankattest
Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”. Desuden bør kommunen have fået en kopi.

Tankens mærkeskilt
Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger, du har brug for, også stå – bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 eller 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. Du kan se, hvad godkendelseskoderne betyder på siderne "Typegodkendelseskoder 1970 - 1999" og "Typegodkendelseskoder efter 2000", der ligger under Download til højre på siden.

opgravning af olietank

Servicetilsyn med opgravning af olietanke
Greve Kommune fører gerne tilsyn med opgravning af olietanke. Dette er dog ikke et lovkrav, men en service til dig som borger/virksomhed for at sikre, at opgravningshullet er fri for olie og at olietanken er hel og ikke gennemtæret. Tilbuddet gives for at sikre borgerne ved salg af ejendommen, da der fortsat er stor fokus fra nye købere på mulig jordforurening i forbindelse med olietanke. Det kan være en stor fordel, at Greve Kommune har synet tankgraven, når ejendommen skal sælges.

Står du og skal have opgravet din olietank, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøgruppen på telefon 4397 9448.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for at tank og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav

Overholdelse af fristerne er vigtige til sikring mod tæring og udslip af olie.

Hvis tank og rørføringer ikke overholder de nævnte terminer, er tanken ulovlig. En eventuel forsikring dækker kun, hvis tanken er lovlig.

Der er en begrænset kapacitet af sagkyndige i Danmark til at inspicere og tæthedsprøve olietanke og rørsystemer. Greve Kommune anbefaler derfor, at du hurtigst muligt indgår en skriftlig aftale om at få udført tankinspektion og tæthedskontrol, således at olietanken fortsat er lovlig.

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie holdes på et minimum. For en sikkerheds skyld er der fastsat aldersgrænser for, hvor gamle olietanke må blive. Aldersgrænserne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om den.

Kontaktoplysninger

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Tlf: 43 97 97 97

Email: raadhus@greve.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra greve kommune

Attest på min olietank.

Jeg ville gerne bede om en attest på min olietank. Jeg bor i Greve kommune. Venlig hilsen Hans, Greve

Vi ville gerne bede om en afblændingsattest.

I forbindelse med en bolighandel har vi brug for en afblændingsattest, som i gerne må udarbejde. Venlig hilsen Jim, Greve

Gensløjfning af olietank.

Jeg kunne godt tænke mig at i hjalp mig med, at gensløjfe min olietank. Jeg bor i Greve. Venlig hilsen Erik, Greve

Tilbud på opgravning af olietank.

Jeg kunne godt tænke mig at få et tilbud på opgravning af min olietank. Den står placeret i Greve. Venlig hilsen Anemette, Greve

Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet oliebeholder, der skal sløjfes, men ikke graves op. Tanken ligger mellem hus og carport, hvor der ikke kan komme biler, og dermed ikke et stort tryk. Ved ikke om der skal fyldes noget i, for at den fremadrettet ikke begynder at kravle op. En bekendt har suget det resterende olie op,…

Tømning, afblænding og afmelding af olietank.

Tømning, afblænding og afmelding af nedgravet olietank i villahave. Venlig hilsen Torben, Greve

Tilbud på opgravning af polyestertank.

Vi har en ifølge sælger sløjfet olietank gravet ned i vores forhave, som vi ønsker gravet op. Det er en Viklet, kugleformet glasfiberarmeret polyestertank på 2500 liter. Er det noget at kan give et tilbud på? Venlig hilsen Stine, Karlslunde

Jeg skal bede om et tjek på om min nedgravet olietank.

Jeg skal bede om et tjek på om min nedgravet olietank er tømt og afblændet korrekt. Gerne hurtigst muligt. Venlig hilsen Malene, Greve

Vi ønsker en udarbejdelse af afblændingsattest.

Vil I sørge for at der bliver udarbejdet en afblændingsattest på denne ejendom? Når attesten er lavet, bedes denne også fremsendt hertil. På forhånd tak ☺ Venlig hilsen Jeannette, Greve

Afblændingsattest samt gensløjfningsattest på olietank.

Afblændingsattest samt gensløjfningsattest på olietank. Venlig hilsen Gurli, Greve