Sløjfning af olietanke i Frederikssund kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6000 liter - villaolietanke
Det er ikke helt enkelt at finde ud af, hvornår en olietank er for gammel. Af denne tabel ses sløjfningsterminer for en række almindeligt forekommende typer af olietanke under 6000 l.

Etablering og sløjfning af olietank
Hvis du er i tvivl om hvilken type olietank du har, og hvor gammel den er, så kontakt Natur og Miljø. Når du ringer så hav gerne oplysninger om olietanken og tankattest samt din adresse og dit matrikelnummer klar.

Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til anden varmeforsyning, skal den gamle olietank tages ud af brug.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi om der er forhold der gør at tankanlægget ikke må opstilles eller om der skal stilles skærpede krav til dit anlæg. Det drejer sig især om at vurdere anlæggets risiko i forhold til grundvand og miljø.

Tankoplysningerne bliver opdateret i BBR og en ny BBR-meddelelse sendes til grundejer.

Få oplysninger om din olietank
I weblager kan du finde de oplysninger din bolig, herunder din olietank. Vær opmærksom på at oplysningerne om tanke kan være mangelfulde.

Flytning af olietank
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Tanken skal være forsynet med oprindeligt mærkeskilt. Det skal anmeldes til Natur og Miljø, da nedtagningen kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted er at betragte som en etablering.

Sløjfning
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes, enten ved at fjerne tanken fra ejendommen, eller ved at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken, jf. olietankbekendtgørelsens § 31.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Konstateres der i forbindelse med sløjfning af olietank jordforurening eller konstateres tæring eller revner i tanken, skal Natur og Miljø straks underrettes.

Bortskaffelse af udtjente olietanke
Plasttanke
Den rengjorte tank opskåret i passende stykker, 1/4 eller 1/8, kan afleveres på Genbrugspladsen.

Ståltanke
Tanke op til 1200 liter kan i rengjort stand afleveres på Genbrugspladsen. Tanken skal være forsynet med et inspektionshul.

Tanke over 1200 liter modtages ikke på Genbrugspladsen, men kan i stedet afhændes til en skrothandler.

Slam fra rensning af tanke kan afleveres på Genbrugspladsen.

Miljøtjek
Man kan aftale med sin oliefyrsmontør, at han ved næste besøg foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer. Dette vil sikre at olietanken lever op til miljøkravene.

Nye oliefyr er ikke længere tilladt

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Miljø
Torvet 2
3600 Frederikssund

Tlf: 47 35 10 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Frederikssund kommune

Tilbud på sløjfning af 2500 liter tank.

Vi har en jordtank på 2500 liter, som vi skal have sløjfet (ikke graves op) og anmeldt til kommunen. Kan I give os en pris på det? Venlig hilsen Hans, Skibby

Pris på gensløjfning af olietank.

Hvad tager i for en gensløjfningsattest af en nedgravet olietank? Tankens placering burde være kendt og adressen ligger i Frederikssund. Venlig hilsen Simone, Frederikssund

Tilbud på lokalisering og opgravning af olietank.

Kan jeg bestille et tilbud på lokalisering og opgravning af olietank? Adressen er i Frederikssund. Venlig hilsen Jens, Frederikssund

Opgravning af afblændet olietank.

Vi vil gerne have et tilbud på opgravning af olietank. Tanken har ikke været i brug i mange år og er afblændet. Venlig hilsen Lene, Skibby

Fjernelse af tank samt forureningsprøver ønskes.

Vi vil gerne have tilbud på følgende: Fjernelse af tank med tilhørende tømning, forureningsprøver m.m. Pris med gravearbejde og uden efterfølgende opfyldning. Pris uden gravearbejde og uden efterfølgende opfyldning. Sløjfning af tank så tanken bliver derude, men tømmes og blændes af. Venlig hilsen Sara, Frederikssund

Sløjfning af 4000 liter nedgravet olietank.

Vi vil gerne have sløjfet min nedgravet 4000 liter olietank. Jeg bor i Frederikssund kommune. Venlig hilsen Claus, Frederikssund

Fritstående olietank skal afmonteres og fjernes.

Fritstående olietank skal afmonteres og fjernes. Venlig hilsen Klaus, Frederikssund

Rensning af landbrugsdieseltank på 1200 liter.

Rensning af landbrugsdieseltank på 1200 liter. Den er fritstående og har stået tom i 12 år. Adressen er i Jægerspris. Venlig hilsen Jan, Jægerspris

Tilbud på forureningsprøve.

Jeg er ved at sælge mit hus, køber ville gerne have foretaget en forureningsprøve. Kommunen er Frederikssund. Venlig hilsen Jonny, Frederikssund

Jeg ønsker tilbud på fjernelse af olietank.

Jeg ønsker tilbud på fjernelse af olietank, tanken er fra 2008 og fritstående i garage – tanken er ligeledes tom. Adressen er i Frederikssund. Venlig hilsen Jeppe, Frederikssund