Sløjfning af olietanke i Furesø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du sløjfer din gamle olietank, skal du huske at oplyse kommunen.
Sagsbehandlingen er blevet digitaliseret og dette sikrer dig en effektiv og hurtig sagsbehandling. Byg og Miljø gør det mere enkelt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregistret (BBR)
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR.

Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på www.OIS.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, kan du selv melde den sløjfet via www.bygogmiljoe.dk. Du modtager en kvittering og en opdateret BBR-Ejermeddelelse, når vi har modtaget dine oplysninger.

Olietanke, benzintanke mv., som tages ud brug (sløjfes) skal meddeles via Byg og Miljø til kommunen.

Tanken sløjfes ved enten:
at opgrave tanken. Furesø Kommune skal kontaktes for evt. kontrol af tank og udgravning,
eller ved at tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldnings- og udluftningsstudsen og afblænde tanken så påfyldning af olie ikke kan finde sted.
Kommunen tilretter BBR-data for din ejendom på baggrund af oplysninger i Byg og Miljø.

Flytning af olietanke
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske tanke må gerne flyttes - dog skal dette skriftlig meddeles kommunen, da afmontering af tanken er en sløjfning, og opstilling på et nyt sted er at betragte som nyetablering. Du skal derfor udfylde et sløjfeskema for sløjfning af tanken og et anmeldeskema for opstilling af tanken på et nyt sted.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis der opstår en skade, hvor olie løber ud på jorden eller på gulvet i huset, skal du i første omgang ringe til 112, så brandvæsnet kan komme ud med slamsuger eller andet og foretage en akut begrænsning af skaden. Når du ringer til 112, skal du oplyse:

  • hvad der er sket
  • hvor det er sket
  • hvornår det er sket
  • navn og telefonnummer

Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Natur og Miljø i Rådhusets åbningstid eller Teknisk vagt, og fortælle hvad der er sket.

Hvis du opdager en ældre olieforurening, som ikke kræver akut indsats, er det nok, at du ringer til Natur og Miljø.

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for at din olietank er lovlig. Forsikringen dækker nemlig ikke spild eller udslip fra olietanken, hvis det viser sig, at tanken er ulovlig. I så fald bliver det dig, der som ejer af tanken kommer til at hæfte for oprensningen. En sådan oprensning koster i gennemsnit 400.000 kr. og kan i alvorlige tilfælde komme op på over en million kr.

Din olietank er ikke lovlig, hvis:
den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system), den er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldsalarm, det fastsatte sløjfningstidspunkt er overskredet (se sløjfningsterminer)

Mange ældre oliefyrsanlæg har tostrengede rørsystemer. Det vil sige, at olien føres fra olietanken til oliefyret gennem en rørstreng, mens den olie, som ikke forbruges af oliefyret, føres tilbage til tanken gennem en anden rørstreng, en såkaldt returledning. For at fjerne risikoen for brud på returledningen skal alle villatanke, der er i brug, overgå til et enstrenget rørsystem. Returledningen skal fjernes og erstattes af en flow-kontrol, en lille indretning, som modtager overskydende olie fra fyret, og opbevarer det i et lille glas.

For at forebygge uheld, hvor olietanken overfyldes, skal alle tanke, der står frit og ikke er nedgravet, forsynes med en overløbsalarm, en såkaldt fløjte. Alarmen udsender en høj fløjtetone, indtil tanken er fyldt op. På den måde kan chaufføren høre, at tanken er fyldt, og påfyldningen skal indstilles. Kravet gælder også tanke, der er opstillet indendørs.

Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse

Tlf: 7235 5325

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Vi dækker hele Danmark

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

barrels-green

Andre forespørgsler fra Furesø kommune

Tilbud på tømning og sløjfning af olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på korrekt tømning og sløjfning af vores olietank. Derudover skal det meldes til Furesø kommune, så vores BBR-meddelelse kan opdateres med de korrekte oplysninger om opvarmning af vores hus. Venlig hilsen Susanne, Furesø

Pris på tømning og bortskaffelse af olietank.

Ønsker en pris på tømning og bortskaffelse af olie tank. Der er ca. 150 liter olie tilbage. Tanken står frit i garagen. Selve fyret er pillet ned. Venlig hilsen Neils, Farum

Vi ønsker at få fjernet en olietank på vores grund.

Hejsa. I forbindelse med etablering af fjernvarme, ønsker vi at få fjernet en nedgravet olietank på vores grund. Venlig hilsen Rikke, Furesø

Fjernelse af 1200 liter olietank.

Jeg bor på en gård i Værløse. Vi har en 1200 liter overfladetank stående i laden, som ønsker fjernet. Der er lidt gammelt diesel i tanken. Den er meget nem, at komme til via beton gulv og stor port. Er i de rigtige til at klare det? Venlig hilsen Thomas, Værløse

To olietanke ønskes fjernet.

Hej. Har to olietanke på vores grund. Den ene er delvist frigravet, men vi kan godt frigrave den helt. Hullet skal ikke opfyldes. Venlig hilsen Ask, Værløse

forurenings undersøgelse.

Vi er ved at købe hus i Værløse. På grunden ligger en nedgravet olietank, hvor der ligger dokumentation på at olietanken er sløjfet i 1982. Vi vil dog gerne være sikre på den nu også er sløjfet/tømt ordentligt og der ikke er forurening på grunden. Hvad vil det evt. koste hvis I skal tjekke det?…

Sløjfning af olietank i stål og nedgravet.

Sløjfning af olietank i stål og nedgravet. Venlig hilsen Christian, Farum

Afblændet olietank skal undersøges.

Afblændet olietank skal undersøges eller fyldes med grus. Placering er kendt. Venlig hilsen Nicholas, Farum

Opgravning af en olietank.

Dette er tredje gang jeg beder jer om tilbud på opgravning af en olietank, da de foregående to handler er gået i vasken af andre årsager. Det beklager jeg! Denne gang drejer det sig om en nedgravet 2500 l olietank i Værløse. Placeringen af tanken skulle være kendt. Dels fra BBR og dels fordi den…

Opgravning af sløjfet olietank.

Har en sløjfet olietank jeg gerne vil have gravet op. Venlig hilsen mads, Farum